Nya Flemingsberg

Höga projekteringar:
Nya Flemingsberg
"Flemingsbergsdalen"
eller
"Stockholm South Business District"
Illustration: Fabege och Huddinge kommun

Är under planering 2020 - 2022

Campus Flemingsberg (överdäckning av pendelspåren). Fabege

Visionen är tänkt att innehålla 50 000 nya boenden och 50 000 nya arbetsplatser, den absolut största satsningen på Södertörn sedan miljonprogrammet!

Mer att läsa om programmet finns på Huddinges hemsida:

 Finns ännu mer på Fabege

Lokalmedia om Flemingsbergsdalen


Projektet kommer givetvis att följas här på denna sida!


Sidstart: 2020-05-08

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...