tisdag 29 mars 2016

Älvsjöstaden etapp 1

Älvsjöstaden
etapp 1
Entrékvarteret 
JM

Entrékvarteret blir först ut i den nya stadsdelen Älvsjöstaden som nu börjar ta form. 135 lägenheter samt butiks-, kontorslokaler och restaurang. Vid gamla Ericssons fabrikslokaler, som delvis kommer att byggas om, ska den nya Älvsjöstaden växa upp med 1600 bostäder och där JM kommer att stå för 750 av dessa. Etapp 1 är indelat i fyra deletapper: Entrékvarteret 1,2, och 3 samt Skattkistan och tillträden beräknas från och med kv 2 2017 till kv 2 2018.

Entrékvarteret. Bilder: JM


Oscar Freyre
2016-03-29onsdag 23 mars 2016

Kv Branddörren

Kvarteret Branddörren 2
Högdalen
(Projektuppdateringar)

Veidekke och Coop bygger tillsammans 400 nya bostäder i kvarteret Branddörren 2 i Högdalen.  Detaljplanen är från 2002, byggsamarbetet påbörjades 2010, bygglov beviljades 2012 och genomförandetiden sträcker sig till 2017. Detta ger en fingervisning om de enorma tidsrymder en planprocess kan ta i Stockholm!
En gammal skola rivs men skolmatsalen bevaras och renoveras då den används som teater. Klart till sommaren 2017.
Bilder: White architects, Veidekke och Stockholms stad

Oscar Freyre
2016-03-23

söndag 20 mars 2016

Särintressen mot varandra!

Särintressen
mot varandra? 
Eller handlar det bara om utseende? 
Den estetiska balansen!
Ordonansen 6 vid Värtavägen. Bild: Strategisk arkitektur/ Stadsbyggnadskontoret AROS Bostad

Ovan; förslaget som väckte stark debatt i helgen Ordonansen 6 i Gärdet!
Efter tre års planering stoppade Mark- och miljödomstolen det planerade projektet (110 bostäder) med hänvisning till att byggnaden inte tar hänsyn till det befintliga bebyggelsen på Gärdet, med andra ord Den passar inte in där! Det fanns till och med synpunkter hur detta skulle påverka Nationalstadsparken och då undrar man vad en stadspark är till för egentligen?
Detta fick dock Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) att ryta till då han tycker att domstolen inte ska uttala sig om estetik utan endast om juridiska frågor, vilket han har rätt om!
Hur som helst tror jag att grundproblemet ligger ändå hos arkitekterna. Allt för många liknande Legoklossarkitektur av denna typ har fått flera projekt omdebatterade till ingens nytta och bara lett till fördyringar i planprocesserna. Här måste arkitektbyråerna och byggherrarna ta sitt ansvar på större allvar. Lite hänsyn till den omgivande arkitekturen är önskvärt och det behöver inte i sin tur innebära att man gör snedsteg i dagens arkitekturtrend. Med lite fantasi kan man få till en modern arkitektur att passa in i omgivningen så att den estetiska balansen i stadsutvecklingen går mer friktionsfritt och blir billigare för oss skattebetalare!

Jag har gjort ett förslag till hur denna estetiska balansen skulle kunna se ut. Med det aktuella förslaget har jag blandat in ett annat projekt hämtat från Sundbyberg; Arkaden av Tobin Properties:
Denna utformning är i mitt tycke mycket vacker, stilrent och urbant. En design som går hem hos de allra flesta! Topografin kan lätt följas här och jag har lämnat en bit av AROS förslag för att se skillnaden.

Man kanske bör lyssna lite till hur folk skulle vilja se sin stad utvecklas, för det vill de flesta som flyttat in i Stockholm, se sin stad växa och utvecklas för det tjänar alla på. Att den snåriga, för att inte säga, omöjliga byråkratin just nu sätter käppar i hjulet på bostadslösningen måste lösas på grundligare plan och därför anser jag att ansvariga myndigheter måste tala om redan i ett tidigt skede hur de har tänkt estetiskt till om varje planförslag. Kanske elimineras motståndet mellan vision och tolkningar av PBL på detta sätt till att lösa arkitekturens svåra balansgång på ett snabbare sätt?
Nedan: Arkaden i Sundbyberg (pågående)


Oscar Freyre
2016-03-20


fredag 18 mars 2016

Vart tog promenadstaden vägen?

Vart tog promenadstaden
vägen?
Projekt: Slussen. Tid från idé till verklighet: över 30 år. Kostnad från idé till byggstart: över 20 miljarder kronor! Bild från 16 mars 2016

Har Stockholm världens dyraste stadsutvecklingsplaner? Om man jämför per capita ja alla gånger! Och, då ska man komma ihåg att det mesta är bortkastade pengar då idéer aldrig blev till! Kommer ni ihåg Dennis-paketet på 90-talet? 

Alliansens visioner om Promenadstaden, som antogs av kommunfullmäktiges förra mandat år 2010, vart tog den vägen? En bra idé tyckte jag då man uttryckligen ville bygga mer innerstad i närförorterna! Men ju mer tiden går och projekten visas upp en efter en så har grundidén försvunnit helt känns det som! Förorterna förblir förorter och man bantar ner volymerna ju mer ett förslags slututformning blir presenterad. Det verkar som politikerna än en gång glömt bort hur motsträviga myndigheterna kan vara då man ser att allt kapas ned eller stoppas på grund av Riksintressen, förstörda siktlinjer och gud vet vad! Är det inte myndigheter så är det de närboendes egoistiska attityder som bromsar. Till slut har vi byggherrarna själva som inte förstått det här med grundidén om promenadstaden och bygger långa längor utan en enda port eller lokal! Såsom förorterna alltid har byggts! Lämnar här några exempel:

Årstastråket: Var tänkt som en länk mellan västra och östra närförorterna. Nu reviderat till ett antal solitära klossar, precis som förorterna alltid har varit!


Årstastråket enligt Familjebostäder, inte en port så långt ögat kan nå!


Översiktsplan för Nya Bromma. Ett område stort som Gärdet får det endast byggas mellan 3000 - 4000 nya bostäder (ca 12 000 inv)! Hur många bor det på Gärdet? Just det 22 000 invånare! Det här är ju förorter, glöm inte det!

SBK´s plankarta över Nya Bromma. Gissa vilken färg som är den mest dominerande?


I vår ska Promenadstaden uppdateras står det visst här:

Från Stockholms stads hemsida: Fina ord har ingen blivit klokare av, eller? 
Riksintressen? Att bygga bostäder är ett riksintresse!

Många av projekten har bantats eller inte blivit av på grund av den snåriga byråkratin. PBL (plan- och bygglagen) kan nog räknas som en av världens dyraste och mångtydigaste lag! Flera av Promenadstadens grundidéer hamnar ju därför så här:

Älvsjöskogen 

Ur Rädda Hammarbyskogens manifestation: "Här bor vi och inga fler får flytta in!"

Eller var det inte tänkt att Promenadstaden skulle bli mer av så här?

För att återkoppla till detta med ekonomin och den första bilden.
Nästa dyra långkörare för oss skattebetalare i stockholm: Nobel Center
Det återstår ett möte hos kommunfullmäktige om ett beslut om denna byggnad men redan nu köar bevararivrarna på att få lämna in överklaganden, vad kommer det att kosta i slutändan? Ingen som vet!

Projekt: Nobel Center. Tid från idé till första spadtaget: Från 1911 - ?. Kostnad: Själva byggnaden ca 1,2 miljarder kronor. Överklaganden: ca 1 miljard kronor, beroende på hur länge processen kommer att ta!
Bild: Chipperfield Architects

Oscar Freyre
2016-03-18


fredag 11 mars 2016

Kista visar vägen

Kista visar vägen
när det gäller 
spännande stadsutveckling!
Bild: Lomar arkitekter

Kista är "undantaget" i det snåriga byggbyråkratin som drabbat Stockholm sedan LFV fick sitt flygsäkerhetszon utökat 2012. De tre höghusen Kista Science tower, Victoria tower och Kista torn projekterades innan Swedavia tvingade bort den stackars handläggaren i transportstyrelsen för att få igenom sin utökade flygsäkerhetszon, som också innebar att större flygplan fick trafikera Bromma flygplats.
Efter det året har höghusprojekt runt om i stan mött stark patrull med hänvisning till just flygsäkerheten. När den inte gäller, i och med banriktningarnas direktioner för inflygning, så skyller man på det nyligen ombyggda radartornet i Bällsta. Den malplacerade radarn är tänkt att ersätta Arlandas och har en räckvidd om 30 mil! Nu har dock flera förslag på höga hus kommit in, det senaste ser ni på bild här ovan från RSS Nordic vid Kista och Helenelund, så det ska bli intressant att se hur LFV reagerar på detta! 

Bild: Lomar arkitekter

RSS Nordic och Lomar arkitekter har lagt fram ett förslag om 5000 nya bostäder i gränslandet mellan Kista och Sollentuna/Helenelund.
De berörda kommunerna har ännu inte tagit ställning till detta. 
Däremot bestämde stadsbyggnadsnämnden i Stockholm förra månaden med att gå vidare med det andra stora projektet i Kista; Kista Sportcenter, eller "Playce" som det skall heta!
Ett stort sporthotell som integreras ihop med sportanläggning, kontor, konferens, butiker och ca 270 bostäder. Projektet består av två huskroppar med höjderna 171 och 125 meter! Husen är ritade av Wingårdhs arkitektbyrå, densamma byrå som ritade höghuset intill Victoria tower! Beslut om bygglov tas i början på nästa år och byggstart räknas tidigast till sommaren 2017.

Bild: Wingårdhs 

Blir dessa två jätteprojekt av återstå att se men sker detta blir dessa en radikal paradox i Stockholms byråkratiska stadsutvecklingshistoria!
Motståndet mot höga hus hos stockholmarna har minskat rejält. Detta har ett flertal senare undersökningar bevisat men där den fortfarande florerar är hos de statliga myndigheterna.
Bland dessa står länsstyrelsen högt i kurs bland jantedyrkare och bakåtsträvare. Med bisarra utlåtande såsom skydd av riksintressen, förstörda siktlinjer, störningar på nationalstadsparken till att skydda badare mitt i stan har de lyckats stoppa eller försena/fördyra samtliga höghusprojekt de senaste 5 åren! 
Vad detta byråkratiska resursslöseri kostar samhället är det ingen som ens vågar gissa!

En egenkomponerad skiss över hur Kista kan komma att se ut med den planerade Sportcentern i bakgrunden!

Trevlig helg 
önskar

Oscar Freyre
2016-03-11
torsdag 10 mars 2016

Nobelcenter till Blasieholmen

Klart med 
Nobel Center
till Blasieholmen
Bild: Chipperfield Architects

Idag klubbade exploateringsnämnden att Nobel Center får byggas på Blasieholmen och att tullhuset rivs! Äntligen har man förstått Nobelstiftelsens betydelse för staden och respekterar dess fortsatta existens i vår huvudstad. Hade det blivit ett nej skulle stiftelsen lägga ned projektet helt här och vi hade förmodligen sett ett center öppnas i Oslo om några år!  Motståndarnas påståenden om kulturhistoriska värden som skulle gått förlorat var uppkommen ur förändringsrädslan hos en klick människor som tror att utveckling och välfärd uppkommer genom att bevara! Visst hade jag hellere önskat att Wingårdhs förslag hade vunnit arkitekttävlingen men men, man vänjer sig fort förhoppningsvis.   
Dock skall det tilläggas att både stadsdelsnämndens och kommunfullmäktiges godkännande kvarstår.
Grattis Nobelstiftelsen!Oscar Freyre
2016-03-10 

onsdag 9 mars 2016

Loudden ersätter Stadsgården


Låt Loudden
få ersätta Stadsgårdens
färjetrafik!
Mitt förslag är att göra Loudden till färjehamn!

Nu när Sverigeförhandlingen dragit igång, med bland annat en österled i programmet, så diskuteras det om en tunnel- eller broalternativ mellan Nacka och Djurgården. Själv föredrar jag broalternativet då det dels är mycket billigare, gagnar kollektiv-, gång- och cykeltrafikanter samt kan utgöra ett vackert inslag i Stockholms siluett mot skärgården! 
Loudden idag

Norviks hamn

En bro kan dock utgöra hinder för Finlandsfärjorna och kryssningstrafiken som trafikerar Stadsgården och Masthamnen därför kommer mitt förslag att innebära en flytt av hamnverksamheten till Loudden och Frihamnen. Oljedepåerna och konteinerverksamheten från Frihamnen kommer att flyttas i samband med att Norviks hamn utanför Nynäshamn öppnas. Det framtida förslaget för Loudden har småbåtshamn och det är enligt min mening rena slöseriet med samhällsnyttiga resurser! Vidga och förläng kajen med 100 meter och man får en hamnplats stor nog att hantera det antal färjepassagerare som trafikerar Stadsgården. På detta sätt slår man också flera flugor på en enda smäll då man dels får loss hela Stadsgårdens kajlängd till att angöra en småbåtshamn a la' Strandvägen och förse det med publikt verksamhet såsom restauranger och museer. Waxholmsbolaget, Strömma kanalbolaget och Onedinlinjen kan exempelvis flytta dit, en ny Opera anläggas på marken där Masthamnen låg och man får en vacker utsikt mot den nya Österbron som liksom Golden Gate tornar upp sig mot skärgårdssiluetten! 

Ett enormt stort område befrias för publika ändamål samt för småbåtsverksamheten!

En karta omarbetat av Mikael Grahn visar hur Österleden skulle kunna ta sig fram genom det aktuella området. Förbindelsen med Södra länken skulle ske vid Nacka Centrum och Värmdöleden. Detta skulle integrera Nacka än tydligare genom att Värmdöleden bli en del av Ringen!
En hängbro skulle kunna ha sin körbana 40 meter upp i luften och bli 1 kilometer lång, spannet dock knappt 600 meter.Den framtida Österbron skulle kunna få något av dessa två brokonstruktions-utformningar. Det översta är Vasco Da Gama bron och det nedre 25 aprilbron bägge i Lissabon.


Louddens projekteringsplan sträcker sig till 2025 så det är dags att redan nu börja projektera för denna idé som jag glatt bjuder Stockholms stad på för vidare debatt!

Oscar Freyre
2016-03-09
söndag 6 mars 2016

Flaskhalsen i Stockholms stadsutveckling

Om flaskhalsen
 i 
Stockholms stadsutveckling
Bild från Wikipedia

Den senaste tidens debatt inom Stockholms stadsutveckling har handlat om huruvida man får bygga högt eller inte i vår vackra stad. I princip har alla förslag på höga byggnader stött på motstånd på grund av några få element som fungerat som flaskhalsar i den oproportionellt långa svenska planprocessen! Med tanke på hur bostadskrisen slår hårt mot Stockholms konkurrenskraft inom industrin och handel gentemot de andra Svenska storstäder har dessa flaskhalsars agerande varit minst sagt bisarra! Två av dessa flaskhalsar som med glädje visat upp sig för allmänhetens kännedom är Länsstyrelsen i Stockholms län och Luftfartsverket. Båda myndigheter går under statliga medel och de tycks inte bry sig om stadens akuta bostadssituation. Till punkt och pricka eller som bror duktig följer de en regelbok som framhäver några heliga kor som man icke skall överskrida exempelvis: Bällsta radartorn, Värmeverkens rökplymer, UNESCOS världsarvslista, Naturskyddsföreningens reklamationer av unika djurarter i tätorten och riksintressen.  

Den allra heligaste kon är dock Miljöbalken som är en konstitutionell laggrund och vilka dessa myndigheter värnar om som den vore vår svenska Kaba! Denna förhållningssätt har resulterat i att politikers löften om fler bostäder hamnat i ett moment-22 liknande tillstånd och tillintetgjort förhoppningarna om en lösning av bostadskrisen. Detta märks klart och tydligt i andrahandsmarknaden och på flyktingbostäder vars priser överstiger till och med Londons hetaste marknadshyror! 
De senaste veckorna har det dock dykt upp ännu en helig ko: "Stockholmsbadaren, som ej tål skugga 5 minuter under augustikvällarna! Därför stoppas högre byggnader på andra sidan viken!"

Om ni inte tror mig så gå in på denna länk: Bällsta radartorn, vid Bromma flygplats, byggdes 1964 och är en radaranläggning för civila- och militära ändamål. 2014 genomgick den en renovering och förstärkning och är nu tänkt att ersätta både Uppsala och Arlandas flygövervakningsområden. Dess räckvidd sträcker sig 30 mil, det vill säga ända fram till Kalmar! Trots att denna radaranläggning har moderniserats utgör den det största hotet för hög bebyggelse i praktiskt taget hela Mälarregionen! Faktum är att denna hörsägen är kraftigt överdriven och missvisande då andra länders radarsystem visat att nya höga byggnader vållar inga som helst problem. Titta bara på New York, Milano, Lissabon eller Hong Kong! Detta handlar bara om myndigheters sätt att visa sin makt och att vilseleda de egentliga orsakerna till flaskhalsarna. I detta fall är det Swedavias utökade flygsäkerhetszon som ligger till grund för myndigheternas höjdrädsla, den starka kopplingen mellan vd-posten i flygplatsen och Braathens som har 90% av flygverksamheten i flygplatsen samt att minimera eventuella stämningar av överskridna bullernivåer genom mörkläggning av egentliga bullernivåer fram till 2022 för att få fortsätta fram till 2038!

Jag framhåller att ett civiliserat samhälle skall hålla sig till regler för att nå utveckling men absurditeter har folket inte röstat fram. Icke heller anser sig folkets behov vara tillfredsställda av myndigheter som tror att IQ-nivån hos folket ligger i samma nivå som deras. En lösning vore kanske om dessa myndigheter löstes upp i delar som verkligen företräder folkets behov och andra statens? 
En annan lösning är att blicka ut över världen och inse att man inte behövt uppfinna hjulet där en gång till och finna också att vi inte är de enda på denna planet! 

Att LFV leker pajas, eller "gör sig svensken" som man säger i spansktalande länder (låtsas inte veta nått) kan denna kommentarstråd från piloterna själva avslöja:
Klicka för större bild


Oscar Freyre
2016-03-05 fredag 4 mars 2016

Förorterna nedklassas av kommunen

Stockholms kommun nedklassar sina närförorter när det gäller trafiksäkerhet!
Mejlsvar från Stockholms stad angående en önskan av trafiksignal på Tellusborgsvägen

Förra veckan skickade jag ett mejl till Stockholms kommun där jag föreslog att man bör anlägga åtminstone en regelrad trafiksignal på Tellusborgsvägen i Telefonplan. Det ligger tre skolor och en förskola i direkt anknytning till vägen som dessutom är en smitväg för bilister som vill nå Essingeleden norrut. Mitt barn går i en av skolorna och ska börja gå själv hem till våren. Området har endast två reglerade trafiksignaler och det bor ca 20 000 invånare att jämföra med exempelvis Ringvägen på Södermalm med sina 12 reglerade trafiksignaler! 
Förutom att svaret nonchalerar skolbarn till förmån för bilister så låter deras attityd av politikernas strävan att göra närförorterna mer innerstadslikt som rena nonsens! Detta är inget annat än ett solklart bevis på hur tjänstemännen i våra myndigheter ser på närförorterna behov av bättre trafiklösningar och säkerhet! 
Jag ska gå vidare med detta ärende och hoppas också få uppmärksamhet i media.

Korsningen Tellusborgsvägen/ Mikrofonvägen i Telefonplan
Skolan Olympen på vänster sida, Engelska skolan på högra och Västbergaskolan på andra sidan Mikrofonvägen.

Oscar Freyre
2016-03-04  
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...