söndag 31 maj 2015

Söderhallen blir bostäder

Kv Persikan

Gamla anrika bussdepån 
Söderhallen
blir till 1200 nya bostäder!
(Posten nedan gjordes 2015-05-31)
När Keolis bussdepå flyttar till Fredriksdal 2017 river man gamla bussgaraget och marken frigörs för att byggas på med 1200 nya hyresrätter och bostadsrätter! Spårvägsmuseet flyttar då till Hjorthagen. 

Bild från ABC-nytt (obs, ingen film!) Svenska bostäder


Bild: Kjellander & SjöbergLänk till SVT-videon HÄR

Fler bilder kommer inom kort!

2015-05-31

**************************************  


Nytt:
2016-09-18
Nya illustrationer och planskisser för 
Kv Persikan
O.b.s planen har bantats från 1200 till 1160 bostäder!
Byggherrar: Seniorgården, Folkhem, SKB, Einar Mattson, Svenska bostäder, Veidekke, Wallfast och JM
Bussdepån flyttar ut sommaren 2017
Första spadtaget för kvarteren sker först 2018
Bild: Sweco

 Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter

Bild: White ArkitekterO.b.s Ny planskiss från SBK

Bild tagen mot Kv Periskan på Stockholmmodellen i Stockholmsrummet (Kulturhuset)

Det här är Södermalms största byggprojekt, vid sidan av Nya Slussen, just nu och med all sannolikhet också det sista stora bostadsprojektet på mycket länge och då tycker jag exploateringen borde ha blivit betydligt högre!


Oscar Freyre


måndag 25 maj 2015

Vad är bra stadsutveckling?

Vad är bra stadsutveckling?
Albert Lilienbergs stadsplan för Uppsala från 1921
Den svenske stadsingenjören som förespråkade hus direkt ut mot gatan och trädgårdarna på baksidan är en av vår tids förebild för slutna stadskvarter, grunden för en europeisk tät stadsutveckling.


Ja, vad är bra stadsutveckling egentligen? Det är en fråga som delar många människors uppfattning om sin närmiljö och ens valfria bosättning.  Valfritt måste det ändå vara då ingen direkt tvingar individen var denne ska bo. Indirekt hör dock till arbetsmarknadens påverkan men även där öppnas det upp valmöjligheter för den enskilde att göra en så kallad "bostadskarriär" och valfriheten anpassas. 
Hur som är frågans ställningstagande om vad en bra, hållbar och nu även miljömässigt fördelaktig stadsutveckling är för den som valt att bo i en stad. Som ni säkert hört tidigare så är en stad en mänskligt framtagen organisk evolution. Alltså en process som ständigt utvecklas och måste också ständigt matas för att inte kollapsa.  Utvecklingen sköts på ett "naturligt" sätt via vår egenskapade "naturens lag" det vill säga näringslivet och kapitalmarknaden i samspel med vår fortplantningsförmåga. För att denna stora organiska varelse ska utvecklas väl måste den också struktureras upp efter anpassningen av dess invånare. Denna strukturanpassning måste hela tiden blicka framåt, och gärna ha lärt sig av tidigare misstag (såsom fallet är i den biologiska utvecklingen), och det är där som en bra stadsutveckling kommer på frågan.  Har en glest utbyggt stad en bra stadsutveckling?
Har en tät uppbyggt stad en bra stadsutveckling?

Glest? 


Tät?

Storleksproportioner bland några europeiska städer

Kartrutorna och städerna är ytmässigt ungefär lika stora men i den nedre bor det fyra gånger fler människor än i den övre! St Petersburgs infrastrukturkostnader är häften så dyra som Stockholms trots stadens mycket större befolkningsantal. Att bygga glest och mot perifera områden långt från stadskärnan får stora ekonomiska konsekvenser längre fram i stadsutvecklingen. Vill man vara miljövänlig och spara natur ska man bygga tätt där servicen och närheten gör att fler utnyttjar kollektiva alternativ som i sin tur spar på organiskt framkallat bränsle och som leder till utvecklingen av alternativa energikällor! Transporter av gods och avfall får mycket kortare resvägar och infrastruktur under mark tjänar tusentals kilometer av underjordisk spill. Det finns dessutom undersökningar som bevisar att en tät stad framkallar industriell innovation och kulturutveckling i en mycket högre grad än hos glesare områden. 
Att göra om vilda grönområden inne i tätorten till väl strukturerade parker leder till att fler vågar nyttja den på kvällarna och socialiserar dessa parker till naturliga mötesplatser. Grönområdena utanför staden är lika mycket värt som de innanför och gör man dessa till naturreservat har man att se fram mot perifera utflyktsmål som kanske spar på miljöfarligt flygbränsle som spills på alpresor eller solresor!

Gröna områden (lila) inom en area av 10 kilometer från slottet! 

En tät stad kräver också ett attraktivt utseende och här spelar arkitekturen en avgörande roll. Ska man bo tätt vill man att ens boende och dess närmiljö ska tilltala trivseln under många år. Att bygga flexibelt och variationsrikt är att föredra framför lådor av samma höjd och skala men med olika färger. Här måste de ansvariga trycka på inte bara arkitekterna utan de som egentligen bestämmer byggherrarna att bli betydligt bättre på variationsrikt arkitektur! Om man underlättar för utökad konkurrens från utlandet eller ser till entreprenörsådran från diverse underleverantörer kanske trycket leder till mer attraktiva stadsdelar som i sin tur gör stadsutvecklingen till en hjärtefråga hos invånare istället för tvärtom! Ju mer man trivs desto mer intresserad blir man av sin stad och stoltheten bedrar den bostadsegoism som tyvärr härskar bland många idag på de platser där man vill förtäta. 

Oscar Freyre
2015-05-25 
    

torsdag 21 maj 2015

Nya busslinjenätet

Nya busslinjenätet
 för innerstaden

Under rubrik "Infrastruktur" finns det en länk till "Nya busslinjenätet" där kommer jag att lägga ut kartorna för de nya linjerna. De allra flesta linjer kommer dock ha mindre förändringar men flera har ganska stora och dessutom tillkommer det fyra nya linjer! Alla 40 linjer försvinner eftersom SL vill ha siffrorna till sitt kommande linjenamngivning för all spårtrafik (pendeltåg och spårväg/tram). Det nya linjenätet börjar gälla från och med 19 juni. Linjerna läggs ut på sidan då och då så håll utkik!

 Länk till Nya busslinjenätet HÄR 

Oscar Freyre
2015-05-21

måndag 18 maj 2015

Om HSB

Om HSB

Vad är HSB för något?
HSB är en kooperativ bostadsrörelse och idéburen organisation som ägs av sina medlemmar, ett unikt företeelse speciellt designad för Sverige! Organisationen är ett byggbolag, en fastighetsförvaltare och den har också sin egna oberoende finansiella plattform. Bosparandet i HSB förvaltas dock numera av Swedbank. Den rikstäckande organisationen har 550 000 medlemmar (de flesta är dock hyresgäster) i 30 regionala föreningar och förvaltar över 3900 bostadsrättsföreningar med ca 335 000 lägenheter.  HSB Projektpartners ägs av de regionala HSB-föreningarna. Första föreningen bildades 1923 och förr stod bokstäverna för Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening, nu används de som endast namn. Idén bakom HSB var att ge vanliga människor en chans att få en bättre bostad till en rimlig kostnad. 

HSB är onekligen en stor aktör inom svensk byggfaktor och organisationen påverkar starkt utvecklingen för bostadsrätter i landet och särskilt påfallande är inflytandet i storstäderna. Det stoppade amorteringskravet var därför en välkommen nyhet för den stora bostadsorganisationen. HSB spelar också en nyckelroll i Stockholms stadsutveckling och de har en del stora projekt som kommer presenteras inom kort.  
Här nedan är några intressanta projekt som HSB har på gång i Stockholmstrakten inom den närmsta tiden:

Västerbroplan, tillsammans med Equator-Mojang

Västerbroplan tillsammans med C F Möller arkitektbyrå

Finnboda terrass, 

Kvarter Fanfaren, Ursvik

Telegrafberget, Nacka

Telegrafberget, Nacka

Nedan: en intressant lista över de tio största svenska bostadsägarna
(enligt Fastighetsvärlden)

2015-09-18
Oscar Freyre


måndag 11 maj 2015

Hammarbyskogen

Historien 
om 
Hammarbyskogen del 1

Mina damer och herrar låt mig få berätta för er om en modern almstrid, som håller på att urarta totalt, och som utspelar sig strax söder om Stockholm och som delar invånarna i två olika läger; Historien om Hammarbyskogen! 
Det startade med förtätningsplanerna för Hammarbyhöjden och Björkhagen och som fått skogstokiga bostadsegoister i dessa områden att protestera med hundar, plakat, barnvagnar och sång mot förtätningen av förortsstaden! De anser sig företräda "alla invånares" intressen när det gäller att bevara skogsdungar såsom Hammarbyskogen och ängen Nytorpsgärde. Trots att Nacka-reservatet ligger bakom hörnan anser de att skogsplätten måste befrias från bostadsplaner. Med fasta jobb och tak över sina huvuden har dessa nimbysar sitt på det torra och vill inte att andra människor flyttar in till deras områden. Att staden behöver bygga många bostäder för den stora folktillströmningen struntar de helt i och ser hellre att bevara mossa och grenverk framför folk som behöver bostad. En gammal proggare skrev en sång som döptes till "Bevara Hammarbyskogen" och blev en slags symbol för de hundratalet som bejakar denna skogsplätt. Samtidigt ger de ifrån sig flera falska påståenden om ett dold "byggetablissemang" mellan politiker och byggherrar! Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert mötte denna hysteriska och självgoda folkgrupp inför stadsbyggnadsnämndens samrådsmöte utanför Tekniska nämndhuset där han blev så rejält utskälld att han lovade att behandla ärendet på nytt! 


Så här ser en karta ut över detta aktuella område! Det gulmarkerade är Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp och Skarpnäck. 

Det är så här dagens verklighet ser ut för Stockholms samhällsplanerare. Några få, nitiska och högljudda personer kan stjälpa all hopp om egen bostad för hundratusentals bostadslösa människor. Denna mönster av systematisk bostadsegoism uppmärksammas också av media betydligt mer än vad upphävda detaljplaner åsamkar för skador inom stadsutvecklingen!  Inför denna soppa av brutalt egocentrerad nimbyism gjordes en satirlåt utav proggarens orginal som tyvärr blev stoppad av Youtube men som tack och lov sänds nu av Vimeo! Här nedan kan ni lyssna på den och häpnas av dess naiva budskap och ironi som jämförelse mot de främlingsfientliga musikstycken det tillåts vara kvar på den förstnämnda videosajten!

Skövla Hammarbyskogen from Måns Jonasson on Vimeo

Projektets syfte består också att sammanlänka Hammarbyhöjden med Hammarby sjöstad och däcka över delar av Hammarby fabriksväg. Att länka ihop förortsenklaverna med varandra är utgångspunkten i promenadstadens ideologi och detta område är därför en viktig pusselbit i förtätningsprogrammet. Historien om Hammarbyskogen är dock inte slut i och med detta så jag lämnar en cliffhanger här för att ta upp det igen när beslut fattats om detta välbehövliga projekt!

Oscar Freyre
2015-05-11

torsdag 7 maj 2015

Nya Karolinska blir dyrare

Nya Karolinska blir
ännu dyrare!

Svd skriver idag en mycket intressant artikel om Skanskas rekordhöga order som med åren blivit allt dyrare för oss skattebetalare utan att det överhuvudtaget granskats!
Från budgeterade 14,5 miljarder till dagens 22,8 miljarder! Hur är detta möjligt?

Nedan: Karolinskas ledning mörkar handlingarna om vad som sekretessprövades och hemligstämplades.
Bild: Svenska dagbladet

Länk till artikeln: HÄR 

Oscar Freyre
2015-05-07

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...