fredag 21 december 2018

God jul kära civilisation

God jul kära civilisation!
(Publicerades på Samhällsbyggarbloggen 19 dec-2018)


Ja, nu är det jul igen, denna ”urgamla tradition”, men för vilken gång i ordningen? Hur länge har vi firat jul egentligen? Hur länge kommer vi att fira jul?

Jag har faktiskt ställt denna fråga flera gånger till familj, vänner och kolleger men nästan alltid fått luddiga svar såsom; ”ja du, ända sen urminnes tider!” eller mer klumpigt; ”.....i alla tider!”. Jag vet att det riktiga svaret inte heller är jättekonkret men låt oss säga i cirka tusen år i vår del av världen. Ett mer gripbart svar är att påven Liberius faställde datum för julfirandet till den 25 december år 354 till minne av Jesu födelse. Det ersatte det tidigare romerska firandet av Solguden. Idag firar uppemot en och en halv miljard människor jul över hela världen och fler blir det för varje år. Det är en global företeelse ur flera aspekter, inte minst för näthandeln. Så, hur påverkar julen stadens sociala struktur, vår handel och vår stadsutveckling?

Det är ju känt sen länge hur mycket julmarknaden spelat för avgörande roll för butiksnäringen i citykärnorna. En näring som nu får allt större konkurrens av först bilberoende shoppingcentrum utanför städerna och sedan av global näthandel. Kan det sociala perspektivet från jultraditionen rädda butiksnäringen i stadskärnorna från näthandeln?
Kan man utnyttja fysiska ting från tidsaspekten ur de ”urgamla” sederna, såsom exempelvis julmusik, glögg och pepparkakor som delas ut av glada expediter eller väl utplacerade jultomtar som man kan ta selfies ihop med, för att rädda det som räddas kan?
Finns det andra verktyg? Troligtvis inte. Tidsaspekten kan alltså vara viktigare än vad man tror. Kulturella sedvänjor, traditioner och firande har tiden som sin bästa vän men hur mycket tänker vi själva på tiden?
Hur mycket reflexion ger vi åt all den tid som gett oss den ekonomiska och sociala plattformen vi har idag?
Hur långt sträcker sig preferenserna i tidsaspekten för var och en av oss och där vi tänker ”Javisst jäklar, får inte glömma köpa julgranen imorgon efter jobbet!”.
Eller: ”..åh, hoppas vi får en vit jul i år!” utan en tanke på den globala uppvärmningen.
Kommer vår civilisation att överleva julfirandet eller tvärtom? Vad är tid och är det pengar?
Urminnes tider?”..... ”Jesu föddes och dog för vår skull?” Vad skulle en utomjording tyckt om vårt tidsbegrepp? Det vore intressant att veta dock har jag ett helt annan perspektiv på det hela:

Det har gått 66 miljoner år sedan dinosaurierna dog. Det motsvarar bara en sextioåttondel av vår planets hela livstid. Om vi grovt räknar att vår civilisation är 10 000 år gammal, ungefär då Jeriko började byggas, så motsvarar det ungefär 6600 loopar av vår samlade historia om och om igen sedan meteornedslaget utplånade dessa dinosaurier!
Alltså, allt det som har hänt från uppförandet av pyramiderna i Giza, Stonehenge byggdes bit för bit, Moses uttåg ur Egypten, Buddha föddes, Alexander den stores erövring av Babylon, Cleopatra blir biten av sin giftiga orm, Jesus kosrfästs, Mayafolket utplånar sig själva, Muhammed föds och startar religion, norska vikingar når Nordamerika, Heliga Birgitta dör i Rom, Djingis Khan erövrar Kina, Machu Pichu byggs, ännu en europé upptäcker Amerika igen, Franska revolutionen, Napoleon marscherar in i Berlin, skottet i Sarajevo, Hitler startar världskrig och försöker utrota alla judar, Kennedy blir skjuten på öppen gata, Armstrong och polare sätter sin fot på månen, Vietnamnkriget härjar i flera år, Palme blir skjuten på öppen gata, Berlinmurens fall, Jasplan kraschar på Långholmen och Theresa May förhandlar om Brexit skulle hända igen 6600 gånger! Det är till och med så att Jesus skulle tycka det blev lite tjatigt? Jag tror att de flesta skulle tycka att det räckte med en gång för oss alla!

Hur som, nu är det jul igen och vi kan åter gå till butikerna och köpa presenter. Och butikerna ska å sin sida tacka Jesus, romarna och dinosaurierna för julhandeln och förhoppningsvis även våra framtida stadsplanerare.

God jul!


P.S. Och från och med idag är det inte bara räntan som vänder uppåt igen utan solen också!

Oscar Freyre
2018-12-21

torsdag 20 december 2018

Två juluppdateringar

Två juluppdateringar
Hästskon 12 och Nya Slussen
Kv Hästskon 12 vid Sergels torg 2018-12-18, julstämning?
Vasakronan har utlyst en tävling om vad paviljongen ska användas till!


Nya Slussen 2018-12-18, riktig skön julstämning!


Oscar Freyre
2018-12-20

torsdag 6 december 2018

Plan- och byggprocessen

Plan- och byggprocessen (PBL)

Stockholm One i slutet av november 2018

Alla undrar vad det är och hur det går till?
Framför allt: varför tar den så lång tid?
Jag har sammanställt processens 42 punkter och lagt till egna frågor:

Planprocessen
PBL: Från ide till färdig byggnad

Del 1: från idé till programsamråd

1. Behov eller idé? Du eller en byggherre får en idé!: ”Här skulle man kunna bygga några nya bostäder eller en bro?

2. Marken köps. Om inte byggherren köpt marken ansöker man om det. (hos?)*1.

3. Markanvisning. Markanvisning fördelas med anbud eller tävling. *2

4. Förstudie. Målgrupp, behov, finansiering och förutsättningar.

5. Undersökningar, markförhållanden och byggtekniker. (tekniska och geologiska)

6. Ideskiss, arkitekt anlitas.

7. Förslag till kommunen. Byggherren presenterar sitt förslag och ideskiss.

8. Förprövning. Tjänstemän granskar, underlag för byggnadsnämnden. *3

9. Beslut om uppdrag. Från byggnadsnämnden till stadsbyggnadskontoret.

10. Förslag till program. Kommunen tar fram program till förslag.

11. Programsamråd. Myndigheter, fastighetsägare, boende ger synpunkter.


Del 2: Plansamråd och granskning

12. Programmet godkänns. Byggnadsnämnden godkänner programmet.

13. Utarbetande av planförslag. Kommunen arbetar fram ett planförslag

14. Plansamråd. Möjlighet för flera parter att lämna fram synpunkter på förslaget.

15. Justerat planförslag. Med utgångspunkt i synpunkterna som inkommit.

16. Beslut om slutgiltig förslag. Byggnadsnämnden beslutar för granskning.*4

17. Granskning. Byggnadsnämndens beslut finns tillgängligt i skrift.


Del 3: Beslut

18. Byggnadsnämnden tar beslut om detaljplan. Slutgiltigt beslut. *5

19. Beslut i kommunfullmäktige. Om det är större detaljplaner? *6

20. Överklagan till Länsstyrelsen. Synpunkter kan överklagas hos Länsstyrelsen.

21. Överklagan till Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsens beslut kan....

22. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Via Svea hovrätt.

23. Detaljplanen vinner laga kraft. Delges en genomförandetid.


Del 4: Byggskede

24. Val av entreprenaform. Byggskedet startar. Byggherren väljer form.

25. Eventuell förstudie. Inventering av förutsättningarna. *7

26. Programskede. Man definerar slutprodukten, marknadsföringen påbörjas.

27. Systemprojekteringsskede. Man ser till att följa bygglagstiftningen.

28. Bygglovsskede. Byggherren ansöker bygglov hos kommunen. *8

29. Detalj- och projekteringsskede. Detaljerade bygghandlingar.

30. Har tillräckligt mycket sålts? Banken kräver viss procent på sålda objekt.

31. Produktionsplanering. Byggentreprenören går igenom produktionen.

32. Inköp av resurser. Material, byggmaskiner beställs eller hyrs in.

33. Tillfälliga anordningar byggs. Manskapsbodar, platschef tillsätts.

34. Markarbeten. Marken förbereds inför sättnings- eller fuktproblem.

35. Fornlämningar. Länsstyrelsen kontaktas vid upptäckt av fornlämning.

36. Grundarbeten. Teknik väljs efter konstruktion, val av källare eller vind.

37. Husets stomme, väggar och tak. Nu börjar huset ta form.

38. Installation och inredning. El, vatten, vvs, kök, badrum kaklas, trapphus.

39. Slutkontroll och besiktning. Granskning av avtalet mellan byggparter.

40. Byggherren övertar. Vid godkännandebesiktingen tar byggherren över.


Del 5: Färdigställande/inflyttning

41. Inflyttning. Köpare eller hyresgäster flyttar in. Bostadsrättsbildning.

42. Förvaltning. Fastighetsägare är skyldig för underhåll, antingen Brf eller Hr


Frågor:

*1: Marken köps av ägaren, kommun eller privatperson. Om en byggherre eller fastighetsbolag redan äger marken eller fastigheten som ska rivas då?

*2: Vilka/ vilken instans markanvisar?

*3: Kan inte byggnadsnämnden granska underlagen?

*4: Varför heter det slutgiltigt förslag när man ändå måste granska? Bättre med ”preliminär granskning”?

*5: Hur lång tid har nämnden på sig?

*6: Om marken ligger mellan två kommuner?

*7: Borde inte denna punkt hamna tidigare?

*8: Om bygglovet ej beviljas, vad gör man då?Inte å undra på att det tar sådan tid? Och kan man korta ner den så byggen blir billigare?

Stockholms stads egna sajt (Stockholm växer) har en fin liten film om hur man går till väga med en stadsplan, länk:


Oscar Freyre
2018-12-06
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...