Liljeholmen & Marievik

Höga projekteringar:

Liljeholmen
Kajen 4 till 7 - Lövholmen - Marievik & Gröndal

Uppdateringar maj 2020

Nya Marievik

Detaljplanen för nya Marievik godkändes dec 2019. Ny omformning men sänkt antal bostäder! 
Illustrationerna nedan: Sightline

Kontorshus 16 våningar. Illustration: Castellum


***********


Gammalt material:

Bild: Louis Paillard Architects (ej vinnande förslag för Marievik)

PROJEKT:

Liljeholmen 
Status: vision
Byggherre/förvaltare: Jernhusen 
Liljeholmskajen
Status: påbörjad
Byggherre: JM
Marievik
Status: plan
(detaljplangranskning årskift 2015/16)
Byggherre: JM (säljstart våren 2017)
Lövholmen
Status: Vision
Byggherre/arkitekter: Besquab, Järntorget, Nyréns
*påbörjad artikel: 2015-01-28
Gröndal
Gröndal strand 
(400 bostäder)


För mig som Söderbo är dessa projekt bland de mest spännande som händer i stan! Om ungefär tio år kommer Liljeholmen och dess omgivning att vara en av de mest attraktiva och coolaste områdena i Stockholmsregionen! Liljeholmskajen är ju redan påbörjad och snart reser sig höghus nummer två av fem upp, nämligen Kajen 5. Efter den kommer Brohuset och när man hittat krögare till restaurangen högst upp i huset så påbörjas bygget för Kajen 6! Södertäljevägen kommer att få sig en rejäl ansiktslyftning med eller utan överdäckning (kanske endast på vissa delar) och bli en boulevard av internationell karaktär! 
Planerna för Marievik har kommit så långt att beslut om detaljplanen skall tas till årsskiftet 2015/2016! Bilden ovan visar det förlorade förslaget då man valde att gå vidare med SEARCH´s förslag. Beräknad antal nya bostäder för detta område: 3000
Här nedan kommer bilder på hela detta spännande projekteringsområde!

Liljeholmskajen

Bilder: JM


***************************** 


Jernhusens Liljeholmen**********************

Marievik
Visionsbilder 2015
**************************************Uppdatering 2015-03-14
Lövholmen
Cementfabrikens mark såldes hösten 2014 till Besquab och Järntorget (för drygt 500 miljoner kr) och det öppnade upp för de bostadsplaner som tidigare presenterades av Stockholms stad!
Visionsbild: Abacus. Förslag på 10 till 20 våningar höga hus på gamla Cementas fabriksmark. Kan stå färdigt som tidigast 2019


****************************************** 


Uppdatering 2015-03-24
Ny skön bild från JM-bygg över Marievik från Årstaviken


JM´s projektkalender för Marievik************************************  


Uppdateringar 2015-08-17 
(bilderna tagna i slutet av Juli)
Kajen 5 och bergshuset

En gångbro över till Bergshusets takterrass! 

Rosteriet************************************* 


November 2015

Ny plankarta för Marievik från JM

Illustration: SeArch architects

Enligt JM kommer det under sommaren 2016 besked om Marieviks fortsatta planer!


*******************


2016-10-28
Marievik
Uppdaterade bilder från JM 
750 bostäder, ett glashus med restauranger, konstutställningar och filmvisningar som förbinder fyra av husen och en förskola. Cykelställ i två våningar, bilpool och lånecyklar.
Bilder: SeArch Architects och JM

Höjderna hos de sju husen varierar mellan 13 till 37 våningar varav det högsta blir 118 meter högt!
Enligt JM´s bostadsbutik i Liljeholmskajen ska besked om detaljplanen komma nu under hösten 2016. JM räknar med säljstart till hösten 2017
Märkligt nog har själva arkitektbyrån SeArch inte uppdaterat sina bilder!


**************************** 

2016-10-29
Liljeholmsblick
Besqab
100 lägenheter. Klart hösten 2017


Bild tagen 20 oktober 2016


********************************* 


Gröndal
Gröndals Strand
400 bostäder varav 83 hyresrätter

Byggherrar: NCC, ALM, Genovas, Aros och Byggvesta
Klart 2018


******************* 
Oscar Freyre
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...