onsdag 27 augusti 2014

På gång i Telefonplan

På gång i Telefonplan
Här vid mina hemkvarter är det mycket på gång, exempelvis en överdäckning av tunnelbanan!

Telefonplan är på väg att omvandlas till en modern närförort med en mycket blandad åldersfördelning! Här är några bilder av vad som är på gång och vad som komma skall inom den närmaste tre års perioden.
Torget med Midsommargården kommer att få en mer inneslutning-struktur och få sällskap av Tunnelbanans överdäckning med en mindre galleria och ett 20 våningar högt bostadshus!  

Planskiss för de nya kvarteren som skall byggas på och invid Tunnelbaneområdet.
JM´s Monoliten blir klar för inflyttning våren 2015

"Flygplansfabriken" SSM´s nya bostadshus på Tellusborgsvägen......

...samma byggbolag som projekterar Tellus tower, här sedd från E4:an

Flygfoto över min hemtrakt: Telefonplan

Oscar Freyre 2014-08-27

tisdag 19 augusti 2014

Gnällspikarnas tidsålder

Gnällspikarnas tidsålder
är här!
Bygget av en ny akutmottagning har stoppats! Foto: Dagens Medicin

Vi lever i en tid då gnällandet får både mest uppmärksamhet i media samt också blivit en parasiterande svullnad i dagens politik med dess känsliga demokrati som fiskbete! Medborgarnas medvetenhet att klaga på allt sorts förändring i ens närmiljö har övervunnit invånarnas behov och det konstruktiva har fallit till föga för det destruktiva. Att överklaga för överklagandets skull är ett resultat av en demokrati som gett med sig för dess mest ömtåligaste del; missbruket av det!
När man nu valt att bo och arbeta eller studera i en stad måste man följa dess naturlagar, precis som det är i naturen. Gör man inte det är man med i en medveten handling som leder till dess sönderfall. En stad har inte alltid funnits där utan är en konsekvens av att människor låtit sig gro där genom att ständigt vårda och utveckla den för sina kommande generationer. Att man väljer att lyssna på dem som fullkomligt struntar i om kommande generationer också får plats att leva där är för mig fullständigt absurd. Ungefär som att lyssna på kriminella som anser sig ha rätt att ta från andra därför att de kan det! Det handlar mest om egoism och revirtänkande eftersom sådana personer, trots att de lever tätt intill andra, inte kan dela med sig av sin del av gemenskapen med resten. Däremot vill de ha kvar sina jobb och sitt boende som ideras tro och filosofi alltid funnits där för deras skull, som om det vore ett led i en förändringsrädsla från sina förfäder! Varför lyssna på dem överhuvudtaget?

Sommarens mest absurda inslag i denna debatt handlar om St Görans sjukhus nya akutmottagning som överklagats till Mark och miljödomstolen av de närboende. Detta ledde till att bygget, som skulle vara klar till december, stoppades helt. Två bostadsrättsföreningar överklagade bygget med hänvisning till att de skulle störas av utryckningsfordonen! Byggherren Locum överklade i sin tur domstolens beslut och den 20 augusti kommer besked i frågan.
Dessa personer struntar i om att länets akutmottagningar är överfulla och dess långa köer ibland leder till dödsfall. Detta är inget annat än en ren självgod attityd!
Jag hoppas och tror att gnällspikarnas tidsålder snart är förbi för att göra plats åt det konstruktiva tänkandet!
2014-08-19 Oscar Freyre

torsdag 7 augusti 2014

Norvik

Den nya hamnen
Norvik

En film om den nya godshamnen Norvik vid Nynäshamn
(publicerad 16 mars 2013)


Nedan: Bild på hamnen Norvik från NCC

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...