Loudden

Höga projekteringar:

Loudden

Vision av Moderaterna och Utopia arkitekter

Kanske är detta det mest intressanta stadsdelsvisionen någonsin?
År 2017 kom Moderaterna i Stockholm tillsammans med Utopia arkitekter med visionsillustrationer på hur Loudden, söder om Frihamnen, skulle kunna byggas upp. När Norvik i Nynäshamn byggs klart kommer cisternerna från Loudden att flyttas dit och platsen banas väg för en ny och spännande stadsdel! Det högsta huset kan bli över 300 meter högt, väl synligt från Vaxholm!

Mer om förslaget finns på Utopias hemsidaOscar Freyre
Sidstart: 2020-05-08

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...