Konstruktivismen

Konstruktivismen
Eiffeltornet är en symbol som karaktäriserar konstruktivismen. En vision som förändrade och frambringade stort värde för en hel nation!

Vad är konstruktivism?
Konstruktivismen är en ideologi som jag grunnat mycket på och som jag till slut kommit fram till denna sammanfattning: 

"Ideologin grundar sig på den enskilda människans kreativa, konstruktiva och produktiva förmågor och låter visionerna och framtidstron få en större plats och betydelse i samhällsuppbyggnaden. Ideologin baserar sig också på medmänskliga faktorer såsom den allmänna ömsesidiga respekten för sin medmänniska oavsett klass, religion eller bakgrund.  Konstruktivismen värnar om de kommande generationerna, som skall ha minst samma privilegier och standard som våran eller tidigare generationer, inräknat dagens syn på miljövård!
Dessa egenskaper ska vara de krafter som skall styra synen på vår samhällsutveckling!" 

Man ställer sig positiv till dagens visionära framåtskridande och förstår därmed dess kommande avtryck i framtiden. Man tar lärdom av historien för att balansera förändringar. Fundamenten i ideologin ligger alltså i människans konstruktiva förmåga oavsett kön, ursprung och bakgrund och där man ser varje individ som en potentiell resurs för samhället. Varje vuxen individ har förmågan att förändra samhället såvida denne tar sitt ansvar och konsekvens av sitt handlande. Miljömedvetenheten är en självklarhet i konstruktivismen som anammar förnyelsebar nytänkande för att rädda vår planet från vår egen självförvållande undergång! Ingen ska få ha rätt att stoppa demokratiskt beslutade satsningar på förnyelsebar energikälla!
Konstruktivismen värnar alltså om människans lika värde, inte bara inför lagen och samhället så även inför vår planet. Konstruktivisten kämpar alltid emot samhällets antikonstruktiva (destruktiva och konservativa) krafter. 
Konstruktivism är med andra ord konservatismens och kapitalegoismens raka motsatt!
Mottot är; Liksom evolutionen och språket som hela tiden förändras gör samhället det med och staden är en ständig process där varje generation vill göra sitt avtryck på. Låt det ske genom öppna sinnen!

Konstruktivismen utgår bland annat från de värderingar som jag fått under min inblandning av nätverket Yimby (Stockholm), som har sina kärnintressen i stadsutvecklingsfrågor, men som jag vill utveckla till en djupare åskådning. Att reagera mot exempelvis bostadsegoism är en aktiv handling som Yimby arbetar med. Den djupare delen kommer från mina egna reaktioner när jag konfronteras med det som jag kallar orättvisa handlingar. Dessa orättvisor kallar jag för socialegoism och kapitalegoism. Socialegoism är exempelvis; mänsklig respektlöshet, rasism, respektlöshet för djur (ex; tjuvskytte), klassfördomar och Jantelagen. Kapitalegoismen däremot framträds av;
girighet, korruption, bedrägeri, tjuvaktighet, förfalskning, människohandel, djurplågeri m.m samt destruktivt utnyttjande av sin demokratiska rättighet!
Ett tydligt exempel av destruktiv utnyttjande av sin demokratiska rättighet är; när en person flyttar in i ett område som sedan länge har en flygplats i sin närhet och med sin demokratiska rättighet börjar strida emot dess existens genom att påvisa sitt obehag att ha en flygplats så nära! Här har individen självmant gjort ett val och får därmed ta konsekvenserna av det med sitt samhälleliga ansvar. Man kan inte "flytta" på problemet någon annanstans då det dels ligger ett demokratiskt beslut om flygplatsens läge och resonemanget; varför vill du ge någon annan ditt obehag? 

Miljön är en viktig faktor för den fortsatta mänskliga utvecklingen och konstruktivismen har miljötänket som en automatiskt del i sin tes. Att miljön påverkas av att inte bygga tät och man medveten fortsätter att bygga glest visar denna grafen ypperligt på den skada ett glest urbanitet utgör för samhället!


Bild: Harald Enocksson

*******************   

Vad är skillnaden mellan lokalt, rikstäckande och globalt konstruktivism?

Det skiljer mycket mellan dessa tre geografiska faktorer och det är något jag ska upplysa er här inom kort!


Lokal konstruktivism månar om utvecklingen av sitt närområde, må vara stad eller landsbygd. Med det menas att oavsett vad som finn där, bondgård, farm, by eller stad, så värnar man om att utvecklingen går framåt för både ens egen som människosläktens och miljöns skull. Ett exempel på kontra-konstruktivt tänkande som ofta drabbar landsbygd är det onödigt hårt reglerade "strandskyddet"! Myndigheter har bestämt att nuvarande generation inte ska ha samma rättighet att utnyttja sjönära mark som tidigare generationer fått nyttja. Det är bra med reglering men i många fall har den visat sig vara generationsdiskriminerande och människokränkande genom sin absurda fyrkantighet! 
Särskilt markant och signifikant är konstruktiva ambitioner i en stad mycket viktiga eftersom en stad är i ständig utveckling. Här är det viktigt att bekämpa de konservativa krafterna som egoistiskt sett endast värnar om sitt eget närområde genom sin demokratiska rättighet att överklaga och säga nej till all nybyggnation i deras närhet! Oftast är det människor som redan har jobb och tak över huvudet och struntar i kommande generationers bostadsproblem. De skyller på avsaknad av grönska och skogsdunkar trots att det finns gott om det på nära håll. Det de glömmer är att de själva och deras hus en gång i tiden upptog grönska och att en stad måste därför växa och utvecklas eftersom det kommer nya generationer som också vill bo i samma stad.
Miljön och medmänskliga behov måste gå hand i hand och vägas in i den demokratiska processen.

Rikstäckande:   


Oscar Freyre   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...