måndag 29 juni 2020

Kaffekoppen på Skinnarviksberget

En stor kaffekopp på Skinnarviksberget?
Vy mot kaffekoppen från Stadshuset


Stockholm och Köpenhamn brukar oftast jämföras med varandra, som jämbördiga Nordiska städer med lika stor struktur av stadskärna och med ungefär lika mycket folk. Dock saknar den platta danska huvudstaden något Stockholm har specifikt att erbjuda, nämligen naturliga utsiktsplatser tack vare dess kuperade stadslandskap. Ett av dessa naturliga utsiktsplatser är Skinnarviksberget med en vy över hela den nordvästra delen av innerstaden plus lite till! Det är därför inte konstigt att platsen är ett populärt utflyktsmål för stockholmare i alla åldrar. Men när man väl kommit upp kommer den stora oväntade besvikelsen. Berget hör tyvärr till bland de mest nedskräpade platserna i hela staden och den totala utflyktsupplevelsen blir därför starkt nedtonad! Glassplitter överallt gör det svårt för barnfamiljer att picknicka uppe på berget. Hela området är som bortglömt av stadens förvaltning och jag undrade om det inte gick att göra någonting åt det?

För några år sedan fick jag därför en idé om hur berget skulle kunna bli ett starkare och mer inbjudande utflyktsmål. Berget behöver en ”ständigt närvarande näringsidkare” som kan erbjuda fika, mat likväl som kultur i form av galleri och teater- eller musikscen samtidigt som den kan övervaka områdets nedskräpning. Vad och hur skulle ett sådant ”ställe” kunna se ut?

Med tanke på dess väl synliga plats för sin omgivning skulle ett nytt landmärke komma väl till pass. I form av en stor kaffekopp skulle detta kulturcentra bli ett nytt inslag bland Stockholms besökspunkter. Om eftermiddagen skulle kaffekoppen synas som en spännande siluett mot solen från Slussen och Gamla stan och om kvällarna vara en upplyst punkt på en mörk men centralt belägen bergknalle! Kaffekoppen skulle även bli ett homage åt den svenska fikakulturen och ordet fika har utlandsturisterna börjat bekanta sig med i sina hemländer på senare tid.

Vy mot Kaffekoppen mot norrDet är tyvärr så här det ser ut på berget idag. Plast av alla slag, matrester och glassplitter! Ingen optimal plats för en picknick med barnen?


I våras hade jag ett möte med det lokala frihetliga och stadsvänliga partiet Fria Stockholmare då jag visade min idé för dem. Partiledningen anammade verkligen idén och ville ha den som ett exempel på sin inställning till en mer kulturell- och social betingad stad samtidigt som man kunde lösa nedskräpningen av stadens allmänna ytor. Tillsammans utformade vi hur stället skulle kunna användas för att attrahera så många stockholmare i alla åldrar som möjligt.
Vi hoppas därför att staden i framtiden kommer att se till att Kaffekoppen byggs som gynnar både platsen som vår stad med ytterligare en ny ikon!

Bilden nedan är en grov skiss (volymstudie) och visar hur kaffekoppen kan bli konstruerad för optimal effekt:

Bilden är gjord i Sketchup och Photoshop. Våren 2020


Oscar Freyre
2020-06-29all Posts Plugin for WordPress, Blogger...