måndag 9 juli 2018

Kort sommaruppehåll

Bloggen Stadsutvecklingen tar nu ett kort sommaruppehåll!

Österbrogruppen på Donner plats i Visby under Almedalsveckan. Från vänster: Mikael Grahn, Oscar Freyre och Jerker Söderlind.

Efter fyra intensiva dagar i Almedalen, där Österbrogruppen visade upp bromodellen för många nyfikna människor på bland annat Donners plats, tar bloggen lite semester och återkommer i Augusti!
Tills dess några byggstatusbilder från de senaste dagarna:

Svandammsparken i Midsommarkransen: Snart har halva sommaren gått och man har inte öppnat den nya parken än! Kanske öppnas den lagom till Halloween?
  Bild tagen 2018-07-09

Inloppet till Stockholm söderifrån (från E4:an vid Norsborg). Siluetten har förändrats radikalt! (ursäkta bildkvalitén)


Bilderna tagna av Johanna Fryklund Freyre juni 2018


Och så till sist en fantastisk fin bild tagen av min brorson Antonio Inca Freyre (7 juli-18) mot en sommarskymning över vår vackra huvudstad:


På återseende i början av Augusti!
Oscar Freyre
2018-07-09

söndag 1 juli 2018

Stadsutvecklingen i Almedalen 2018

Bloggen Stadsutvecklingen kommer närvara i Almedalen 3 - 6 juli

Tillsammans med Yimby, som kommer hålla seminarium 5 juli kl 15 - 15.50 Södra kyrkogatan 5, ska jag representera bloggen Stadsutvecklingen och presentera Österbron med kompanjonen Mikael Grahn. Vi kommer ha med modellen och Österbrorapporten samt tillgång till fler bilder och information om processen med förslaget. Välkomna kära läsare!

Oscar Freyres brobild av Österbron för Centerpartiet i Stockholm


Den fysiska modellen av Österbron (finns på Stadsliv)

Mikael Grahns brobild för Centerpartiet i Stockholm, publicerat i Mitt i


Facebookslänk till Yimbys seminarium: https://www.facebook.com/events/223959871761598/2018-07-01
Oscar Freyre

torsdag 28 juni 2018

Centern och Yimby för Österbron

Centern och Yimby lanserar
Österbron tillsammans!

I måndags (26/6-2018) intervjuades jag och Malin Björk från Centerpartiet i Stockholm av lokaltidningen Mitt i angående Österbron.
Yimby och Centern ska lansera Österbron, mellan Nacka och Gärdet, som ett alternativ till tunneln och vi hoppas på omtag av Östlig förbindelse för att förverkliga detta!
Förslaget föddes då jag och Mikael Grahn började samarbeta om en brolösning till Östlig förbindelse våren 2016. När vi gjort skisser och kartor hjälpte Yimby oss att marknadsföra och sedan hösten 2017 har vi också inlett ett samarbete med Centerpartiet i Stockholm. Sedan våren 2018 håller vi till i Jerker Söderlinds arkitektbyrå i Gamla stan. 
Mer om bron, utseende, teknik och förbindelserna till den finns här på bloggen via en egen sida, länk: Österbron. Men det finns också på Yimby.se samt nätverkets Facebooksgrupper, bland annat Österbrons vänner. 

De politiska reaktionerna kom redan dagen efter och jag måste säga att Nacka har visat en mycket försiktig reaktion trots att kommunen lett Stockholms läns mest effektiva stadsutveckling under de senaste åren! Länkar till artiklarna finns här:  Mitti Östermalm och Mitt i Nacka

2018-06-26
Oscar Freyre

tisdag 19 juni 2018

Vilka bestämmer egentligen?

Vilka är det som bestämmer egentligen? Politiker som för folkets vilja och behov eller myndigheterna?
Hagastaden växer fram, unikt i Sverige. Bild tagen av mig i april 2018

Under flera års tid har jag skrivit inlägg om myndighetstyrannin, ett byråkratisk krångelverk som vägrar släppa taget och bryr sig bara om sin egen överlevnad, som ett gissel och bromskloss för svensk tillväxt. 
GP´s artikel (källa med länk längs ned) har besannat min tes om vilka som har den egentliga makten i landet. Politiker som tjatar val efter val om lösningar i bostadsproblematiken har medvetet farit med vilseledande information. Det de inte vill att de röstberättigande ska få höra är att de i praktiken är i händerna på myndigheterna och därmed bara talar vackra tomma ord. Detta är ju inget nytt men ofta säger en och annan politiker att de ska ta tag i problemet bara ni röstar på mig.
Några vann röster på dessa vallöften men efter några år har det i praktiken inte hänt något konkret som gjort planprocessen kortare. 
Man har exempelvis lyft bort länsstyrelsen som överklagande instans i planprocessen (förra mandatperioden) men istället stärktes myndighetens makt i riksintressens miljöbalkar i kap 3 och 4 och förlängt handläggningstiderna med 6 - 8 månader. 2016 skulle PBL ses över genom lägre särkrav från kommunerna, krav på detaljplan i varje visionsplan minskas och översiktsplaner stärkas. Hittills har det inte hänt någonting sedan vallöftet om detta kom ut 2014.  Kommunernas planmonopol försvårar också effektiviteten av PBL då många kommuner håller i sina markrätter eller så ställer de inga tidskrav på bygggenomförande efter markanvisning.

Byråkrater har blivit fler och de släpper inte sin makt. Istället motverkar de genom paragrafer, miljöanpassade regelverk och miljökrav, p-normer och de allt högre standardkraven inom bostadssektorn. Myndigheter som LFV och Naturvårdsverket sätter käppar i nyexploatering genom sina naturskyddslagar och höjdrestriktioner. Man kan bara fråga sig; vad är det de värnar om och prioriterar egentligen? 
Man har lagt ned allt fokus på hur man bör bevara städerna och dess "grönska" som det är nu eller hur det var då och inte tittat mot framtiden. Det är ett skräckinjagande ställningstagande!

Politiker måste ta tag i detta praktiskt, konkret och handla nu innan George Orwells 1984 blir verklighet i landet! Varför är inte bostadsbyggande ett riksintresse?
Observera att det finns ett "Tillväxtverket". Vad gör de, kan man undra?


Ett annat aspekt som la sand i maskineriet och gjorde dagens bostadskris än värre var den attityd som gällde på 80-talets översiktsplaner där man ansåg att landets städer var färdigbyggda! 
Vi får hoppas att den insikten förbättrats nu och att man förstår att rikets tillväxt är beroende på våra kommande generationer och att vårt ansvar är att dessa ska ha nånstans att bo och ett arbete att gå till. 
Och helst då, för rikets utveckling, ett konstruktivt arbete!

Länk till Åsa Henninges artikel på GP HÄR 


Oscar Freyre
2018-06-19fredag 8 juni 2018

Bolidenplan

Bolidenplan
En del av Årstastråket som är på samråd nu!
650 bostäder. Enskedegård 1:1 kv. Allgunnen (Årsta)
Bild: Tengbom

Sista etappen av stadsdelsplanen Årstastråket är just nu på samråd och ställs ut på Tekniska nämndhuset. Vid ett besök på utställningen igår blev jag glatt överraskad av den stadslika strukturen som omgärdar den stora rondellen. Husen byggs enligt Stockholmshusens riktlinjer (ett samarbete mellan Stockholms stad och allmännyttan) med 150 "billiga" hyresrätter och bland aktörerna ses Familjebostäder och Stockholmshem samt JM, HSB och Castellum är även med på ett hörn. Totalt 650 bostäder, lokaler för handel samt 2 förskolor fördelade i fyra etapper (se karta). Rondellen görs om till enfilig gatustruktur med park och cykelstråk.Om Stockholmshusen:


  Bilder från utställningen i Tekniska nämndhuset 2018-06-07:Oscar Freyre
2018-06-08


torsdag 31 maj 2018

Stockholm New

Stockholm New
Business district
klart till 2020 - 2021

Ny film om Stockholm One som visar att man flyttat på skybarens takplacering:
Takterrassen!
Bilder: Sauerbruch Hutton Architects


Ny märklig vinkel!
Bild: Sergio Zboras

Nu finns det en webbkamera installerad!
http://webbkameror.se/byggkameror/skanska/skanska_25_1280.php


Oscar Freyre
2018-05-31

onsdag 16 maj 2018

Därför är det dyrt att bygga i Sverige

Nu vet jag varför det är så dyrt att bygga i Sverige, verkligheten är nämligen något helt annat än vad som sägs!
Bygget av HSB-projektet Kobra i Telefonplan

Hur många av er har hört politiker klaga på att det är så dyrt att bygga i det här landet? Och visst är det dyrt, dubbelt så dyrt som i Tyskland exempelvis! Men, kan det bara bero på den dåliga konkurrensen? 
Nej, 25% av slutpriset beror på de ökande kraven som lagstiftas successivt under de senaste 10 åren. Krav som bullerskydd, handikappanpassning, hiss, större brandsäkerhet, miljökrav, isolering och skugganpassning bara för att nämna några har myndigheter gradvis ställt på byggaktörerna och som lett till höjda slutnotor. 
Den "obefintliga" konkurrensen inom byggsektorn bidrar förstås också till fördyringen men den har skärpts under senaste decenniet. 
Dock ligger grossistleverantörerna kvar som en kartellbildad svulst i byggsektorn och fortsätter med bonus och rabatter grundat på volymstruktur. De ger rabatter till aktörer som bygger mycket på bekostnad av de mindre byggbolagen som kämpar sig kvar i branschen.

Är det rimligt att tro att politiker känner väl till detta fenomen? Självklart, men de fortsätter att måla upp sina visioner om att bygga bort bostadsköerna för att fiska röster samtidigt som de vet att deras händer är låsta i myndigheternas nypor! Myndigheter som länsstyrelsen, 21 stycken i riket, naturskyddsförvaltningar, domstolar och andra rådgivande instanser har anammat den allmänna accelererande miljömedvetenheten och satt hårdare krav på byggindustrin och infrastrukturella satsningar. Riksintressen, kulturarv, siktlinjer, bullernivåer plus många andra nya lagförda paragrafer, som handlar i mångt och mycket egentligen om attityder och tolkningar, bromsar bostadstillväxten och den ekonomiska utvecklingen i städerna utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Vad är ett riksintresse egentligen? Borde inte ett riksintresse vara att förse landets medborgare med bostäder, arbetsplatser, att se till att landets tillväxttakt inte stagnerar eller avstannar? 

Andra faktorer som fördyrar bostadsbyggandet är överklaganden, byråkratisk planprocess med alldeles för många instanser som måste tycka till, det kommunala planmonopolet som bland annat försvårar för utländska byggaktörer att etablera sig och vars process låses fast eller försenas av länsstyrelsens märkliga paragrafer, byggbolag som håller i sina markanvisningar och inväntar prishöjningar för optimal förtjänst samt att betongen som blir allt dyrare!

Den speciella sanden man behöver för tillverkningen håller nämligen på att ta slut och det som finns kvar finns allt längre norrut i landet och blir allt dyrare att bryta upp då tjälen håller i sig längre. Betong är också ett miljöfarligare alternativ än trä, det vet våra folkvalda om, men grossisterna ser gärna till att försvåra leveranserna så priserna stiger och gör det olönsamt att bygga i detta material som bekant finns rikligt av i landet. Det känner våra folkvalda också till!

Nedan: kostnadsjämförelser utförd av Sveriges Byggindustrier

Hur botar man detta svenska fenomen då? 

En idé är att ta bort länsstyrelsen från stadsuppbyggnadsfrågor i lokala projekt gällande detaljplaner eller till och med översiktsplaner och låta Boverket sköta det? Länsstyrelsen kan fortsättningsvis hålla på och domdera om sina strandskydd och skyddsjakt och ge fan att bromsa tillväxten!
En annan idé är att låta folk välja om de vill ha hög eller låg standard på sina bostäder de vill flytta i i? Att lagstifta "höga krav för att hålla den absurt höga standarden" är som att dumförklara befolkningen! Myndigheter tror nämligen att folk ämnar att bo i sina valda bostäder för all framtid? Ungefär som studenter som vet att de ska bara bo några år på ett litet hål i väggen kan faktisk en vanlig arbetsför person också välja att göra det! 
Tredje idén är naturligtvis, korta ner planprocessen och se till att ta efter andra länders naturlagar när det gäller fri konkurrens, det som sker i Sverige strider till och med EUs konkurrensdirektiv!

Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/ 
eller: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1137/Kostnader_konkurrens_1612.pdf
Oscar Freyre
2018-05-16     


onsdag 9 maj 2018

Klinten version 2

Klinten, version 2
Eller Nacka entré med byggherren Nacka port.
Illustration: Kjellander+Sjöberg

Nacka bestämde sig för Kjellander+Sjöbergs förslag i arkitekttävlingen där det högsta av de två husen kan bli upp till 30 våningar (100 m). Men kommunen öppnar ändå upp för eventuellt än högre byggnad eftersom Bällstaradarns radieomfång ska minskas!  Det andra huset stannar vid 25 våningar. Totalt 370 bostäder. Detaljplanen väntas laga kraft under 2020. 
I området planeras det för ett par höghus till, roligt med ett litet höghuskluster där!

  Illustration: Kjellander+Sjöberg

Här nedan är Klinten version 1 från 2016:

2018-05-09
Oscar Freyre


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...