onsdag 26 mars 2014

Den falska filmen om Slussen

Ännu en ny film från Slussen-motståndarna har gått ut och spridits i sociala medier! De ger sig tydligen aldrig; "Om man ljuger tillräckligt många gånger så kanske man får opinionen med sig?" är nog deras motto! Suck......
Denna film visar vad som är falskt! (med i Yimby-Stockholm)tisdag 25 mars 2014

Cementa i Lövholmen till Värtan?

Bild: tidningen Liljeholmen/Älvsjö

Intressant artikel i veckans tidning av Liljeholmen/Älvsjö om en eventuellt flytt av cementfabriken Cementa i Lövholmen till Energihamnen i Värtan, precis söder om Lidingöbron. Detta för att kunna ge plats åt många nya bostäder!
Länk: http://www.direktpress.se/tidningenliljeholmenalvsjo/Nyheter/Industrier-ger-plats---at-bostader/

Lövholmen är en av de sista industriområdena i innerstadens närhet och cementfabriken har funnits där i 65 år. Företaget behöver tillgång för både frakt till sjöss som järnvägsspår. Om den flyttas kan man dock ta bort järnvägen som avskiljer Liljeholmen från Marievik och därmed göra plats för en bättre förbipassage (getingmidjan innan Liljeholmsbron) och en snyggare stadsplanering för hela området.


flygfoto över Lövholmen med cementfabriken inritat

Lövholmen norr om trekanten/Gröndal ligger vackert beläget och skulle kunna bli en oerhört attraktiv stadsdel!


2014-03-25 Oscar Freyre

söndag 23 mars 2014

Fredriksdal/ Hammarby sjöstad

Projektuppdatering från Fredriksdal
Samtliga bilder: Brunnberg Forshed + Skanska
Fredriksdal som skall knyta ihop Södermalm med Hammarby sjöstad. Planprojektet innehåller bostäder (900 lägenheter), kontor och en ny bussdepå (nya Söderhallen, Keolis). Byggherrar är Skanska och arkitektbyrå är Brunnberg och Forshed. Hela området ska vara klart till år 2017.
Projektområdet gränsar till Skanstulls kanal, Hammarby sjöstad och Gullmarsplan. Kallas ibland för Henriksdalshamnen. 

Ovan; I mitten på bilden syns bussdepån


Nedan; en bild tagen söndagen 23/3 2014:

2014-03-23 Oscar Freyre 

torsdag 13 mars 2014

Tellus Tower

Tellus Tower lever vidare
Samtliga bilder: SSM fastigheter

Byggbolaget SSM presenterar nu nya förändringar i både utformning och höjd av deras imponerande skyskrapeprojekt Tellus Tower i Telefonplan!
Huskroppen är höjd till 237 meter från det ursprungliga 225 meter som presenterades i augusti förra året och hela fasaden ska täckas av glas. 
Arkitekten Gert Wingårdh säger att våningarna skall bestå av sex ettor och mot hörnorna fyra större  "nästan tvåor", alltså tio lägenheter per våning och totalt 700 bostadsrätter. Högst upp kommer det att finnas allmänna lokaler i form av restaurang med bar och på taket en pool för de boende. Längst ner ska det göras plats för en liten galleria med butiker och caféer.Helt makalöst utsikt får dessa bostäder högt upp på skrapan och då ska man komma ihåg att huset kommer att stå på ett markplan som ligger 45 meter över havet! Det kommer att bli synligt över hela Storstockholmsområdet och när man kommer på E4:an i höjd med Kungens kurva och kör norrut lär man lägga märke till huset som ett ståtligt landmärke.

Från Solberga

Från Svandammsparken


Volymstudie av området

Stockholms skyline år 2018?

Se Wingårdhs presentation av Tellus Tower på Youtube:

Oscar Freyre 2014-03-13

måndag 10 mars 2014

Galleria i Värtahamnen

Norra Djurgårdsstaden
Jättegalleria byggs i Värtahamnen
Foto: Wester + Elsner arkitekter

Mellan TV4-huset och Värtahmanen ska det byggas ännu en ny stor galleria i det kvarter som går under namnet Valparaiso. Spårväg City kommer att ha en station i direkt anslutning till den men Lidingöhandlarna är inte speciellt glada över projektet! Enligt NCC är det inte klart med hur många butiker och plan gallerian kommer att ha men den blir minst lika stor som Nacka Forum!
Mer info och bilder finns på NCC´s hemsida: http://www.ncc.se/sv/Lokaler/handelsplatser-butikslokaler/Valparaiso-Stockholm/ 


Stockholms stads karta över Södra Värtahamnen

2014-03-10 Oscar Freyre 

torsdag 6 mars 2014

Nya busslinjer till sommaren 2015

Foto; Keolis

Nu har stadens tillväxt nått SL´s kännedom och därför är stora förändringar bland innerstadens busslinjenät på gång till sommaren 2015. Keolis, som driver Citys linjenät, har gett SL ett förslag på ett nytt linjenät och som man hoppas ska få gå igenom till beslut under denna sommar. Förslaget utgår från analyser av kundundersökningar och önskemål samt sett utvecklingsmöjligheterna av framtida stadsutveckling. Ett pilotprojekt på linje 4 kommer nu att påbörjas till våren där servicen skall förstärkas bland annat av fler trafikvärdar både på hållplatserna och inne i ledbussarna (blåbussarna). Bland nyheterna finns att se att passagerare med barnvagn kommer att verifieras, bussarna ska gå med regularitet istället för tidtabell, nya bussfiler och att man ställer in fyra hållplatser för att få snabbare framkomlighet. En del gator kommer att få enkelriktningar samt andra förändringar i form av bussprioriteringar men under Slussens ombyggnation kommer Medborgarplatsen att fungera som en stor bytespunkt för innerstadslinjerna.
Stora förändringar i busslinjenätet i stan med flera nya linjer, omdirigerade linjer men också linjer som försvinner. Hos Stomlinjerna (blåbussarna) finns det också stora förändringar att vänta och ett nytt linjenät föreslagits, linje 5. Kartorna här nedan visar alla de förslag som Keolis lagt fram:


De röda bussarna


De blåa bussarna

Linje 5´s föreslagna utsträckning

Oscar Freyre 2014-03-06
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...