söndag 20 mars 2016

Särintressen mot varandra!

Särintressen
mot varandra? 
Eller handlar det bara om utseende? 
Den estetiska balansen!
Ordonansen 6 vid Värtavägen. Bild: Strategisk arkitektur/ Stadsbyggnadskontoret AROS Bostad

Ovan; förslaget som väckte stark debatt i helgen Ordonansen 6 i Gärdet!
Efter tre års planering stoppade Mark- och miljödomstolen det planerade projektet (110 bostäder) med hänvisning till att byggnaden inte tar hänsyn till det befintliga bebyggelsen på Gärdet, med andra ord Den passar inte in där! Det fanns till och med synpunkter hur detta skulle påverka Nationalstadsparken och då undrar man vad en stadspark är till för egentligen?
Detta fick dock Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) att ryta till då han tycker att domstolen inte ska uttala sig om estetik utan endast om juridiska frågor, vilket han har rätt om!
Hur som helst tror jag att grundproblemet ligger ändå hos arkitekterna. Allt för många liknande Legoklossarkitektur av denna typ har fått flera projekt omdebatterade till ingens nytta och bara lett till fördyringar i planprocesserna. Här måste arkitektbyråerna och byggherrarna ta sitt ansvar på större allvar. Lite hänsyn till den omgivande arkitekturen är önskvärt och det behöver inte i sin tur innebära att man gör snedsteg i dagens arkitekturtrend. Med lite fantasi kan man få till en modern arkitektur att passa in i omgivningen så att den estetiska balansen i stadsutvecklingen går mer friktionsfritt och blir billigare för oss skattebetalare!

Jag har gjort ett förslag till hur denna estetiska balansen skulle kunna se ut. Med det aktuella förslaget har jag blandat in ett annat projekt hämtat från Sundbyberg; Arkaden av Tobin Properties:
Denna utformning är i mitt tycke mycket vacker, stilrent och urbant. En design som går hem hos de allra flesta! Topografin kan lätt följas här och jag har lämnat en bit av AROS förslag för att se skillnaden.

Man kanske bör lyssna lite till hur folk skulle vilja se sin stad utvecklas, för det vill de flesta som flyttat in i Stockholm, se sin stad växa och utvecklas för det tjänar alla på. Att den snåriga, för att inte säga, omöjliga byråkratin just nu sätter käppar i hjulet på bostadslösningen måste lösas på grundligare plan och därför anser jag att ansvariga myndigheter måste tala om redan i ett tidigt skede hur de har tänkt estetiskt till om varje planförslag. Kanske elimineras motståndet mellan vision och tolkningar av PBL på detta sätt till att lösa arkitekturens svåra balansgång på ett snabbare sätt?
Nedan: Arkaden i Sundbyberg (pågående)


Oscar Freyre
2016-03-20


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...