tisdag 19 juni 2018

Vilka bestämmer egentligen?

Vilka är det som bestämmer egentligen? Politiker som för folkets vilja och behov eller myndigheterna?
Hagastaden växer fram, unikt i Sverige. Bild tagen av mig i april 2018

Under flera års tid har jag skrivit inlägg om myndighetstyrannin, ett byråkratisk krångelverk som vägrar släppa taget och bryr sig bara om sin egen överlevnad, som ett gissel och bromskloss för svensk tillväxt. 
GP´s artikel (källa med länk längs ned) har besannat min tes om vilka som har den egentliga makten i landet. Politiker som tjatar val efter val om lösningar i bostadsproblematiken har medvetet farit med vilseledande information. Det de inte vill att de röstberättigande ska få höra är att de i praktiken är i händerna på myndigheterna och därmed bara talar vackra tomma ord. Detta är ju inget nytt men ofta säger en och annan politiker att de ska ta tag i problemet bara ni röstar på mig.
Några vann röster på dessa vallöften men efter några år har det i praktiken inte hänt något konkret som gjort planprocessen kortare. 
Man har exempelvis lyft bort länsstyrelsen som överklagande instans i planprocessen (förra mandatperioden) men istället stärktes myndighetens makt i riksintressens miljöbalkar i kap 3 och 4 och förlängt handläggningstiderna med 6 - 8 månader. 2016 skulle PBL ses över genom lägre särkrav från kommunerna, krav på detaljplan i varje visionsplan minskas och översiktsplaner stärkas. Hittills har det inte hänt någonting sedan vallöftet om detta kom ut 2014.  Kommunernas planmonopol försvårar också effektiviteten av PBL då många kommuner håller i sina markrätter eller så ställer de inga tidskrav på bygggenomförande efter markanvisning.

Byråkrater har blivit fler och de släpper inte sin makt. Istället motverkar de genom paragrafer, miljöanpassade regelverk och miljökrav, p-normer och de allt högre standardkraven inom bostadssektorn. Myndigheter som LFV och Naturvårdsverket sätter käppar i nyexploatering genom sina naturskyddslagar och höjdrestriktioner. Man kan bara fråga sig; vad är det de värnar om och prioriterar egentligen? 
Man har lagt ned allt fokus på hur man bör bevara städerna och dess "grönska" som det är nu eller hur det var då och inte tittat mot framtiden. Det är ett skräckinjagande ställningstagande!

Politiker måste ta tag i detta praktiskt, konkret och handla nu innan George Orwells 1984 blir verklighet i landet! Varför är inte bostadsbyggande ett riksintresse?
Observera att det finns ett "Tillväxtverket". Vad gör de, kan man undra?


Ett annat aspekt som la sand i maskineriet och gjorde dagens bostadskris än värre var den attityd som gällde på 80-talets översiktsplaner där man ansåg att landets städer var färdigbyggda! 
Vi får hoppas att den insikten förbättrats nu och att man förstår att rikets tillväxt är beroende på våra kommande generationer och att vårt ansvar är att dessa ska ha nånstans att bo och ett arbete att gå till. 
Och helst då, för rikets utveckling, ett konstruktivt arbete!

Länk till Åsa Henninges artikel på GP HÄR 


Oscar Freyre
2018-06-19fredag 8 juni 2018

Bolidenplan

Bolidenplan
En del av Årstastråket som är på samråd nu!
650 bostäder. Enskedegård 1:1 kv. Allgunnen (Årsta)
Bild: Tengbom

Sista etappen av stadsdelsplanen Årstastråket är just nu på samråd och ställs ut på Tekniska nämndhuset. Vid ett besök på utställningen igår blev jag glatt överraskad av den stadslika strukturen som omgärdar den stora rondellen. Husen byggs enligt Stockholmshusens riktlinjer (ett samarbete mellan Stockholms stad och allmännyttan) med 150 "billiga" hyresrätter och bland aktörerna ses Familjebostäder och Stockholmshem samt JM, HSB och Castellum är även med på ett hörn. Totalt 650 bostäder, lokaler för handel samt 2 förskolor fördelade i fyra etapper (se karta). Rondellen görs om till enfilig gatustruktur med park och cykelstråk.Om Stockholmshusen:


  Bilder från utställningen i Tekniska nämndhuset 2018-06-07:Oscar Freyre
2018-06-08


torsdag 31 maj 2018

Stockholm New

Stockholm New
Business district
klart till 2020 - 2021

Ny film om Stockholm One som visar att man flyttat på skybarens takplacering:
Takterrassen!
Bilder: Sauerbruch Hutton Architects


Ny märklig vinkel!
Bild: Sergio Zboras

Nu finns det en webbkamera installerad!
http://webbkameror.se/byggkameror/skanska/skanska_25_1280.php


Oscar Freyre
2018-05-31

onsdag 16 maj 2018

Därför är det dyrt att bygga i Sverige

Nu vet jag varför det är så dyrt att bygga i Sverige, verkligheten är nämligen något helt annat än vad som sägs!
Bygget av HSB-projektet Kobra i Telefonplan

Hur många av er har hört politiker klaga på att det är så dyrt att bygga i det här landet? Och visst är det dyrt, dubbelt så dyrt som i Tyskland exempelvis! Men, kan det bara bero på den dåliga konkurrensen? 
Nej, 25% av slutpriset beror på de ökande kraven som lagstiftas successivt under de senaste 10 åren. Krav som bullerskydd, handikappanpassning, hiss, större brandsäkerhet, miljökrav, isolering och skugganpassning bara för att nämna några har myndigheter gradvis ställt på byggaktörerna och som lett till höjda slutnotor. 
Den "obefintliga" konkurrensen inom byggsektorn bidrar förstås också till fördyringen men den har skärpts under senaste decenniet. 
Dock ligger grossistleverantörerna kvar som en kartellbildad svulst i byggsektorn och fortsätter med bonus och rabatter grundat på volymstruktur. De ger rabatter till aktörer som bygger mycket på bekostnad av de mindre byggbolagen som kämpar sig kvar i branschen.

Är det rimligt att tro att politiker känner väl till detta fenomen? Självklart, men de fortsätter att måla upp sina visioner om att bygga bort bostadsköerna för att fiska röster samtidigt som de vet att deras händer är låsta i myndigheternas nypor! Myndigheter som länsstyrelsen, 21 stycken i riket, naturskyddsförvaltningar, domstolar och andra rådgivande instanser har anammat den allmänna accelererande miljömedvetenheten och satt hårdare krav på byggindustrin och infrastrukturella satsningar. Riksintressen, kulturarv, siktlinjer, bullernivåer plus många andra nya lagförda paragrafer, som handlar i mångt och mycket egentligen om attityder och tolkningar, bromsar bostadstillväxten och den ekonomiska utvecklingen i städerna utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Vad är ett riksintresse egentligen? Borde inte ett riksintresse vara att förse landets medborgare med bostäder, arbetsplatser, att se till att landets tillväxttakt inte stagnerar eller avstannar? 

Andra faktorer som fördyrar bostadsbyggandet är överklaganden, byråkratisk planprocess med alldeles för många instanser som måste tycka till, det kommunala planmonopolet som bland annat försvårar för utländska byggaktörer att etablera sig och vars process låses fast eller försenas av länsstyrelsens märkliga paragrafer, byggbolag som håller i sina markanvisningar och inväntar prishöjningar för optimal förtjänst samt att betongen som blir allt dyrare!

Den speciella sanden man behöver för tillverkningen håller nämligen på att ta slut och det som finns kvar finns allt längre norrut i landet och blir allt dyrare att bryta upp då tjälen håller i sig längre. Betong är också ett miljöfarligare alternativ än trä, det vet våra folkvalda om, men grossisterna ser gärna till att försvåra leveranserna så priserna stiger och gör det olönsamt att bygga i detta material som bekant finns rikligt av i landet. Det känner våra folkvalda också till!

Nedan: kostnadsjämförelser utförd av Sveriges Byggindustrier

Hur botar man detta svenska fenomen då? 

En idé är att ta bort länsstyrelsen från stadsuppbyggnadsfrågor i lokala projekt gällande detaljplaner eller till och med översiktsplaner och låta Boverket sköta det? Länsstyrelsen kan fortsättningsvis hålla på och domdera om sina strandskydd och skyddsjakt och ge fan att bromsa tillväxten!
En annan idé är att låta folk välja om de vill ha hög eller låg standard på sina bostäder de vill flytta i i? Att lagstifta "höga krav för att hålla den absurt höga standarden" är som att dumförklara befolkningen! Myndigheter tror nämligen att folk ämnar att bo i sina valda bostäder för all framtid? Ungefär som studenter som vet att de ska bara bo några år på ett litet hål i väggen kan faktisk en vanlig arbetsför person också välja att göra det! 
Tredje idén är naturligtvis, korta ner planprocessen och se till att ta efter andra länders naturlagar när det gäller fri konkurrens, det som sker i Sverige strider till och med EUs konkurrensdirektiv!

Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/ 
eller: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1137/Kostnader_konkurrens_1612.pdf
Oscar Freyre
2018-05-16     


onsdag 9 maj 2018

Klinten version 2

Klinten, version 2
Eller Nacka entré med byggherren Nacka port.
Illustration: Kjellander+Sjöberg

Nacka bestämde sig för Kjellander+Sjöbergs förslag i arkitekttävlingen där det högsta av de två husen kan bli upp till 30 våningar (100 m). Men kommunen öppnar ändå upp för eventuellt än högre byggnad eftersom Bällstaradarns radieomfång ska minskas!  Det andra huset stannar vid 25 våningar. Totalt 370 bostäder. Detaljplanen väntas laga kraft under 2020. 
I området planeras det för ett par höghus till, roligt med ett litet höghuskluster där!

  Illustration: Kjellander+Sjöberg

Här nedan är Klinten version 1 från 2016:

2018-05-09
Oscar Freyre


fredag 4 maj 2018

Författarafton och Stadsutveckling

Författarafton och stadsutvecklingsdebatt
på BioCafé Tellus 8 maj kl 18 -21

O.b.s Stadsutvecklingsdebatten tyvärr uppskjuten till hösten 2018!


Tisdagen 8 maj ska jag hålla föreläsning om mitt författarskap på den anrika gamla kvartersbiografen Tellus i Midsommarkransen. Från kl 18 till 19 kommer jag tala om mina två skrivprojekt; min självbiografiska trilogi och fantasyeposet Hippis, sagan om vår tvillingplanet. 
Efteråt blir det fika och boksignering och sedan kl 19.30 blir det föreläsning och debatt om stadsutveckling med fotografen Pawel Flato.
Vi kommer prata om hur vi vill att våra förorter skall se ut i framtiden och fokuserar på jämförelser mellan Midsommarkransen/Aspudden och Bredäng samt andra miljonprogramsområden. 
En stadsutvecklingssynpunkt ur Yimbys ståndpunkter om hur illa det gått sedan det bilberoende samhället sett ur Le Corbusiers anda tog över stadskvartersstrukturen som fanns innan!
Nu vet ni varför jag inte hållit den höga frekvensen av inlägg på sistone! Hjärtligt välkomna kära läsare!


Adressen till Biografen är Vattenledningsvägen 46 tel: 08-6457551

Mer info om eventet finns i dessa länkar:
Facebookeventet

BioCafé Tellus egna hemsida

Oscar Freyre
2018-05-04 


söndag 22 april 2018

Tidig samråd för Tellus Towers

Tidig samrådsmöte för Tellus Towers i Tekniska nämndhuset
 Modell av Västberga 1:1 med Tellus Towers 78 + 57 våningar och överdäckning av tunnelbanestationen. 

Onsdagen 11 april 2018 var det samrådsmöte om projektet Västberga 1:1 eller mer känt som Tellus Towers på Tekniska nämndhuset. Exploateringskontoret var där för att visa sin modell och svara på frågor från allmänheten. Jag, som representant från min bostadsrättsförening som är sakägare i ärendet var där, samt ett par Yimbymedlemmar. Framför allt var vi där för att lyssna på kritiken. Det rådde stor tveksamhet gällande SL´s roll i projektet trots att en inhys plan om överdäckning av tunnelbanespåret och ungefär 2500 nya trafikanter skall vara med å trängas på den idag underdimensionerade stationen!
Hoppas exploateringskontoret tar upp ett närmande med SL till nästa samråd i höst. Helt klar är det att överdäckningen hänger på den höga exploateringen vilket i sig finansierar projektet. Hade det varit tolvvåningshus hade projektet lagts ned för länge sedan!  Byggbolaget SSM och arkitektbyrån Wingårdhs var där och jag framförde mina kommentarer till dessa angående den stilistiska och linjära utformningen samt att jag tyckte de haft ett imponerande tålamod i detta projekt som går mot sitt elfte år!
Nedan: fler bilder från samrådsmötet.
     

Projektet är banbrytande och djärv för en stad som Stockholm ingen tvivel om det. Man kan se det som ett stort steg att bli en riktig storstad. Någonstans måste man ju börja och hade vi, likt Göteborg, haft ett jubileum att fira hade detta varit klart för länge sedan!
Jag håller verkligen tummarna!


2018-04-22
Oscar Freyre
  

tisdag 10 april 2018

Kv Isafjord Kista

Kv Isafjord i Kista har kapats och bantats!
Före:
Bild: DREEM Architects

Efter:
Bild: DREEM och ÅWL

Antagligen har Luftfartsverket kapat tio våningar från ursprungliga förslaget då området ligger innanför deras absurd stora flygsäkerhetszon! Från 120 meter till 94 meter! Bottenvåningen mot gatan blev dock bättre men exploateringen är klart lägre än det tidigare förslaget. Man kan ju fråga sig varför? Är det en utveckling som följer efter maktskiftet i Stadshuset? Varför blir alla höghusplaner i Stockholm kapade oavsett var de ligger? I Göteborg är det tvärtom!
Här nedan följer några illustrationer av projektet:
Illustrationer: TMRW, DREMM och ÅWL arkitekter.Oscar Freyre
2018-04-10

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...