torsdag 19 juni 2014

Slussens pånyttfödelse

Slussens pånyttfödelse
Det är nu till sommaren som det hela börjar!

Efter midsommar kommer allmänheten att börja märka av Slussens ombyggnation på riktigt. Man har redan nu börjat lite grand med grundförstärkningar för själva bygget men nu skall östra pelikanslingan börja plockas isär. Man kan se att Katarinahissens renovering påbörjats....

....och att elledningar dragits fram i stora fyrkantiga rör längs med berget och man har grävt ett djupt hål på trottoaren mitt emot OK-macken där man kan se gatustenarna från 1800-talet.  För trafikanterna märks rejäla köer som börjar redan vid Riddarhustorget och sträcker sig ända fram till Folkkungagatan under eftermiddagsrushen! Nere vid Nackabussterminalen har en del grundarbeten och förstärkningar påbörjats....

Så här såg det ut vid invigningen på 30-talet:


Det har dock under den senaste tiden kommit flera roliga förslag på hur utformningen av Nya Slussen skulle kunna se ut. Som ett ironiskt inslag i den segdragna debatten har några bemödat sig med att skämta om det evighetslånga projektet, här är några av dessa förslag:
Slussen plan C. Coolare än Gröna Lund!

Slussen plan E. Njae...lite för puttig nuttigt kanske?

Slussen plan D. En skateboard-ramp?

Slussen plan P. 
En plan som jag inte sett förut men som är alldeles för orealistiskt i mina ögon! 

Nä, jag håller mig vid plan A, den absolut bästa av alla förslagen och den som kommer att bli av om sisådär sju- åtta år!

Glad Midsommar på er!

Oscar Freyre 2014-06-19

tisdag 10 juni 2014

P4-stadsdebatt på Kulturhuset

Radio Sthlm bjöd till
stadsutvecklingsdebatt med politikerna
från Stadshuset
Från vänster: Per Ankersjö C, Ann Margarethe Liv V, Lotta Edholm Fp, Sten Nordin M, Erik Slottner Kd, Daniel Helldén Mp, Maria Östberg Svanelid S.

Debatt om hur Stockholm skall utvecklas och hur man skall lösa bostadsbristen. Särskilt fokus på studentbostäder och ungdomsbostäder som staden lider stor brist av. Inte så mycket nytt kom det fram i övrigt och alla sju var rörande överens om att det behövs byggas mer, men de undvek några viktiga principiella problem som måste lösas för att visionen skall kunna förverkligas. Jag är med i P4´s publiknätverk och bjöds in för att ställa en fråga till samtliga av dessa politiker, vilket löd enligt följande: "Alla känner till den dåliga konkurrensen inom byggsektorn, hur tänker ni förbättra den för att realisera era visioner?" 
Tyvärr kom inte min fråga och deras svar fram på P4´pod men Sammanfattningsvis kan man säga att svaret ligger på riksplan!
Till min besvikelse vill alliansen behålla Bromma flygplats till minst år 2038, då avtalet går ut, trots att detta är den största bromsklossen i regionens stadsutveckling eftersom inflygningsvägarna gör det omöjligt att förtäta och bygga på höjden! Miljöpartiet däremot vill ha bort flygplatsen för att bygga 50 000 bostäder på området och det är ett mer positivt synsätt på utvecklingen även om de vill använda det istället för att rucka på grönområdena. 
Fler sådana öppna debatter på Kulturhuset med Radio Stockholm är att vänta och jag ser fram emot att vara på plats!

Oscar Freyre 2014-06-10 


söndag 1 juni 2014

Bussregularitet

Bussregularitet
på samtliga stomlinjer i stan!

Från och med sommartidtabellen införs regularitet (tidtabellsreglering via trafikledning) på samtliga stomlinjer (1, 2, 3 och 4) i innerstan!
Denna taktik görs för att bussarna inte ska komma två eller tre på en och samma gång och sedan dröjer det länge till nästa!
Detta gäller vardagar mellan kl 7 - 19 och helger mellan 10 - 18
Trafikvärdarna inne i bussarna tas dock bort.
Oscar Freyre 2014-06-01

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...