onsdag 29 april 2020

Högdalen får nytt landmärke

Högdalen får ett nytt landmärke

Illustration: Bergkrantz

Tre nya höghus i Högdalen är nu ute på plansamråd fram till 4 maj.
Ett av de ska bli studentbostäder och resten hyresrätter. Totalt 350 bostäder! Granskning Q 2 2021 och antagande Q 4 2021.
Det ena, så kallade "Hörnhuset" blir hela 75 meter högt och kommer bli synlig från stora delar av Söderort!


Bergkrantz


Bergkrantz

Bergkrantz


Stockholms stad


Oscar Freyre
2020-04-29

tisdag 21 april 2020

Höghus i Skärholmen

Höghus i Skärholmen
Måsholmen 21. Bild: Söderberg Söderberg

Stockholmshems nya huvudkontor vid Skärholmens centrum.

Till sommaren startar bygget av Skärholmens nya landmärke som kommer inrymma både kontor och hyresrätter i Stockholmshems regi. Totalt 100 lägenheter. Sockeln blir kontor i två till tre våningar, suterräng, och ovanpå 21 våningar bostäder! Samtliga bostäder kommer få balkong. Projektet ingår i den stora planen med 4000 nya bostäder i Skärholmen-Sätra-Bredäng.
Samtliga illustrationer: Ebab och Söderberg Söderberg


Byggnaden kommer vara väl synlig från E4:an!


Oscar Freyre
2020-04-20

tisdag 7 april 2020

Kampen om Stockholms luftherravälde

Kampen om Stockholms luftherravälde
Så här har grusöken (pampas) i Telefonplan sett ut i drygt 14 år nu. De enda som lyckats flytta in i området avsatt för bostadsbebyggelse är bin!

Som Coronapandemin bekräftat så är Sverige ett myndighetsstyrt rike med sina experter och tjänstemän med livslånga karriärer i statliga och kommunala sektorer. Tjänstemän, som politiker gärna lämnar över ansvaret till eftersom politikermakt blivit ett av våra värsta skällsord. Sverigemodellen följs nu noga i utlandet och visar den sig ha den önskade effekten, vilket många hoppas på just nu, kan vi då hälsa hem till politiska visioner som berör stadsutveckling, bostadspolitik och infrastrukturella insatser? Ett exempel på det är exploateringskontoret och Swedavias kamp om Stockholms luftherravälde genom Tellus towers-projektet.

Först ska vi klargöra den snåriga byråkratin kring stadsuppbyggnadsfrågor: Exploateringskontoret, som ansvarar bland annat för stadens mark, är direkt underställda Exploateringsnämnden, som i sin tur är politiskt styrt av kommunfullmäktige. Sedan har vi Stadsbyggnadskontoret som ansvarar för den fysiska planeringen av kommunens mark. Det är de som exempelvis planerar Översiktsplanen, styr detaljplanering av parker, producerar 3D-visualiseringar och kartor, prövar och beslutar i frågor om bygglov med mera. De är direkt underställda Stadsbyggnadsnämnden, som i sin tur har det politiska ansvaret för bland annat översiktlig planering. Det finns alltså två myndigheter, som gör i princip nästan samma sak, och som utför de tjänster som nämnderna ger direktiv om. Dessa båda ”kontor” befinner sig i kollision med varandra när det gäller Tellus towers. Det ena kontoret, som har till uppgift att på ett översiktligt sätt skapa förutsättningar för nya boende åt kommunens befolkning enligt politikernas vallöften får mothugg av det andra som ser till att föra Swedavias önskningar att inte få bygga på höjden! Detta med hänsyn till att Swedavias flygplats i Bromma skulle få problem med kapaciteten av deras flygtrafik. På vilket sätt detta skulle ske kan de dock inte uppge men av tradition har det statligt ägda bolaget motsatt sig all högre bebyggelse inom en radie som inringar två tredjedelar av Storstockholms befolkning!
Att två höghus skulle vara ett hinder för en flygplats är löjeväckande. Ungefär som att dumförklara både piloternas kompetens som dagens flygtekniska kapacitet? Att sådana problem lösts i resten av världen är inget de vill ta hänsyn till och nej, man måste inte uppfinna hjulet på nytt! Det handlar mer om prestige, traditionellt myndighetsbestämmande och oförmåga att möta stadens behov av utveckling och tillväxt. En flygplats är till för att serva stadens invånare och inte för att hämma stadsutvecklingen! Det är sedan länge känt att staden inte kan växa mot periferin, det blir kostsamt. Staden måste förtätas där det redan finns infrastruktur samt spara på utkanternas skogs- och åkerbruksområden. Detta gör man bäst genom att bland annat bygga på höjden och med stadskvartersstruktur.
En annan märklig inställning bolaget har är arrogansen för miljödebatten som förs inom flygtransporten. Trots att flygplatsen med all sannolikhet inte kommer finnas kvar efter 2038 anser Swedavia kunna ha ensamrätt att bestämma över flygtransportens frekvens och luftherraväldet över Stockholm?
Hur rimmar detta med Stadsbyggnadskontorets miljönormer?

Efter en överenskommelse mellan staden och byggbolaget SSM, som är det aktuella entreprenören för byggandet av tornen, kom man överens om att den höga exploateringsgraden skulle finansiera ombyggnationen och överdäckningen av tunnelbanestationen Telefonplan. Detta lades som ett direktiv i detaljarbetet för översiktsplanen i Telefonplan hos Exploateringskontoret. Man ansåg att de två höga tornens höga bostadsbestånd gav byggbolaget finansiella muskler till den omfattande byggnationen. Nu tvekar syskonkontoret Stadsbyggnadskontoret att fullfölja överenskommelsen och hotar med att sänka våningsantalet för att möta Swedavias bisarra krav! Stadsbyggnadskontoret har av tradition kapat flera höghusprojekt med hänsyn till kritik från allmänheten. Istället borde en konstruktiv myndighet som Stadsbyggnadskontoret bredda sin helhetssyn på stadsutveckling och bostadsproblematiken. Kritiken om att utseendet skulle störa stadssiluetten kan bemötas genom att man på ett innovativt sätt dikterar en ny utformning av husen och inte bara lösa det genom att kapa höghus!
Det är oroväckande kontraproduktivt, för att inte säga kostsamt för oss skattebetalare, när två myndigheter motverkar varandra i stadsutvecklingsprojekt. Det ökar bara på tidsspillan och byggbolagen hinner gå i konkurs i väntan på ett slutgiltigt beslut. För SSM´s del har det gått 12 år sedan projektet visades upp!

Tills det att denna tidsslöseri och resursslösande kamp mellan myndigheter, byggbolag och statliga bolag någon gång i en avlägsen framtid avgörs kommer vi telefonplansbor att fortsätta se denna grusöken som en symbol för myndighetstyranni. Var i bostadsköns ständiga problem detta gör för nytta är svårt att förstå men förhoppningsvis kan ett nytt parti, exempelvis Fria Stockholmare, med stake att rensa i byråkratidjungeln vinna folkets, inte minst de bostadslösas, gehör? 
Återstår att se!

Den tänkta tunnelbaneentrén till Telefonplan som kan bli ett minne blott. 
Bild: Wingårdhs och SSMOscar Freyre
2020-04-07

tisdag 24 mars 2020

Östra Hagastaden

Nya illustrationer för
Östra Hagastaden
Visionsbild för Östra Hagastaden framtagen av White Arkitekter och Stockholms stad.

Stockholms stad har tillsammans med flera arkitektbyrå och fastighetsbolag tagit fram nya läckra visionsbilder för den östra delen av Hagastaden. Av bilderna av döma finns det några läckerheter men också mycket besvikelse!
Det här är bland de sista stora stadsdelsprojekten för denna byggboom, de andra är Norra Djurgårdsstaden, Marievik, Marieberg, Västra Hammarby sjöstad, Alvik och Stadshagen. Vi har sett Värtahamnens urusla exploateringsgrad som jag hoppades skulle kompenseras med denna del av Hagastaden men så blir det inte, tyvärr! Man fortsätter att dutta och Stockholm verkar allt mer se sitt stadsutvecklingsöde som rikets motor bortsprunget av Göteborg inom en 30-årsperiod.
Här är illustrationerna:

Bland de bättre överraskningarna är denna illustration från 
Kjellander-Sjöberg-Humlegården. Riktigt läckert med stark storstadskänsla! Den bästa designen av alla hus i Hagastaden vill jag påstå, återstår dock att se när det är färdigbyggt!  Jag gillar dessa bågformade portar mot gatuplanet. Wingårdhs-HSB


 Bild: Wingårdhs + HSB

 HSB backade i höjd från sitt första förslag. Det här huset får bara 21 våningar mot tidigare 32 och blir knappt synlig från motorvägen. Bild: Dinell-Johansson + HSB


 Det är det här man möter när man kommer ända från flygplatsen, ett tillinte-sägande hörnhöghus! Ljungberg-Stenberg


Det här är hur tråkigt som helst! Ska man bygga ett hörnhus på strategisk plats kan man man ta i bättre, minst 10 våningar till! Arkitema + SISAB 


 Hagaparken. 3XN + AtriumLjungberg 


 AIX, MIR och NCC (tror det blir NCC´s nya huvudkontor)


 Vy mot Norrtull. White Arkitekter + Stockholms stad


 Tullhusen. White + Stockholms stad


 Torget. White + Stockholms stad


 White Arkitekter + Stockholms stad


Korsningen St Eriksgatan Norra stationsgatan. White - Stockholms stad.


Dessa enorma huskroppar längst ner i bild hade kunnat delas av i mindre och betydligt högre delar. Det skulle rama in stadsdelen samtidigt som utgöra en läckrare port in till staden! White Arkitekter och Stockholms stad.


Stockholms stads kartskiss för placering av illustrationerna


Som sagt, några klart godkända utformningar men många andra bilder var inte ens värda att visa upp. Det såg ut som vilka illustrationer av hus i park från vilken förort som helst. HSB-huset är en stor besvikelse. Här hade man kunnat ta i mycket mer, med tanke på Turning Torso i Malmö, men fegade tyvärr ut. Luftrummet blev upptaget av Norra tornen så det hade inte varit ett bekymmer. På andra håll närmare där motorvägen låg kunde man också klämma ett par riktigt höga höghus istället blev det brutalt stora huskroppar a lá NKS.
Den som väntar på nått gott får vänta alldeles för länge så länge man bor i denna stad.


Oscar Freyre
2020-03-24


  

fredag 13 mars 2020

3D-staden Vinga

3D-staden 
VingaStaden Vinga är en 3D-modell gjord i Google SketchUp. Originalet till motivet är en akrylmålning som jag målade under januari 2020 och som nu ligger som grundbild till själva 3D-modellen. Målningen kan ni se längst ned på denna sida.
Tanken med detta inlägg är att exemplifiera en vision om hur en stad, som i mitt tycke, skulle vara en förebild för framtida stadsplanering! En stad som är tätt och blandad, med avseende till både arkitektoniskt som strukturellt innehåll. 
En stad där alla kan trivas, arbeta och nyttja av all man behöver under sina vardagliga och lediga stunder i livet! 

Vinga har karaktär av ett finansiellt centrum, en kulturellt berikad handelscentra och populär semesterort. Den konstgjorda ön har förbindelse med fastlandet via en hängbro med bilkörfält samt gång- och cykelleder. En järnväg knyter även ihop staden med fastlandet via en tunnel under sundet och har slutterminal vid stadens kärna. 95% av den skissade stadsstrukturen består av slutna kvarter och resten är halvslutna samt inslag av stora villor och radhus. En proportionell stor hamn, mestadels containerhamn och kryssningsterminaler, hör till de större arbetsgivarna men de allra flesta livnär sig av den finansiella sektorn och av de mångsidiga kulturella verksamheterna som staden inhyser. Där finns det även stora konsthallar och institutioner, teatrar, konserthallar och enorma mässhallar. Ett universitet och en konsthögskola finns vid de östra stadsdelarna men stadens skyline domineras av höga hotell- och bankkomplex!
Breda sandstränder omger hela ön och strandlivets nöjesaktiva population håller stånd långt in på morgnarna! En riktig levande stad för alla! 
Här följer några bilder från 3D-modellen:

 Vingas skyline sedd från väster. De högsta skyskraporna når en höjd av strax över 300 m.
Nu måste inte en förebild till stad prompt ligga på en konstgjord ö i havet men innehållet är det viktiga att ta med för att en hållbar stad, i ordets verkliga benämning, ska hålla!

Nedan; målningen Vinga (som ska ställas ut till min separatutställning "Staden" på Galleri HG Österlånggatan 29 den 17 till 19 april 2020)
Oscar Freyre
2020-03-13
torsdag 2 januari 2020

Uppdateringar 2020

Bilduppdateringar 2020
Årstaberg, Liljeholmskajen och Strato

Årstaberg: Årstabergsskolan och Ikanos tredje höghusLiljeholmskajen: Kajen 6
Nyhet! Fram tills idag har jag trott att samtliga höghusen skulle ha 24 våningar, förutom Kajen 6 som får 2 extra restaurangvåningar. Efter att ha räknat våningsplanen upptäckte jag att husen bara har 23 våningar! Är det de internationella reglerna om hur man räknar antalet våningar som gäller nu? Således har då Kv Lusten (Hornsbergs strand) också 23 våningar? 
På denna bild kan ni själva räkna antalet våningar! 
Klicka på bilden för bättre upplösning.Strato (Bostadshus vid Ringvägen 19 vån, eller 18?)Det här huset kommer synas från håll då det ligger på +28 m över havet!

Källa till bilden: https://www.stratosodermalm.se/Gott nytt år kära bloggläsare!Oscar Freyre
2020-01-02
onsdag 11 december 2019

Yimbypriset 2019

Yimbypriset 2019
Utdelades under måndagen den 9 december till Trafiknämnden i Region Stockholm
Från vänster: Oscar Freyre (Yimbyprisets grundare), Kristoffer Tamsons (M), Tomas Eriksson (Mp) och Tobias Davidsson (Yimby).

Trafiknämnden i Region Stockholm fick priset för sin påskyndning av de kollektiva trafiknätsprojekten som varit på gång under flera år. För att citera Kristoffer Tamsons "Det blev en ketchupeffekt då vi märkte att det fanns pengar till dessa projekt!". Projekt som tunnelbaneutbyggnaden med Blå linje mot Nacka och Hagsätra, Gula linjen mot Arenastaden i Solna, Spårväg Syd och Roslagsbanan mot Centralen. 
Motiveringen från Yimbys medlemmar som röstade fram vinnaren löd:
"För att tagit beslut som påbörjat utbyggnaden av Stockholms kollektivtrafiknät. För att genom kollektivtrafiksatsningen möjliggjort en flerkärnig region med fler bostäder och knutit ytterstaden närmare regionens centrala delar. För att i Yimbys anda låta Stockholm växa och utvecklas mot en tätare blandstad - inte gles bilstad."

Årets prisarrangemang hölls av Tobias Davidsson och Per Vrethem men då Per inte kunde närvara vid prisceremonin fick jag hoppa in som ställföreträdande och hjälpa Tobias med ceremonin.

Yimbypriset till Albert Lindhagens minne startades hösten 2015 av mig och har sedan dess delats ut till 5 vinnare:
2015: Nacka kommun
2016: Oscar Properties för Norra tornen
2017: Wallenstam för Umami Park (Sundbyberg)
2018: Järfälla kommun
2019: Trafiknämnden Region Stockholm 


   
Yimbypriset delas ut till personer, organisationer, företag eller kommuner som på ett aktivt och konstruktivt sätt agerar för att Stockholm blir en tätare blandstad och inte en gles bilberoende stad. 


Oscar Freyre
2019-12-11fredag 29 november 2019

Linbana i Stockholm?

En linbana i Stockholm?
Igår kom beskedet att förslaget med linbanan över Göta älv skrotas. Bara att beklaga dagens mesiga visionärer men idén kanske kan appliceras i Stockholm?
Bild: Tomorrow AB

Tyvärr vågade politikerna i Göteborg inte satsa på en annorlunda transportmedel. Med en prislapp på 3,1 miljarder kronor ansågs linbanan över Göta älv vara ett alldeles för dyrt och riskabelt projekt. Det anmärkningsvärt höga priset var ett resultat av det obefintliga konkurrensen inom byggbranschen i Sverige men det var inget man överhuvudtaget diskuterade. Istället tänkte man kortsiktigt och därmed gick man miste om en säker turistinkomstkälla som hade gett pengarna tillbaka många gånger om inom bara en femtonårsperiod! 
Bara att utreda projektet kostade 138 miljoner kronor och resultatet blev ett nej. Det är däremot att kasta bort pengar!

Dock skulle dessa utredda kostnadskalkyler kunna användas om man förlägger projektet i Stockholm istället. Ett dylikt linbaneprojekt kan appliceras över Mälaren och fylla det gap som finns mellan kollektiva transporter i Mälarsnittet. Gapet sträcker sig från Essingeleden i väster till färjeförbindelsen mellan Slagsta och Jungfrusund på Ekerö. En sträcka på nästan 9 kilometer utan något som helst som förbinder de 600 000 boenden och tiotusentalet arbetsplatser som finns på de båda sidorna om sundet! Linbanan skulle kunna gå mellan Axelsbergs och Brommaplans tunnelbanestationer med en station vid Olovslund. Det blir en sträcka på ca 4,5 kilometer och med en gondol-hastighet på 20 km/h skulle det knappt ta 15 min mellan start- och slutstation. Att jämföra med 35 minuter med tunnelbana samma sträckning.Skulle det visa sig vara en lönsam lösning kan man givetvis förlänga linbanesträckningen åt båda håll, mot Skärholmen i söder och Sundbyberg i norr? Kapaciteten i Göteborgs linbaneprojekt beräknades till ca 2000 personer per riktning i timmen men då hade de med fyra stationer.
Vad tror du själv om detta förslag?


Oscar Freyre
2019-11-29


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...