måndag 5 november 2018

Vart är vi på väg?

Är Sverige gnällspikarnas paradis?Vart är vi på väg?

Ur SVT nyhetssida 21 september i år.

Ska den nyinflyttade anpassa sig till staden eller ska staden anpassa sig till den nyinflyttade? När det gäller buller och miljöaspekt tycks det inte finnas någon gräns var gnället skall ligga för nivå i en stad! Det spelar ingen roll att kyrkans klockor spelat i flera hundra år eller att bullret och matoset från ett populärt danshak ljudat och osat i decennier, gnällspikarna får sin vilja igenom och det med hjälp av de instanser som utan minsta reflektion ställer sig på deras sida. Vi talar om miljöförvaltningen och den stadsfientliga myndigheten Länsstyrelsen som tillstyrker de gnällandes rättigheter och utfärdar åtgärder trots att det finns teknik som löser frågan. Hade detta varit möjligt för 15-20 år sedan? Vad kommer härnäst?

Varför flyttar man in i en stad som av naturliga skäl är en bullrig miljö? Har man frångått det egna ansvaret till förmån för sin högst personliga egocentriska attityd? Vart är vi på väg egentligen?
Gnället, vare sig det gäller från att byggen bullrar till att bussar tommar in i sina garage, är ett nytt fenomen som karaktäriserar i-länderna under det senaste decenniet, det vill säga ett lyxproblem som egentligen inte behöver vara är ett problem överhuvudtaget. I brist på riktiga problem, såsom epidemier, vattenbrist, igenkorkade avloppssystem, råttinvasion eller bränder, så tar myndigheterna tag i ickeproblem skapade av egensinnade personer som lagt ned miljontals kronor på ett lägenhetsköp i närheten av en oobserverad ljud- eller luktkälla och ångesten griper hysteriskt in! Det är inte stadens problem utan den enskildes som dessutom har en hjärna, som om man använder den på rätt sätt, kan varna för objekt som kan dra ned både upplevelsen av sin nya bostad och försäljningspriset?

Tänk alla dessa stackare som flyttat in i det vattennära Hornsbergsstrand exempelvis. De trodde ju att kajerna och strandpromenaden ingick i köpeavtalet? För att inte säga om alla de oobservanta människor som flyttat till Bromma och tycker att flygplanen bullrar så dant? 


    
     
Staden är till för alla och vill man inte acceptera detta finns det mycket landsbygd och skog i landet att flytta ut till, om man nu är så ljudkänslig vill säga?

Oscar Freyre
2018-11-05


1 kommentar:

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...