Marievikstornet

Några av mina egna förslag till kajhörnan i Marievik 
Marievikstornet

Marievikstornet (version 3) sedd från öster mot kajen.

Sedan 2013 har jag jobbat med att skissa fram ett höghus vars läge definierar dess namn Marievikstornet vid Marievik (Liljeholmen).
Läget vid kajhörnan, där det nu står ett 13 våningar högt 80-talshus, är en av Stockholms strategiskt sett viktigaste plats. Platsen är värd att fyllas med en riktig ikonbyggnad, i nivå med Stadshuset, och som kan representera dagens växande Stockholm. Staden växer som aldrig förr och detta vill jag illustrera genom ett förslag om en mångfunktionell byggnad! Med mångfunktionellt menar jag att huset kan hysa flera funktioner såsom bostäder, hotell, kontor, publika rum såsom konsthall, biograf, caféer, skybar och restauranger. Detta skulle göra området mer dynamisk och attraktivt inte bara för de boende utan för alla stockholmare! Det förslag, som blivit överklagad av länsstyrelsen och som leds av byggbolaget JM, är alldeles för icke urbant sett ur en publikt synpunkt och skulle därmed inte tillföra något för de övriga stadsmedborgarna. 
Jag har skissat tre versioner av tornet, vilket nummer två fått uppmärksamhet i media, och nu presenterar jag version 3. 

Vindturbulens förhindras av den publika sockeln om fem våningar!Volymstudiebild. Foto: JM
Länsstyrelsens yttrande om det aktuella förslaget på 38-våningshuset, som de tyckte det skulle ge en ytterst ovälkommen skugga åt de badande i Tantobadet några timmar i augusti, håller inte för en seriös bostadspolitik. Myndigheten har gjort sig känd för att vara en janteinfekterad bromskloss i stadsutvecklingen och därför borde JM överklaga deras remissyttrande vidare till Mark- och miljödomstolen.
Det andra hindret handlade om störningar på flygtrafikens radarsignal, som om den onekligen hyste teknik från andra världskriget trots att den (Bällstaradarn) uppdaterades så sent som 2014. Hindret är inaktuellt då planerna på att flytta radarn tagits upp av flera partier och kostnaden för detta kan jämföras med värdet på fyra Brommavillor!
Länk till artikeln: StockholmDirekt
Däremot borde detaljplanen för platsen i kajhörnan göras om till mer publikt-funktionellt för att utnyttja den vattennära attraktionen så att fler stadsbor kan gagnas av den. Därför är detta förslag att föredra när man ändå måste rita om huset!
Tidigare versioner nedan:
Version 2Version 1
Jag ville ha ett modecenter här 2014


Den aktuella platsen för Marievikstornet

Oscar Freyre
2017-05-24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...