Konstruktivt tänkande

Konstruktivt tänkande
Eiffeltornet är en symbol som karaktäriserar konstruktivt tänkande. En ny idé som fick chansen att förändra och sedan frambringa stort värde för en hel nation! Motsatsen hade varit om konservativa krafter hade vunnit!


Det konstruktiva manifestet
förklaringar om ideologin bakom det konstruktiva tänkandet

Vad är konstruktivt tänk?

Här är några tankeställare:

"Enbart gnäll har aldrig fört en progress framåt, däremot praktiska lösningar”

"Att ingenting är omöjligt bör man betrakta som samhällsnyttigt”

Man ska lära sig av historien men man ska alltid blicka mot framtiden”

Att reproducera sig själv är att även ta konsekvenserna i ett större samhälleligt begrepp”

Alla är vi en kugge i ett gemensamt samhällsmaskineri”

Att tro på framtiden är att ta ansvar för din nästa”

Människan är ett djur, som ansvarar för andra djur, som har lika rätt till vårt klot som vi har och tagit över”

Ett djur eller växt har lika mycket värde vart de än finns, inte bara i din närhet”

Allt du ser har därmed ett värde, liksom du har ett värde. Inget har dock större värde än ditt eget värde”

"Girighet är inte naturligt och egoism är bakåtsträvande. Vårt klot är däremot i behov av din skapande kunskap, ta därför vara på dina konstruktiva idéer och dela gärna med andra”


Konstruktivitet eller konstruktivt tänkande i denna mening är alltså motsatsen till egoism, girighet, konservatism och fördomsfull högfärdighet. Man måste ta lärdom av historian för att balansera framtiden på ett konstruktivt sätt. Man har exempelvis accepterat det facto att människan tagit över jordklotet, är den härskande arten och därför har ett ansvar att se till att allt levande i det också har en framtid. Därmed har vi ett kollektivt ansvar som innebär att vi inte har råd eller nytta av egoistiska och miljöförstörande förhållningssätt utan måste samarbeta konstruktivt på alla fronter! Detta sätt att tänka innebär att människan måste ha ett eget ansvar under ett gemensamt ansvar som fokuserar på framtiden, på våra kommande generationer och på vårt klots miljö och överlevnad.

Konstruktivt tänkande prioriterar öppna sinnen, det ger plats för det fria tänket, idéer och innovationer, visioner och ambitioner som får chans att kunna förändra eller tillföra nytt åt mänskligheten.


Vad kan man använda konstruktivt tänkande till?

Som ideologi kan konstruktiv tänkande användas både som en politisk kraft och som en drivande linje i exempelvis stadsuppbyggnadsfrågor.

Genom att utgå från ideologins grundtankar kan det bli en välbehövlig motkraft till de konservativa och gröna vågen-idealisternas framfart. Behoven för framtidens välfärd och tillväxt måste gå före högfärdighet, konspiratorisk extremism och egenintressen!

En liberal syn på stadsutvecklingen varvat med det konstruktiva tänket är garantier för våra kommande generationer att få chansen till ett liv i den stad de föddes i eller åtminstone ge de samma förutsättningar som vi fick.

Samhällets behov måste prioriteras genom exempelvis mindre byråkrati och myndighetsutövning. Det är de politiska viljorna som röstas fram av folket och inte myndigheternas tjänstemän. Regleringar måste bli flexibla för enstaka fall och fri konkurrens ska gälla för både estetik som val av entreprenad.

Städer ska inte växa efter bilens expansionskrav och utglesning. Städers framväxt ska ske efter närhet till service, förtätning, flexibel regleringssystem samt ekonomisk och ekologisk hållbara infrastruktursatsningar som inkluderar all sorts transportslag. 

En stad är i en ständig förändringsprocess, en människoskapad organism vars invånare är ansvarig för dess överlevnad!


Bild: Harald Enocksson
  Oscar Freyre
2021  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...