torsdag 8 oktober 2020

Separatutställning "Staden"

 Min kommande separatutställning

"Staden"

Ett arbete där jag knyter ihop båda mina stora intressen i ett!


Jag ställer ut mina akrylmålningar med anknytning och fokus till staden, stadsmiljöer och stadskartor plus lite annat.


Galleri HG Österlånggatan 29 Gamla stan

Vernissage fredag 16 oktober 14 - 20

Öppet lördag och söndag 12 - 18

"The stairway to heaven"


Det kommer finnas munskydd för den som önskar


Hjärtligt Välkomna!


fredag 25 september 2020

Riksintressen och kulturvärden viktigare än att korta ned bostadskön

 När riksintressen och kulturvärden blev viktigare än att korta ned bostadskön

Tellus towers. Bild: Wingårdhs arkitekter och SSM


Torsdagen den 24 september tog den 13 år långa och ytterst sorgliga historien om de två tornen i Telefonplan slut. I ett helt hundliv höll det lilla byggbolaget SSM ut den segdragna byråkratiska processen bara för att få ett nej av myndigheterna som bestämmer Stockholms stadsutveckling. Därmed försvann också 1200 små och perfekt anpassade bostäder åt ungdomar som ville in i det svindyra bostadsmarknaden!


Demokratin går ut på att rösta på de politiker och partier man anser har de bästa lösningarna för ens tillvaro men man röstar inte på de tjänstemän som sitter med verktygen för hur dessa lösningar skall skötas. Hade man kunnat rösta på dessa hade hundratusentals röster från bostadssökanden landat hos tjänstemän som sitter med dessa verktyg i tron att de skulle lösa deras problem. Men nej, tjänstemännen hos exempelvis Stadsbyggnadskontoret eller Länsstyrelsen tycker det är viktigare för samhället att värna om riksintressen och kulturvärden än att ens försöka lösa bostadsbristen. Vad bryr sig folk, som har sitt på det torra sedan decennier, om ungdomars behov?

För hur ska man tolka detta: ”tornen får en alltför negativ konsekvens för kulturmiljön och stadens siluett samt för den närmaste omgivningen i form av vind och mikroklimat”? Det är så flummigt och verklighetsfrånvarande att man tror tjänstemännen rökt på riktigt ordentligt? Det är så vita heterosexuella makthavare i övre medelålder uttrycker sig när janten i sig visar sitt egocentriska ”överjaget”!


Stadsbyggnadskontorets förslag om Telefonplan gick ut på att man inte får bygga skyskrapor någonstans i Stockholm högre än 30 våningar och då ska dessa innehålla större lägenheter.

Som om detta inte redan görs? Var byggs det unika små compact livings nånstans? Det är även viktigt att komma ihåg att detta uttalanden kom bara två dagar efter att Swedavia uppgav att Bromma flygplats inte var lönsam längre och borde läggas ned. Flygplatsen var nämligen det tidigare hindret för de två tornens existens! ”Vad ska vi hitta på nu?” tänkte tjänstemännen då de såg att ett beslut i nämnden var förestående.

Har vi en alltför stark tilltro till myndigheterna?


Under Stadsbyggnadsnämndens beslutsmöte röstade C för ett fortsatt projekt av Tellus towers med följande anförande: ”På en liten yta skulle Stockholm få ett stort tillskott av lägenheter, arbetsplatser och service. Partiet känner även stor oro att skrotandet av tornen blir ett avskräckande och prejudicerande exempel för aktörer som vill bygga riktigt höga och innovativa fastigheter i Stockholm.” Partiet är därmed väl medvetna att en dylikt exploateringsgrad utan höjd skulle bara göra anspråk på park- och grönområden för att få plats. De oroas också att riksintressen omöjliggör bostadsplanen om 140 000 bostäder som staden satt som mål till år 2030. Det här är bara ett tydligt exempel på hur våra politiker sitter i klistret på oflexibla regelverk. Trots vallöften om att förkorta de svindyra planprocessen händer det ingenting då myndigheternas maktutövning sitter orubbat säkert bakom ogenomträngliga och antiurbana lagstiftningar! Som sagt, vad bryr sig folk som har sitt på det torra med jobb, Volvo och vovve, om stadens utveckling?


Kvar av denna sorgliga utveckling är tiotusentals ungdomar som får kämpa vidare med att hitta dyra andrahandskontrakt eller övervärderade små ettor i storstadens ytterkanter. Det fanns en liten chans för 1200 av de att äntligen få bostad centralt beläget men den togs ifrån de av de som redan har. Om detta inte är åldersdiskriminering, så vad är det då?Oscar Freyre

2020-09-25fredag 14 augusti 2020

Förslag till nya Södertäljevägen

 Mitt förslag till den nya

Södertäljevägen

Bild 1: Min modell sett rakt uppifrån.

Imorgon 14 aug är det sista dagen att lämna in synpunkter om Södertäljevägen till Stockholms stad. Det har jag gjort och även skickat med dessa volymstudiebilder som jag gjort i Sketchup. 

Södertäljevägens ombyggnation är en av stadens absolut viktigaste projekt. Motorleden är en avskyvärd barriär i ett centralt läge och bromsar upp stadsutvecklingen till en av stadens betydelsefullaste område; Liljeholmen, porten till de sydvästra förorterna. Stockholms stad har äntligen insett detta och har därför upplåtit sin sajt att hantera synpunkter från allmänheten om hur området kring vägen ska se ut.

Det finns mycket att önska men här är några av mina förslag till en förbättring av stadsutvecklingen för hela den södra stadsregionen:


Bild 2

Jag är inte för en överdäckning av leden. Vägen ligger redan högt så snarare att man sänker den så att den kan ha enkla planlösningar med de gator som förbinder östra med västra Liljeholmen. Så, för det första; gör om motorleden till stadsgata. Bygg en allé liksom Strandvägen med breda trottoarer och cykelbanor längs med hela dess längd. Hög exploatering med utbud av varierad handel och tillgång till shopping och kulturell verksamhet. Blanda bostäder med service och arbetsplatser.


Bild 3


Bild 4


Bygg ut kajerna vid både södra som norra sidan. Detta för att närma de två stadsdelarna till varandra rent fysiskt och för att man eventuellt skulle kunna bygga en ny Liljeholmsbron som har samma lösning på klaffunktion som nya Hisingsbron i Göteborg. Den nya bron behöver därmed inte vara så hög och gör överfarten till en mindre besvärlig promenad även för våra äldre.

Eftersom området kommer hysa flera höga byggnader vore det lämpligt med ett torn vid vägens mest strategiska läge, nämligen i höjd med Liljeholmsgallerian. På min skiss så sticker Södra tornet 139 meter upp från gatuplan och är formad som en Flatiron building.

Allén kan ha en stor rondell vid den plats där Hägerstensvägen tar sin början. Rondellen blir väl synlig från håll och därför bör den bestyckas med exempelvis en fontän! 


Bild 5


Att ta tillvara denna ypperliga chans att ändra på alldeles för försiktiga planer till något större och mer långsiktiga har alltid varit mitt motto. Jag hoppas därför att mina bilder kan inspirera stadsplanerarna och politikerna för detta projekt och därför är ni välkomna att höra av er så berättar jag mer! 

Nedan är den karta som staden lagt ut för det aktuella området. Jag har förhållit mig till detta men jag vet samtidigt att Jernhusen har några fingrar med i spelet och antagligen har de andra lösningar på Södertäljevägen, vad vet jag. Ni är också välkomna att höra av er!


  


Oscar Freyre

2020-08-14


Södertäljevägen

Omgjord version:

av

Mikael Grahn & Oscar Freyre

Ändringar: Tvärbanans spår (ljusblått) däckas över och går sin nuvarande dragning fram till Liljeholmens station. Kajerna utökas och en ny lyftbro anläggs för att hålla sänkningen av Södertäljevägen till gångvänlig nivå. Rondellen vid Hägerstensvägens och Södertäljevägens delning blir ny strategisk centra och kan få ny t-baneuppgång för den nya linjen mellan Fridhemsplan-Älvsjö. Rödmarkerade byggnader anger viktiga strategiska platser och exploateringen bör därför vara mycket hög med upp till 40 våningar höga landmärken!

Text skickad till Stockholms stad i tidig dialogsamråd:


Mikael Grahn & Oscar Freyre

2020-08-15 

tisdag 7 juli 2020

Bas Barkarby

Bas Barkarby
Atrium Ljungberg
Barkarbystaden-Järfälla (vid E18)
utbildning, kontor, kultur och service


Illustrationer: Atrium Ljungberg


Ett multifunktionellt kvarter med nytt gymnasium. Första etappen klar till första kvartalet 2022.

Mer om kvarteret finns här: AL

Bygget påbörjades hösten 2019 och så här ser det ut idag 2020-07-07:
Foto: Oscar Freyre


Oscar Freyre
2020-07-07

måndag 29 juni 2020

Kaffekoppen på Skinnarviksberget

En stor kaffekopp på Skinnarviksberget?
Vy mot kaffekoppen från Stadshuset


Stockholm och Köpenhamn brukar oftast jämföras med varandra, som jämbördiga Nordiska städer med lika stor struktur av stadskärna och med ungefär lika mycket folk. Dock saknar den platta danska huvudstaden något Stockholm har specifikt att erbjuda, nämligen naturliga utsiktsplatser tack vare dess kuperade stadslandskap. Ett av dessa naturliga utsiktsplatser är Skinnarviksberget med en vy över hela den nordvästra delen av innerstaden plus lite till! Det är därför inte konstigt att platsen är ett populärt utflyktsmål för stockholmare i alla åldrar. Men när man väl kommit upp kommer den stora oväntade besvikelsen. Berget hör tyvärr till bland de mest nedskräpade platserna i hela staden och den totala utflyktsupplevelsen blir därför starkt nedtonad! Glassplitter överallt gör det svårt för barnfamiljer att picknicka uppe på berget. Hela området är som bortglömt av stadens förvaltning och jag undrade om det inte gick att göra någonting åt det?

För några år sedan fick jag därför en idé om hur berget skulle kunna bli ett starkare och mer inbjudande utflyktsmål. Berget behöver en ”ständigt närvarande näringsidkare” som kan erbjuda fika, mat likväl som kultur i form av galleri och teater- eller musikscen samtidigt som den kan övervaka områdets nedskräpning. Vad och hur skulle ett sådant ”ställe” kunna se ut?

Med tanke på dess väl synliga plats för sin omgivning skulle ett nytt landmärke komma väl till pass. I form av en stor kaffekopp skulle detta kulturcentra bli ett nytt inslag bland Stockholms besökspunkter. Om eftermiddagen skulle kaffekoppen synas som en spännande siluett mot solen från Slussen och Gamla stan och om kvällarna vara en upplyst punkt på en mörk men centralt belägen bergknalle! Kaffekoppen skulle även bli ett homage åt den svenska fikakulturen och ordet fika har utlandsturisterna börjat bekanta sig med i sina hemländer på senare tid.

Vy mot Kaffekoppen mot norrDet är tyvärr så här det ser ut på berget idag. Plast av alla slag, matrester och glassplitter! Ingen optimal plats för en picknick med barnen?


I våras hade jag ett möte med det lokala frihetliga och stadsvänliga partiet Fria Stockholmare då jag visade min idé för dem. Partiledningen anammade verkligen idén och ville ha den som ett exempel på sin inställning till en mer kulturell- och social betingad stad samtidigt som man kunde lösa nedskräpningen av stadens allmänna ytor. Tillsammans utformade vi hur stället skulle kunna användas för att attrahera så många stockholmare i alla åldrar som möjligt.
Vi hoppas därför att staden i framtiden kommer att se till att Kaffekoppen byggs som gynnar både platsen som vår stad med ytterligare en ny ikon!

Bilden nedan är en grov skiss (volymstudie) och visar hur kaffekoppen kan bli konstruerad för optimal effekt:

Bilden är gjord i Sketchup och Photoshop. Våren 2020


Oscar Freyre
2020-06-29onsdag 29 april 2020

Högdalen får nytt landmärke

Högdalen får ett nytt landmärke

Illustration: Bergkrantz

Tre nya höghus i Högdalen är nu ute på plansamråd fram till 4 maj.
Ett av de ska bli studentbostäder och resten hyresrätter. Totalt 350 bostäder! Granskning Q 2 2021 och antagande Q 4 2021.
Det ena, så kallade "Hörnhuset" blir hela 75 meter högt och kommer bli synlig från stora delar av Söderort!


Bergkrantz


Bergkrantz

Bergkrantz


Stockholms stad


Oscar Freyre
2020-04-29

tisdag 21 april 2020

Höghus i Skärholmen

Höghus i Skärholmen
Måsholmen 21. Bild: Söderberg Söderberg

Stockholmshems nya huvudkontor vid Skärholmens centrum.

Till sommaren startar bygget av Skärholmens nya landmärke som kommer inrymma både kontor och hyresrätter i Stockholmshems regi. Totalt 100 lägenheter. Sockeln blir kontor i två till tre våningar, suterräng, och ovanpå 21 våningar bostäder! Samtliga bostäder kommer få balkong. Projektet ingår i den stora planen med 4000 nya bostäder i Skärholmen-Sätra-Bredäng.
Samtliga illustrationer: Ebab och Söderberg Söderberg


Byggnaden kommer vara väl synlig från E4:an!


Oscar Freyre
2020-04-20

tisdag 7 april 2020

Kampen om Stockholms luftherravälde

Kampen om Stockholms luftherravälde
Så här har grusöken (pampas) i Telefonplan sett ut i drygt 14 år nu. De enda som lyckats flytta in i området avsatt för bostadsbebyggelse är bin!

Som Coronapandemin bekräftat så är Sverige ett myndighetsstyrt rike med sina experter och tjänstemän med livslånga karriärer i statliga och kommunala sektorer. Tjänstemän, som politiker gärna lämnar över ansvaret till eftersom politikermakt blivit ett av våra värsta skällsord. Sverigemodellen följs nu noga i utlandet och visar den sig ha den önskade effekten, vilket många hoppas på just nu, kan vi då hälsa hem till politiska visioner som berör stadsutveckling, bostadspolitik och infrastrukturella insatser? Ett exempel på det är exploateringskontoret och Swedavias kamp om Stockholms luftherravälde genom Tellus towers-projektet.

Först ska vi klargöra den snåriga byråkratin kring stadsuppbyggnadsfrågor: Exploateringskontoret, som ansvarar bland annat för stadens mark, är direkt underställda Exploateringsnämnden, som i sin tur är politiskt styrt av kommunfullmäktige. Sedan har vi Stadsbyggnadskontoret som ansvarar för den fysiska planeringen av kommunens mark. Det är de som exempelvis planerar Översiktsplanen, styr detaljplanering av parker, producerar 3D-visualiseringar och kartor, prövar och beslutar i frågor om bygglov med mera. De är direkt underställda Stadsbyggnadsnämnden, som i sin tur har det politiska ansvaret för bland annat översiktlig planering. Det finns alltså två myndigheter, som gör i princip nästan samma sak, och som utför de tjänster som nämnderna ger direktiv om. Dessa båda ”kontor” befinner sig i kollision med varandra när det gäller Tellus towers. Det ena kontoret, som har till uppgift att på ett översiktligt sätt skapa förutsättningar för nya boende åt kommunens befolkning enligt politikernas vallöften får mothugg av det andra som ser till att föra Swedavias önskningar att inte få bygga på höjden! Detta med hänsyn till att Swedavias flygplats i Bromma skulle få problem med kapaciteten av deras flygtrafik. På vilket sätt detta skulle ske kan de dock inte uppge men av tradition har det statligt ägda bolaget motsatt sig all högre bebyggelse inom en radie som inringar två tredjedelar av Storstockholms befolkning!
Att två höghus skulle vara ett hinder för en flygplats är löjeväckande. Ungefär som att dumförklara både piloternas kompetens som dagens flygtekniska kapacitet? Att sådana problem lösts i resten av världen är inget de vill ta hänsyn till och nej, man måste inte uppfinna hjulet på nytt! Det handlar mer om prestige, traditionellt myndighetsbestämmande och oförmåga att möta stadens behov av utveckling och tillväxt. En flygplats är till för att serva stadens invånare och inte för att hämma stadsutvecklingen! Det är sedan länge känt att staden inte kan växa mot periferin, det blir kostsamt. Staden måste förtätas där det redan finns infrastruktur samt spara på utkanternas skogs- och åkerbruksområden. Detta gör man bäst genom att bland annat bygga på höjden och med stadskvartersstruktur.
En annan märklig inställning bolaget har är arrogansen för miljödebatten som förs inom flygtransporten. Trots att flygplatsen med all sannolikhet inte kommer finnas kvar efter 2038 anser Swedavia kunna ha ensamrätt att bestämma över flygtransportens frekvens och luftherraväldet över Stockholm?
Hur rimmar detta med Stadsbyggnadskontorets miljönormer?

Efter en överenskommelse mellan staden och byggbolaget SSM, som är det aktuella entreprenören för byggandet av tornen, kom man överens om att den höga exploateringsgraden skulle finansiera ombyggnationen och överdäckningen av tunnelbanestationen Telefonplan. Detta lades som ett direktiv i detaljarbetet för översiktsplanen i Telefonplan hos Exploateringskontoret. Man ansåg att de två höga tornens höga bostadsbestånd gav byggbolaget finansiella muskler till den omfattande byggnationen. Nu tvekar syskonkontoret Stadsbyggnadskontoret att fullfölja överenskommelsen och hotar med att sänka våningsantalet för att möta Swedavias bisarra krav! Stadsbyggnadskontoret har av tradition kapat flera höghusprojekt med hänsyn till kritik från allmänheten. Istället borde en konstruktiv myndighet som Stadsbyggnadskontoret bredda sin helhetssyn på stadsutveckling och bostadsproblematiken. Kritiken om att utseendet skulle störa stadssiluetten kan bemötas genom att man på ett innovativt sätt dikterar en ny utformning av husen och inte bara lösa det genom att kapa höghus!
Det är oroväckande kontraproduktivt, för att inte säga kostsamt för oss skattebetalare, när två myndigheter motverkar varandra i stadsutvecklingsprojekt. Det ökar bara på tidsspillan och byggbolagen hinner gå i konkurs i väntan på ett slutgiltigt beslut. För SSM´s del har det gått 12 år sedan projektet visades upp!

Tills det att denna tidsslöseri och resursslösande kamp mellan myndigheter, byggbolag och statliga bolag någon gång i en avlägsen framtid avgörs kommer vi telefonplansbor att fortsätta se denna grusöken som en symbol för myndighetstyranni. Var i bostadsköns ständiga problem detta gör för nytta är svårt att förstå men förhoppningsvis kan ett nytt parti, exempelvis Fria Stockholmare, med stake att rensa i byråkratidjungeln vinna folkets, inte minst de bostadslösas, gehör? 
Återstår att se!

Den tänkta tunnelbaneentrén till Telefonplan som kan bli ett minne blott. 
Bild: Wingårdhs och SSMOscar Freyre
2020-04-07

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...