Kista

Höga projekteringar:

Kista
(Stockholms La Defencé)


Kista har under 2000-talet lanserats som en kombo-stadsdel med inspiration från Silicon Valley och La Defencé. 2003 byggdes Kista Science Tower, som skulle bli början på en stadsdel med höghuskloster men som tyvärr kom av sig! Det dröjde ända till 2016 innan hela tre stycken höghus i samma höjd stod 600 meter från varandra. Alla höll sig nedanför den magiska 120 meters gränsen i höjd. Problemet med höjdrestriktionerna visade sig komma från Bromma flygplats 6 kilometer därifrån. För några år sedan kom det förslag på nya högre byggnader strax intill E4;an. Det är bland annat ett sporthotell-anläggning, som inkluderar tennisbanor och bostäder. Projektet kallas Playce och har två torn varav det ena är tänkt att ha 44 våningar. Bromma flygplats flygsäkerhetszon ger där en begränsning av 160 meter över nollplanet (över havet). Projektet skall komma till beslut någon gång under året men Swedavia har förstås överklagat då huset kommer sticka ut 2 meter från den gängse höjdrestriktionen!
Ytterligare två projekt kom till varav det ena har fått laga kraft.


Playce
Sporthotell och bostadshus
(Wingårdhs)
44 vån ca 140 m + 24 vån ca 80 m


Björn Borg var med i projektinledningen men hoppade av 2018
Isafjord
24 våningar 90 m bostadshus (DREEM)

Isafjord är nedbantad i höjd på grund av höjdrestriktionerna. Det skulle vara 120 meter högt från början.

Hekla 1
Bostadshus 24 våningar
(vid Grönlandsparken, nära tunnelbanan)
Status: laga kraft (ingen tidsbegränsning dock)
Illustration: CF MöllerOscar Freyre
Sidstart: 2020-05-10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...