torsdag 16 juli 2015

Landet lagom

Landet lagom
eller 
jantelagens högborg:
Stockholm
Det 65 meter höga trähöghuset skulle bli världens högsta hus av trä
men har stoppats på grund av en flygplats som bestämmer vad som ska byggas i den stad som den servar! 

Efter att ha läst en artikel i tidningen Mitt I om "skytbyggen i Stockholm" slogs jag av hur just ordet skrytbygge nått sådan inflation att man tappat dess egentliga betydelse. För landet lagom och i synnerhet jantelagens högborg Stockholm behövs det tydligen inte mycket för att bli kallad skrytbygge! Ett kallbadhus i Riddarfjärden, ett 28-våningshöghus i villaförorten Danderyd, ett växthus i invandrartäta Botkyrka eller som nu senast höghuset i Hjorthagen som sticker jantelagsanhängarna i ögonen så starkt att de anser att huset inte passar i en stadspark! Då undrar man varför det heter stadspark? Dessa projekt skulle aldrig någonsin bli kallade för skrytbyggen utomlands eftersom där definieras skrytbyggen som enorma palats och paradgator som inte fyller några samhällsekonomiska funktioner och är ofta projekterade av diktatorer eller enormt rika oljeshejker! Här räcker det med ett allmänt badhus mitt i stan! 

Arkitekthistorikern Martin Rörby tror att de som projekterar dessa skrytbyggen gör det som för att förverkliga ett monument över sig själva? En typisk kommentar från en jantelagare som inte tar hänsyn till vad folk skulle vilja ha och vad deras visioner om sin stad är. Att vara visionär är inte en ego-centrisk eller ego-politisk person med egensinnig maktfullkomlighet utan en person som har gåvan att vilja se efter stadens unika behov, sträva efter förändringar och öppnar upp en framtidstro för kommande generationer. En visionär får staden att lyfta från sin allmänna mediokra existentialism och ger den en unik puff, något som en jantelagsanhängare också skulle behöva!  Hur vore Paris utan sitt Eiffeltorn? New York utan sin frihetsgudinna? Rio de Janeiro utan sin kristusstaty? Det vore outhärdligt tråkigt om sådana enformiga tendenser skulle få bestämma över en längre tidsperiod. Det skulle garanterat medföra att ens stad skulle falla tillbaka i leden där alla intetsägande städer med ringa originalitet rättar sig efter!  

Fram med fler visionärer och flytta på den där flygplatsen i Bromma som hämmar hela Stockholms stadsutveckling! Är vi till för flygplatsen eller är flygplatsen till för oss?

Oscar Freyre
2015-07-16

tisdag 7 juli 2015

Stockholm är en knepig stad för arkitekter

"Stockholm är en knepig stad för oss arkitekter!"
Dessutom har stadens arkitekturtävlingar gett dålig rykte inom den internationella arkitekturkåren!

Under det senaste året har flera arkitektoniska prestigeprojekt fastnat i domstolar eller bordlagts och det är något som fått svenska arkitekter att protestera! Projekt som haft stora, dyra och komplicerade arkitekttävlingar, såsom Stadsbiblioteket, Slussen, Nobel Center (bilden), Stadsdelsförvaltningens sambandscentral (Park1) och Gasklockan har alla fått kalla handen från diverse domstolar, myndigheter och politiker som gått motståndarna till mötes. Detta har vållat staden ett dålig rykte bland internationella arkitektförbund! 
Enligt förbundsdirektör för svenska arkitekter Tobias Olsson beror detta på att staden inte utreder platserna och planerar projekten från fel håll. 

Just nu pågår en Arkitektur- och designutredning som projekterats av Kulturdepartementet och ska bli klar till hösten detta år. Målet är "hur en ny politik som ska ge arkitekturen, formen och designen större genomslag i samhället!"
Kan det bli en brytpunkt för arkitekternas vilja och visioner? Helt klart är det att Stockholms knepiga utformningsklimat och jantelagsdominerade överförmynderi måste brytas!
Nedan: så här står det i regeringskansliets hemsida om arkitektur- och designutredningen: 


Mer om detta kan ni lyssna på P1´s Kulturnytt
länken HÄR

     Oscar Freyre
2015-07-07
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...