Yimbypriset

Yimbypriset
genom åren

Stadsbyggnadsnätverket Yimby Stockholm har sedan 2015 delat ut Yimbypriset till en aktör som aktivt och på ett positivt sätt bidragit till Stockholm som en tätare, mer hållbar och levande urban stad. 


2019
Priset detta år gick till Trafiknämnden i Region Stockholm
För beslut om påskyndning av de kollektiva projekten inom Stockholms trafiknät
Utdelare: Oscar Freyre och Tobias Davidsson
 Oscar Freyre (Yimbyprisets grundare), Kristoffer Tamsons (M), Tomas Eriksson (Mp) och Tobias Davidsson (Yimby) 9 dec i Rådhusets tunnelbana, Stockholm


*****************

2018
Järfälla kommun för deras Barkarbystaden


***************

2017
2017 års Yimbypris gick till:
Umami Park 
Sundbyberg
(Wallenstam)

Umami Park heter Wallenstams pågående stadsdelsprojekt i Hallonbergen. Motiveringen lyder enligt följande:

"För en total omgörning av en miljonprogramsförort till en tät urban stadsdel. I en stadsbyggnadsdebatt där projekt ofta måste underordna sig existerande strukturer våga Wallenstam utmana genom att omvandla en miljonprogramsförort till vad som ska bli en tät, levande blandstad. Urbana värden tillförs en plats som tidigare saknat dessa i ett spännande förtätningsprojekt."

Prisutdelningen skedde i samband med Yimbys 10-års firande på Fores lokaler i centrala Stockholm lördagen 14 oktober 2017.
Prisutdelare var Tobias Davidsson och priset togs emot av Malin Kernby, affärsområdeschef för exploatering samt kommersiella lokaler på Wallenstam.


Malin Kernby från Wallenstam och Yimbyprisets prissamordnare Tobias Davidsson


Totalt handlar projektet om 900 nya bostäder. Bild: Wallenstam


Umamis placering


Yimbyprisets nya diplom anno 2017


**********************


2016
2016 års Yimbypris gick till:
Norra tornen
Oscar Properties

Norra tornen ligger i Torsplan i den framväxande Hagastaden.
Motiveringen lyder enligt följande:

"Yimbypriset till Albert Lindhagens minne 2016 gick till Oscar Properties och deras projekt Norra tornen. Ett spännande och intressant nytillskott i ett Stockholm där nyproduktion oftast domineras av försiktighet och standardisering. Oscar Properties har trots hårt motstånd lyckats genomdriva något som länge förefallit omöjligt: att i en centralt del av stadsrummet uppföra nya byggnader med ovanliga arkitektoniska kvaliteter och synlighet. Projektets plats är också synnerligen väl vald genom sin sammanbindande effekt där Stockholm och Solna möts i en ny och växande tät blandstad!"   

Prisutdelningen skedde 14 november 2016 i Oscar Properties lokaler Linnegatan 4. Pristagaren var Oscar Engelbert VD och grundare för Oscar Properties och prisutdelare var Oscar Freyre Yimby Stockholm.
Yimbyprisdiplomet anno 2016


*********************


2015
2015 års Yimbypris gick till:
Nacka kommun
och deras täta och urbana stadsplan för 
Nacka Centrum
Illustration: Nacka kommun

Nackas satsning och mål till en tät stad 2025 är en ambitiöst målsättning som går i linje med Yimbys inställning och ståndpunkt!  

Motiveringen lyder enligt följande:
"Yimbypriset till Albert Lindhagens minne 2015 går till Nacka kommun som under i tre decennier tagit en offensiv roll i utvecklingen av hela regionen. Genom detta långsiktiga arbete har en kommun som dominerats av övergivna industrier, villor och ett icke existerande centrum utvecklats till en naturlig fortsättning av storstaden Stockholm."

Prisutdelningen skedde 27 november 2015 i Nacka Forums lokaler. Pristagarna som representerade Nacka kommun var Mats Gerdau kommunordförande och Cathrin Bergenstråhle kommunalråd.


Pristagarna skakar hand med prisutdelare och Yimbyprissamordnaren 
Oscar Freyre


Bakgrundsbilden är en väggfond på tunnelbanan!Prisdiplomet anno 2015


***************


Yimbypriset Stockholm instiftades av mig våren 2015 efter att ha inspirerats av Yimby Göteborgs prisevent samma år.
Bilden nedan föreställer Yimby Göteborgs prisutdelning 2015 som gick till Serneke och deras projekt Karlatornet.

Yimby Göteborgs prisdiplom 2015Oscar Freyre
2017-11-05Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...