fredag 24 oktober 2014

Bromma flygplats vara eller icke vara?

Bromma flygplats

2015-10-20
Fusk av Swedavia avslöjat 
Swedavia fuskar med bullermätningar och smyghöjer sin trafikökning från 2,4 milj till 4 milj passagerare per år! Bullertaket kan vara redan nådd! Om ett år ska utredningen om flygplatsens framtid vara klar men Swedavia håller tyst om det ökade trafikfrekvensens nya bullernivåer! Artikel på Mitt i
Nyligen förlorade de i överklagandet mot Norra tornen då de ansåg det störa deras utökade flygsäkerhetszon och signalsystem! Frågan är om det tillsammans med denna avslöjande fusk borde bana väg för misstro av deras fortsatta verksamhet i området som tyvärr hämmar stadsutvecklingen? 

Oscar freyre
***********************


Bromma flygplats 
vara eller icke vara?

Sedan majoriteten i Stockholms stad klargjort att man vill lägga ned Bromma flygplats till 2022 har proteststormen hopat sig bland oppositionen och näringslivet. Men, behövs verkligen flygplatsen? 
Dess läge hämmar stadsutvecklingen för staden och omöjliggör en minskning av arbetspendlingen i regionen! Vad finns det för alternativ?
Vad händer med Swedavias kontrakt som löper ut 2038?
Jag ska lägga ut här de positiva konsekvenserna av en eventuell nedläggning så att ni läsare kan få en uppfattning om att idéen faktiskt inte är så dum ändå: 
Det bästa med förslaget, förutom att det skapar många nya bostäder, är också att den kan påskynda snabbtågsprojekteringen samt att en ny flygplats kan byggas söder om stan. Det finns visserligen idéer om att utveckla de befintliga flygplatserna; Skavsta eller Kjula (Eskilstuna) men dessa ligger alldeles för långt från staden för att vara intressanta alternativ för långpendlarna. Istället bör man utse ett område betydligt närmare och den bästa platsen anser jag ligger söder om Södertälje kring Himmerfjärden eller strax väster om den, se karta:
Himmerfjärden är en utmärkt inflygningsled och kommunikationerna är utomordentliga med E4 och E20 samt tågförbindelser!

En flygplats söder om stan avlastar arbetspendlingen över Mälaren och skapar nya arbetstillfällen i den mindre industriellt utvecklade delen av stadsregionen. Fler kommuner kan dessutom utnyttja denna flygplats och de kanske kan rent av vara med och dela på kostnaderna. Man har åtta år på sig att projektera fram denna flygplats som dock ej behöver bli större än vad dagens flygplats i Bromma är. Arlandas kapacitet räcker inte till och de har dessutom Miljööverdomstolen emot sig när det gäller utvecklingen av tredje banan och sanering av bullermiljön!

Näringslivet hävdar att Bromma är viktig för ekonomin i Stockholms region. Visst, indirekt drabbar den 1,2 % av den totala arbetskraften (24 000 personer enligt Handelskammaren) i Sverige men den siffran går ju inte förlorad om man hänvisar dem till en annan flygplats eller att ta tåget! Varför ska vi alla andra subventionera de som jobbar här men inte bor här? Man flyttar ju dit jobben finns är ju en gammal slogan! 
Snabbtåg är för resten på gång runt om i Europa och här har man en utomordentlig stor chans att påskynda projekteringsutredningen att sammankoppla vår del av snabbspår-systemet med resten av Europa.
Det handlar allt om allt om 14 kommuner som har direktflyg till Bromma. Mycket av deras arbetspendling kan ersättas med snabbtåg!Stadens avtal med Swedavia är ett, minst sagt, märkligt genomförd kontraktshantering då avtalstiden är så lång att den luktar lobbyism långa vägar! Flygplatsen hämmar stadsutvecklingen för en stor del av Stockholms stad och kringkommuner. Inflygningsleden gör att man inte kan/får (länsstyrelsen) bygga högt och bullernormerna stoppar bostadsbebyggelser i hela dess omnejd! På området får det plats mellan 50 000 - 80 000 bostäder och på så sätt kan man förverkliga de mål av bostadsbyggande som både Alliansen och de rödgröna lagt förslag om!

 Ovan: Karta över den aktuella flygplatsens enorma areal

Nedan; Miljöpartiets program för bostadsutveckling i Bromma flygplatsSom sagt så är detta inget dumt förslag alls och fram till 2022 finns det rimliga alternativ att ersätta Bromma flyg med en ny och modern flygplats som har framtidens teknik, servicenivå och miljökrav redan från scratch!

Oscar Freyre 2014-10-24


2015-04-18
Bromma flygplats hinderbegränsade ytor
(flygsäkerhetszon)


Den omtalade kartan som visar höjdbegränsningar för höghusbyggen i Stockholm! Man kan ifrågasätta varför zonen är så överdrivet stort? Nya EU-direktiv skulle banta ner den enorma ytan flygsäkerhetszonen utgör men mig veterligen är det denna karta som fortfarande gäller. Som ni ser finns det inte så många platser kvar att bygga högt på eftersom på dessa finns det andra restriktioner som förhindrar, såsom Fortums skorstenar, störningar av Nationalstadsparken och helikoptertransport till sjukhus!

Källa: Transportstyrelsen


onsdag 22 oktober 2014

Mer på gång i Telefonplan

Mer på gång i Telefonplan!
Från gårdagens Mitt i Söderort:
Ovan: White arkitekter

Artikel i Mitt i Söderort

Tidigare postat: Designens hus rivs och gör plats för 150 bostäder


 Nedan: Kv Monoliten blir klar nu i höst!

Mer från Telefonplan har postats tidigare i denna blogg. Ni kan plussa på denna artikel 


onsdag 15 oktober 2014

Ljusföroreningar
Intressant reportage om hur mycket stadens ljus påverkar hälsan för oss människor!
Cities at night!

söndag 12 oktober 2014

Liljeholmens framtid


Allessandro Ripellino och Jernhusen presenterar; Liljeholmens framtid!

Illustration; Ripellino/ Jernhusen

Hur man skall binda ihop Hägersten med innerstaden är vad som kommunpolitikerna ska utreda nu under hösten och i detta projekt finns det flera intresserade aktörer. En av dessa är Jernhusen som också äger viss del av marken. Den andra är NCC. Tillsammans med sina samarbetspartners Ripellino samt Brunnberg&Forsberg skapar man fram en framtidsvision av Liljeholmens urbana utveckling mot en tät stadsdel. En boulevard och överdäckning finns med i planerna. Här är några bilder från denna mycket intressanta vision:   

Illustration; Ripellino/ Jernhusen

Illustration; Ripellino/ Jernhusen

Illustration; Ripellino/ Jernhusen

Illustration; Brunnberg & Forsberg i samarbete med NCC.

Jag hoppas; om man avser att området ska bli en förlängning av innerstaden så måste det också inneha allt det en innerstad har i attraktionsförmåga såsom teater, museer, konsthall, konserthall och kanske också mer unikt specifikt för platsen som en stor saluhall (med tanke på dess gynnsamma strategiska läge) och ett modehus med showrooms och catwalks!
Mer om detta projekt kan ni läsa på Liljeholmstidningen 

Oscar Freyre 2014-10-12


torsdag 2 oktober 2014

Nya Södermalmstorg

Södermalmstorg blir
det nya bussnavet i Slussen under bygget
Foto: DN STHLM

Under ombyggnationen av Slussen kommer Södermalmstorg att vara det nya navet för busspendlarna i innerstan. Innerstadsbussarna 2, 3, 53 och 76 kommer att ha ändrade linjesträckningar och går Folkungagatan-Medborgarplatsen-söderledstunneln- Södermalmstorg. Linje 71 kommer att stanna på Katarinav. Henriksdal blir slutstation för Saltsjöbanan och Nacka/Värmdöbussarna vänder senare i byggskedet vid en provisorisk terminal nere vid Stadsgården. Båtförbindelse anordnas också, se bilderna här nedan:
Mer om detta finns på DN
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...