tisdag 10 september 2019

Mälaräng

Mälaräng
(mellan Bredäng och Mälarhöjden)
En iögonfallande ovanlig design i våra dagars monotont enkelformiga bostadsarkitektur, till och med ganska läckert! Bild: Vera arkitekter, byrån som ligger bakom bland annat Haga Nova i Hagastaden.

1100 nya bostäder, ny lokalgata och en F9-skola ska byggas i det område som gränsar mellan de två omaka stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Som ett sätt att bygga bort gentrifieringen en aning. Planen fick laga kraft nyligen men byggstart kan ske tidigast 2023. 
 Bild: Vera arkitekter

Vy över planområdet:


Aktörer och tidplan enligt Stockholm stad:

Mer om fastighetsbolaget Storstaden Bostad finns här: https://storstadenbostad.se/

Oscar Freyre
2019-09-10


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...