fredag 16 november 2018

Royal Corner

Royal Corner
Jag har ett nytt förslag till Södra Värtan (kv Lybeck) på en mångfunktionell byggnad vars strategiska placering kan utgöra som en kommersiell hubb för Royal Seaport-området.  


Royal Corner kvällsbelyst sett från Tegeluddsvägen

Södra Värtan ingår i stadsplanen om Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen. Längs med hamnen kallas projektet också för Royal Seaport och denna byggnad ligger i anslutning till det. Mitt förslag ligger i kvarteret Lybeck, som är hörnkvarteret mellan Tegeluddsvägen och Värtabanan inte mer än 400 meter från tunnelbanestationen Gärdet. Platsen är perfekt för en läcker hörnhöghus i nyklassisk stil och kan tillföra området en ordentlig marknadsplats och rekreationsplats. Förslaget består av två byggnadskroppar varav den högre har 30 våningar och den lägre 9. Byggnadernas syfte är för bostäder, kontor, butiker, restauranger, caféer, skybar, TV-showrooms och en saluhall. Våning 2 - 28 är anpassade att kunna användas som både bostäder eller kontor. De nedre två planen, som utgör den gemensamma sockeln, är för publika och kommersiella ytor. Gatuplanet, som är 8 meter högt, kan hysa restauranger, butiker och en saluhall på den norra gaveln och övervåningen till kontor. De två högsta planen är också för publikt ändamål. Där har jag tänkt mig en restaurang med skybar högst upp och nedanför lokaler som kan användas för tv-shows eller events av olika slag.


Skisser. den vänstra visar byggnaden rakt framifrån (från söder), den högra från Tegeluddsvägen. 

Som ni ser är höjden på höghuset ca 127 meter (inklusive masterna). Tornet ligger 760 meter från skorstenen som stoppade Gasklockans byggnadshöjd. Om detta kan stoppa denna byggnadshöjd måste stadsledningen börja tänka om vad och vilka som lägger riktlinjerna för höjdrestriktionerna i vår stad! Ska det närproduceras el får man tänka på att en högre byggnad är mindre miljöskadlig än en låg. 


Royal Corner kvällsbelyst och under dagsljus. Vy från Tegeluddsvägen 


Nedan visas karta med placering av förslaget:


3D-modell av Royal Corner
Illustration: Oscar Freyre
Förslaget är ännu inte riktigt klar i sin helhet, 3d-modellering är på gång. Projektet har jag tagits fram i samarbete med arkitektbyrån Stadsliv AB och vi söker nu samarbetspartners för att kunna förverkliga detta.


TäckningsområdePlacering via en visionsskiss av AIX Architects och WSP


2018-11-16
Oscar Freyre
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...