söndag 18 november 2018

Isafjord

Isafjord- Kista
Projekt som går mot sitt uppförande under kvartal 3- 2019 om inte LFV´s flyghinderanalys i vanlig ordning stoppar projektet i elfte timmen!
Illustration: DREEM Architects och ÅWL

520 bostadsrätter, park, förskola, butiker och projektet inkluderar ett höghus om 29 våningar (91 m högt). Det här projektet har haft samråd och planprocessen har hållit på i ungefär 2,5 år, ganska snabbt för att vara under svenska mått! Dock är alla hinder inte prövade, det fattas LFV som fått in ansökan om flygsäkerhetshinder. De har visserligen svarat men hänvisar till slutgiltig prövning med en ny ansökan. Att Bällstaradarn, flygplatserna och Försvaret har en avgörande roll i planer om höga byggnader i Stockholm har ju varit känt sedan tidigare men nytt är att det sker en samverkan under skydd av riksintressen och paragrafer under Transportstyrelsens föreskrifter. Ja, det är inte lite man måste traggla sig igenom i myndighetsdjungeln för att bygga högt här. Det är ju ett under att det överhuvudtaget byggs höga byggnader i flygsäkerhetens Stockholm! Först några bilder av Isafjord:
Illustrationer: Dreem, ÅWL och Klövern


Ovan: Data från SBK

Nedan: Flyghinderanalys från LFV och yttrande:
När ska Bällsataradarn utlokaliseras?
Enligt Karin Ernlund (C) ligger bollen nu hos regeringen!

2018-11-18
Oscar Freyre

fredag 16 november 2018

Royal Corner

Royal Corner
Jag har ett nytt förslag till Södra Värtan (kv Lybeck) på en mångfunktionell byggnad vars strategiska placering kan utgöra som en kommersiell hubb för Royal Seaport-området.  


Royal Corner kvällsbelyst sett från Tegeluddsvägen

Södra Värtan ingår i stadsplanen om Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen. Längs med hamnen kallas projektet också för Royal Seaport och denna byggnad ligger i anslutning till det. Mitt förslag ligger i kvarteret Lybeck, som är hörnkvarteret mellan Tegeluddsvägen och Värtabanan inte mer än 400 meter från tunnelbanestationen Gärdet. Platsen är perfekt för en läcker hörnhöghus i nyklassisk stil och kan tillföra området en ordentlig marknadsplats och rekreationsplats. Förslaget består av två byggnadskroppar varav den högre har 30 våningar och den lägre 9. Byggnadernas syfte är för bostäder, kontor, butiker, restauranger, caféer, skybar, TV-showrooms och en saluhall. Våning 2 - 28 är anpassade att kunna användas som både bostäder eller kontor. De nedre två planen, som utgör den gemensamma sockeln, är för publika och kommersiella ytor. Gatuplanet, som är 8 meter högt, kan hysa restauranger, butiker och en saluhall på den norra gaveln och övervåningen till kontor. De två högsta planen är också för publikt ändamål. Där har jag tänkt mig en restaurang med skybar högst upp och nedanför lokaler som kan användas för tv-shows eller events av olika slag.


Skisser. den vänstra visar byggnaden rakt framifrån (från söder), den högra från Tegeluddsvägen. 

Som ni ser är höjden på höghuset ca 127 meter (inklusive masterna). Tornet ligger 760 meter från skorstenen som stoppade Gasklockans byggnadshöjd. Om detta kan stoppa denna byggnadshöjd måste stadsledningen börja tänka om vad och vilka som lägger riktlinjerna för höjdrestriktionerna i vår stad! Ska det närproduceras el får man tänka på att en högre byggnad är mindre miljöskadlig än en låg. 


Royal Corner kvällsbelyst och under dagsljus. Vy från Tegeluddsvägen 


Nedan visas karta med placering av förslaget:


3D-modell av Royal Corner
Illustration: Oscar Freyre
Förslaget är ännu inte riktigt klar i sin helhet, 3d-modellering är på gång. Projektet har jag tagits fram i samarbete med arkitektbyrån Stadsliv AB och vi söker nu samarbetspartners för att kunna förverkliga detta.


TäckningsområdePlacering via en visionsskiss av AIX Architects och WSP


2018-11-16
Oscar Freyre
måndag 5 november 2018

Vart är vi på väg?

Är Sverige gnällspikarnas paradis?Vart är vi på väg?

Ur SVT nyhetssida 21 september i år.

Ska den nyinflyttade anpassa sig till staden eller ska staden anpassa sig till den nyinflyttade? När det gäller buller och miljöaspekt tycks det inte finnas någon gräns var gnället skall ligga för nivå i en stad! Det spelar ingen roll att kyrkans klockor spelat i flera hundra år eller att bullret och matoset från ett populärt danshak ljudat och osat i decennier, gnällspikarna får sin vilja igenom och det med hjälp av de instanser som utan minsta reflektion ställer sig på deras sida. Vi talar om miljöförvaltningen och den stadsfientliga myndigheten Länsstyrelsen som tillstyrker de gnällandes rättigheter och utfärdar åtgärder trots att det finns teknik som löser frågan. Hade detta varit möjligt för 15-20 år sedan? Vad kommer härnäst?

Varför flyttar man in i en stad som av naturliga skäl är en bullrig miljö? Har man frångått det egna ansvaret till förmån för sin högst personliga egocentriska attityd? Vart är vi på väg egentligen?
Gnället, vare sig det gäller från att byggen bullrar till att bussar tommar in i sina garage, är ett nytt fenomen som karaktäriserar i-länderna under det senaste decenniet, det vill säga ett lyxproblem som egentligen inte behöver vara är ett problem överhuvudtaget. I brist på riktiga problem, såsom epidemier, vattenbrist, igenkorkade avloppssystem, råttinvasion eller bränder, så tar myndigheterna tag i ickeproblem skapade av egensinnade personer som lagt ned miljontals kronor på ett lägenhetsköp i närheten av en oobserverad ljud- eller luktkälla och ångesten griper hysteriskt in! Det är inte stadens problem utan den enskildes som dessutom har en hjärna, som om man använder den på rätt sätt, kan varna för objekt som kan dra ned både upplevelsen av sin nya bostad och försäljningspriset?

Tänk alla dessa stackare som flyttat in i det vattennära Hornsbergsstrand exempelvis. De trodde ju att kajerna och strandpromenaden ingick i köpeavtalet? För att inte säga om alla de oobservanta människor som flyttat till Bromma och tycker att flygplanen bullrar så dant? 


    
     
Staden är till för alla och vill man inte acceptera detta finns det mycket landsbygd och skog i landet att flytta ut till, om man nu är så ljudkänslig vill säga?

Oscar Freyre
2018-11-05


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...