Flygplats i Södertörn

Flygplats vid Himmerfjärden
En idé om en ersättare till Bromma flygplats!
Målning (beskärning): Oscar Freyre

År 2038 ska Bromma flygplats vara avvecklad om inte Moderaterna lyckas förlänga avtalet, vilket inte är sannolikt. Den närbelägna flygplatsen är en bromskloss för stadsutvecklingen i Stockholm och kranskommunerna. En flygplats ska serva en stad och inte vara en hämmande punkt för dess utveckling! 
En flygplats drar också med sig näringsliv då den är en viktig pusselbit för infrastrukturen och tillväxten. Då det ligger 2 flygplatser norr om staden har det lett att tillväxten för arbetsmarknaden i regionen förhållit sig till de norra delarna och lämnat Söderort åt sitt öde. Arbetspendlingen mellan söder och norr har således ökat så kraftigt att infrastrukturprojekt, såsom utbyggnad av tunnelbanor, motorleder och andra vägprojekt inte kunnat hänga med i takten. Oavsett hur mycket pengar man satsar på dessa extrem dyra projekt kommer man aldrig till bukt med den geografiskt sett snedfördelade arbetsmarknaden. 
Därmed är en flygplats söder om staden en bättre och billigare lösning! Om jobben istället föds på den södra sidan så kan Söderortsborna söka de där istället för norr om Mälaren? 

Jag har därför skissat på var en sådan ny flygplats skulle kunna ligga och kommit fram till ett strategiskt placerat område mellan Stockholm och Södertälje. Det är en halvö, som ligger vid Himmerfjärdens norra ände, och kallas för Näslandet. Det strategiska läget består av tre faktorer: 1. Dess närhet till de båda städerna. 2. Dess närhet till både stambanan och E4:an. 3. Dess läge vid Himmerfjärden då inflygningsvägarna mot både norr som söderut är fritt från bebyggda platser! Se kartorna här nedan:

Kartan visar flygplatsens läge i förhållande till den regionala närheten för de södra delarna av Mälarregionen.Kartan visar här en broförbindelse mellan Södertörn och Södermanland via Himmerfjärden. Tanken är att binda ihop leden med en "genväg" till E¤:an. Näslandet består idag av en reningsverk/återvinningsfabrik, lite jordbruksfält och några gårdar resten är skog, som ni kan se på kartan.
Nedan ett foto på området tagen av mig hösten 2018:


Detta förslag är, trots det nyväckta miljömotståndet mot flygtrafiken, det bästa alternativ sett ur en infrastrukturellt- som arbetsmarknadspolitisk synvinkel, enligt min mening! Vad tycker du?


Oscar Freyre
20120-01-18 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...