onsdag 29 april 2015

Stigbergsgaraget

Stigbergsgaraget

Stigbergsgaraget på Rentiernasgatan 80 Södermalm

Det här garaget måste bli ett av de absolut dyraste i Stockholm när det blir färdigbyggt nu till sommaren (ett år försenad)! Bygget kostar 80 miljoner kronor och om det fördelas på 300 p-platser blir notan 267 000 :-/ plats! 
Om man tänker sig att varje plats får en hyra på 1500:-/månad tar det ungefär 178 månader eller nästan 15 år för att platsen blir slutfinansierad! Meningen med den, enligt Stockholms stad, var att minska långtidsparkeringarna utmed gatkanterna i området och att hänvisa besöksparkeringarna dit. Frågan är om det var värt att bistå innerstadsborna med lyxiga parkeringsplatser när kollektivtrafikens ekonomi backar och går med förlust? Om femton år lär cykeltrenden ha accelererat till att nå hälften av den totala privattrafiken i innerstan, då att cykla är först och främst ett innerstadsfenomen. Närheten till centrum gör detta område till en cykeltät stadsdel men cykelparkering råder det stor brist på och inom några år kommer också blå tunnelbanelinje att gå under området och ha minst en station invid parkeringsentrén. 
Är detta ett beslut från bilbrutalismens makthavare? Det är nog dags att tänka om och fundera hur vi ska förtäta vår stad på allra miljövänligaste sätt och där finns inte bilen som alternativ, inte så länge elbilen tagit tag i marknaden på riktigt!

Bild: Veidekke

Oscar Freyre
2015-04-29

söndag 26 april 2015

Axelsbergs centrum

Nya Axelbergs centrum
söker samordnare
Axelbergs nya centrum får 500 nya bostäder om tre till fyra år och innebär en överdäckning av tunnelbanan!

Vid Mälarens strand nedanför Eloshälls, vars projektnamn går under Henriksberg, ska 200 bostäder byggas!

Det är hela 7 olika projekt runt området kring Axelsberg och bland dessa är den hårt kritiserade 15 kilometer långa avloppstunneln från Bromma, som ska gå ända bort till Henriksdals reningsverk. Tunnelarbetet kommer att ha ett stort tunnelmynning för frakt av schakt invid fotbollsplanen. Från 2016 ska 160 lastbilar per dag därifrån frakta bort schaktmassa till Hammarbybacken bland annat. Risken är stor att projekten kommer krocka med varandra!

Se film om detta projekt från Stockholm Vatten:

Stockholms stad söker en informationssamordnare som kan förmedla om projektets gång med de berörda invånarna.  

Oscar Freyre
2015-04-26

onsdag 22 april 2015

Om Skyliner

Om Skyliner

Hej! Idag lanserar jag mitt senaste spel-kreation som heter Skyliner.
Den utgår från människans skaparkraft, intresset för arkitektur i allmänhet och höga byggnader i synnerhet. Skyliner går ut på att skapa sin egen skyline som sakta formas mot en skymningsbakgrund. Man bygger på hus efter hus i rad tills man får en vacker skyline eller utformning på sin fantasistad som man också döpt efter egna förmågor!
Sedan lägger man ut sin kreation på Facebookgruppen Skyliner.
Kanske något för dig?
På min blogg har jag en sida där det står all information om detta kreerande spel som dessutom är helt GRATIS!

Spelet baserar sig på mina skylinessiluetter som jag lägger ut på denna blogg under rubriken: Skylines


Så här kan en byggnad se ut från Skyskrapebanken!
Skala är: 1 pixel = 1 meter

Oscar Freyre
2015-04-22

fredag 17 april 2015

Blåljushuset läggs ner

Blåljushuset läggs ned!
Bild: White arkitekter

Park1 blir för dyrt!
Planerna för den stora sambandscentralen vid Essingeleden läggs ner då hyresgästerna Trafikverket, SOS-alarm och Brandförsvaret inte vill flytta in i huset då hyrorna skulle bli allt för höga! Själva bygget blir helt enkelt för dyrt!

P.s. vill ni se mer av västra Kungsholmen så se denna vackra film från Tobin Properties:


Oscar Freyre
2012-04-17

onsdag 15 april 2015

Bromma flygs dominans

Brommas flygplats
sätter krokben för stadsutvecklingen i Stockholm!
HSB´s förslag på jubileumsprojekt till 2023 kan bli ett av de många förslag som aldrig kommer bli av eftersom Bromma-flygs utökade säkerhetszon sätter stopp för höga byggnader! Bild: C.F. Möller


Brommas nya flygsäkerhetszon. Vart hade man tänkt att bygga 140 000 bostäder någonstans när man ser denna karta?

När Bromma flygplats uppgraderades, av Transportstyrelsen, till kategori 3C "storflygplats" december 2013 utvidgades säkerhetszonen rejält och denna händelse innebar slutet för Stockholms drömmar om höga bebyggelser väster om Stadshuset! Säkerhetszonen sträcker sig över hela Bromma, Spånga, Solna och Sundbyberg och det betyder att i dessa områden får inga hus högre än 60 meter från vattenlinjen sticka ut! Stora områden i innerstan får också stryka på foten då Swedavia vill säkra sina inflygningsrutter för de nya större passagerarplanen. Fastän varje byggnadsförslag får prövas var för sig är byggbolagen inte intresserade av längre handlingstider än vad fallet är nu och därmed står Stadsbyggnadskontoret handfallen över det dystra läget. Stockholms stad till och med råder byggbolagen med att avvakta och knäböja inför Swedavia med sina projekt! Detta är dock inte det enda som stoppar höga byggplaner. Det finns något som heter BTA (bruttoarea), som innebär i princip att kommunen tar extra avgifter för att bygga på höjden, tynger ytterligare byggplaner på höjden. Att sedan påstå att det kan byggas 140 000 bostäder till år 2030 ter sig som en utopisk rappakalja. För att det skall bli verklighet krävs det att Bromma flygplats flyttas eller ersätts av en ny flygplats helst en bit söder om stan. Detta frigör en yta på 4 kvadratkilometer plus att den flera mil breda säkerhetszonen försvinner och möjliggör att höga byggnader bidrar till den förtätning som behövs för stadens stadsutveckling.
Ska vi verkligen ha en flygplats så nära en tätort av vår magnitud? Hur mycket smartare är det inte egentligen att ha den längre ut, eller ännu bättre längre söderut?

Alviks torn fick avsnoppas från ursprungliga 21 våningar till dagens 17 våningar på grund av Brommas flygsäkerhetszon! Bild: dj4life (Skyscrapercity) 

Oscar Freyre
2015-04-15

tisdag 7 april 2015

Hammarbyhöjden-Kärrtorp

Hammarbyhöjden, Björkhagen, Nytorps gärde och Kärrtorp

Programprocessen når snart beslut under
 3 kvartal 2015. Enligt översiktsplanen skall man ta tillvara det centrala läget och planera för en tät, sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö.
2400 bostäder och kopplingen mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden skall förstärkas! Dessutom överdäckning på vissa ställen av Hammarby fabriksväg utlovas!

paviljongen var öppen för allmänheten under juni/juli-2014
Programområdet:

Samrådsförslag:Oscar Freyre
2015-04-07


***************************

2016-12-07

Ett inlägg från 28 november om det senaste från Hammarbyskogen och Björkhagens Nytorps gärde ligger här: LÄNK
*******************

2016-12-19
Kärrtorps Centrum
92 bostadsrätter (Besquab) och 68 hyresrätter (Familjebostäder) 
Status: Påbörjat
Det finns detaljplaner för ytterligare 200 bostäder fördelade mellan Besquab och Svenska bostäder. I samband med detta förnyas centrumtorget också! Byggstart tidigast 2017. Gemensam situationsplan

Bilder: White arkitekter och Tovatt Architects & Planners 

Ja, vad ska man säga? Mer förort åt förorten, eller inte?


************************ 

Oscar Freyre


måndag 6 april 2015

40 nya hotell

40 nya hotell
planeras i Stockholms län
 fram till 2020!
Grönt ljus för nya lågprishotellet i Älvsjö som skall stå klart 2017. 
Illustration: White arkitekter

Ur Stockholm business regions hotellrapport står det att läsa att Stockholm är en av Europas mest populära storstäder med 11 miljoner gästnätter 2014! Samtidigt varnar de för "kapacitetsgap" motsvarande 500 rum till 2016, alltså att det kommer att fattas rum! Nischningen till unika särdrag är också hög jämförelsevis med andra europeiska städers dock återstår problemet med finansieringarna som inte riktigt hänger med! 
Fem nya hotell har kommit upp det senaste året och tre till fyra är på gång att öppna senare i år eller början av nästa, det är hotellboom just nu alltså men som ändå inte räcker till! 

 Två sprillans nya hotell:
 Clarion Arlanda, 2013

Quality hotel Globen, 2014  

Utdrag ur hotellrapporten:


Ett intressant hotellprojekt som är på gång är Huddinge resort!

Projektet vid Kungens kurva innefattar hotell med 400 rum och konferensmöjligheter, äventyrsbad, spa- och wellnessavdelning, fritidsaktivititeter och motionsanläggning samt en omfattande restaurangutbud! Projektområdet kommer att uppta 45 000 kvadratmeter bruttoarea varav 24 000 av de skall utgöra hotell! Bebyggelsen får uppföras med en högsta nockhöjd på 120 meter över nollplanet! Entreprenör är Espa Invest (Esa Ranta) vilka står bland annat bakom Nådendal Spa och Club Caribia i Åbo. Utlåtelse och beslut sker till kvartal 3 2015 och anläggningen kommer då att stå färdigt till 2017/18
Till maj kommer det fler bilder från fastighetsfirman Arcona som än så länge låter oss nöja oss med dessa:
 Arcona
Sweco

P.s Kan inte låta bli att bli påmind om mitt förslag jag hade publicerat våren 2013. Det heter Tropicana och är en stor äventyrsbadsanläggning också belägen i Kungens kurva! Vilken tillfällighet!


Till slut, en lista över Sveriges största hotell (2011):
Källa: Travel news

Oscar Freyre
2015-04-06

onsdag 1 april 2015

Stockholms infrastruktur

Stockholms infrastruktur

"Men först: efter diverse andra förehavanden inom mina intressesfärer och annat som livet erbjuder (inklusive influensa-insjuknande) är jag tillbaka på bloggen igen!"

Nyhet: i och med denna artikels uppkomst passade jag på att ändra lite i bloggens struktur. Sidorna om infrastruktur ligger nu öppet på den högra spalten där den fylls på vartefter. 


Stockholms bilister sitter och köar i snitt elva arbetsdagar under ett år, det sätter staden på en trettonde plats i Europas bilkö-liga! Däremot ligger Stockholm på trettiosjätte plats i storleks-ligan, vad säger det om vår infrastruktur? Stadens infrastruktur är följaktligen en konsekvens av minst 40 års medveten utglesningsuppbyggnad. Sedan 50 eller 60-talet har man konsekvent utgått från bilens praktiska betydelse och byggt ut sovstäderna allt längre bort mot staden perifera zoner i tron att bilen skulle lösa avståndsproblematiken till arbetsplatserna. Det blev precis tvärtom och när man försökte hänga med med utökat kollektivtrafik nådde man sitt finansiella maximum under 80-talet då det sista tunnelbanenätet byggdes och budgeten sprack totalt. Sedan dess har politiker inte tyckt det varit lönsamt att bygga ut mer dylikt kollektivtrafik och detta trots att det var deras tidigare förebilder som satte igång sprawl-politiken som Stockholm nu lider starkt av! Kostnaderna blir enorma när varje liten "förortsenklav" långt ut i periferin skall ha rätt till sin egen tunnelbana. Om man tittar på hur Stockholm ligger till rent geografiskt så förstår till och med en barnunge att det blir dyrt med så många broar! Broar är dock det mindre problemet. Gröna kilar (det som omgärdar förortsenklaverna), parker och naturreservat har gjort att infrastruktur måste gå under jord och det kostar mycket pengar. Om man bortser från geografin så återstår arbetsuppdelningen. Jobben finns i de norra delarna av storstaden medan den största befolkningen bor på de södra. På det har norr två flygplatser som lockar allt fler näringsidkare till dess omedelbara närhet. Resultat; problemet kvarstår givetvis om man inte åtminstone gör något åt det sista! Att bygga ut motorleder kors och tvärs över hela stan löser bara problemet tillfälligt. Det stora infrastrukturella lösningen bör alltså vara: Bygg ut jobben på den södra sidan, bygg en ny flygplats på den södra sidan och satsa stenhårt på förtätning som river vallarna som separerar förortsenklaverna från varandra. Förtätningen kommer (och gör det redan) att kritiseras hårt men om man visar hur ekonomisk fördelaktigt det kan bli kan man nog få tyst även på de största av nimbysarna! 

Här nedanför är en illustration som visar Stockholms tillväxt sedan 1700-talet. 
Blå avser Stockholms län och röd själva staden. Själva djupdykningen i den röda grafen visar på "tvångsförflyttningen" som gjordes mellan 60 och 80-talet. Tvångsförflyttningen var inte en fysisk handling från högre ort utan snarare en effekt av att man rev så mycket och folk flyttade ut i mot kranskommunerna på grund av bostadsbrist i den gamla stadskärnan!
Källa:  Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB samt Statistiska centralbyrån 

Kommuner som Lidingö, Järfälla, Värmdö, Tyresö, Täby och många fler fick ordentliga tillväxtsiffror under "djupdykningen" och nu förväntar jag att de också hjälper till ekonomiskt med framtida infrastruktursatsningar. Nu har de ansvariga insett fördelarna med förtätning och planerar för utbyggd tunnelbanenät men vill perifera kranskommuner ha tunnelbana dit får de dra sitt strå till stacken eller se till att skapa arbetstillfällen åt sina invånare!

Man kanske ska börja satsa på cyklismen igen? Nu finns det ju batteridrivna så då kan en 52-åring som jag även kunna ta cykeln till jobbet oftare!

Oscar Freyre
2015-04-01
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...