onsdag 11 december 2019

Yimbypriset 2019

Yimbypriset 2019
Utdelades under måndagen den 9 december till Trafiknämnden i Region Stockholm
Från vänster: Oscar Freyre (Yimbyprisets grundare), Kristoffer Tamsons (M), Tomas Eriksson (Mp) och Tobias Davidsson (Yimby).

Trafiknämnden i Region Stockholm fick priset för sin påskyndning av de kollektiva trafiknätsprojekten som varit på gång under flera år. För att citera Kristoffer Tamsons "Det blev en ketchupeffekt då vi märkte att det fanns pengar till dessa projekt!". Projekt som tunnelbaneutbyggnaden med Blå linje mot Nacka och Hagsätra, Gula linjen mot Arenastaden i Solna, Spårväg Syd och Roslagsbanan mot Centralen. 
Motiveringen från Yimbys medlemmar som röstade fram vinnaren löd:
"För att tagit beslut som påbörjat utbyggnaden av Stockholms kollektivtrafiknät. För att genom kollektivtrafiksatsningen möjliggjort en flerkärnig region med fler bostäder och knutit ytterstaden närmare regionens centrala delar. För att i Yimbys anda låta Stockholm växa och utvecklas mot en tätare blandstad - inte gles bilstad."

Årets prisarrangemang hölls av Tobias Davidsson och Per Vrethem men då Per inte kunde närvara vid prisceremonin fick jag hoppa in som ställföreträdande och hjälpa Tobias med ceremonin.

Yimbypriset till Albert Lindhagens minne startades hösten 2015 av mig och har sedan dess delats ut till 5 vinnare:
2015: Nacka kommun
2016: Oscar Properties för Norra tornen
2017: Wallenstam för Umami Park (Sundbyberg)
2018: Järfälla kommun
2019: Trafiknämnden Region Stockholm 


   
Yimbypriset delas ut till personer, organisationer, företag eller kommuner som på ett aktivt och konstruktivt sätt agerar för att Stockholm blir en tätare blandstad och inte en gles bilberoende stad. 


Oscar Freyre
2019-12-11all Posts Plugin for WordPress, Blogger...