Flygplats i Södertörn

Näslanda
Förslag till ny flygplats i Södertörn

av 
Oscar Freyre och Per Vrethem


En ny mindre flygplats för inrikesflyg och till våra Nordiska samt Baltiska grannländer bör byggas söder om Stockholm. Den skall vara modernt anpassad för den kommande elflygstekniken och ligga på halvön ”Näslandet” vid norra Himmerfjärden. Flygplatsen ska ersätta Bromma flygplats. Dess strategiska läge gör att den även kan nås av flera städer i Södermanland och södra Mälarregionen. Det finns dock fler fördelar med att anlägga en flygplats på detta område:

1. En flygplats stimulerar nyetablering av näringslivet. Det ökar chanserna för att arbetsmarknaden på Södertörn ökar och leder därmed till att arbetspendlingen genom Mälarsnittet miskar. Jobben stannar på Södertörn! Oavsett hur mycket pengar man satsar på dessa extrem dyra projekt som tunnelbana under Mälaren kommer man aldrig till bukt med den geografiskt sett snedfördelade arbetsmarknaden. 


2. Genom flygplatsens strategiska läge banar den väg för att bättre binda ihop Södertörn och de södra delarna av Storstockholm med Södermanland och resten av södra Sverige. Två broar, en över Mörkarfjärden och den andra över norra Himmerfjärden, blir viktiga komplement till Södertäljebron, som är den enda ut- och infart mellan Stockholm och resten av södra Sverige. Detta bör även ses som viktigt av totalförsvarsskäl.


3. Det är även viktigt att bygga ihop det kollektiva trafiknätet. Genom en spårförlängning från stambanan, vid Grödingebanan, till flygplatsterminalen kan man även förlänga den mot Nynäspendeln åt sydost. Pendlingen innebär att kopplingen Norvik-Södertälje kortas avsevärt.


4. Kopplingen mellan den nya kontainerhamnen i Norvik (Nynäshamn) och E4;an kortas avsevärt genom de två nya broarna vid Näslanda.


5. In- och utflygningsvägarna går genom en nord-sydlig riktning och har inga hinder. Söderut ligger Himmerfjärden, norrut finns det en skogskorridor och det är 10 kilometer till närmsta bostadsområde Rönninge. Flygsäkerhetszonen (se den gula ringen kring flygplatsen på kartan nedan) drabbar inga betydande byggnader eller riksintressen.


Kartor som talar sitt tydliga språk:

Karta: Open street map

Avstånd från Näslanda till olika orter i närheten (fågelvägen, se bilkartan):

1. Till Stockholm Central: 34 km

2. Till Södertälje C: 12 km

3. Till Norvik: 22 km

4. Till Nyköping: 54 km

5. Till Eskilstuna: 77 km

6. Ny motorled med två broar (Bifrost & Ragnarök) som förbinder E4;an med Nynäsvägen via Näslanda. Två varianter; den helsträckade via Sorunda och Ösmo, den sträckade norr om Ösmo.

Kopplar ihop Norvik med E4;an!


Som jämförelse:

Avstånd Sthlm C – Arlanda: 36 kmKarta: Open street map

Tågkartan

Ett sidospår (Flygtåget) från stambanan (Grödingebanan) mot Näslanda cirka 8 km, med avtagspår västerut mot Södertälje södra.

Ett direkttåg (Flygtåget) kan använda Södra stambanan från Stockholms central till Näslanda med stopp i Älvsjö och nya Flemingsbergsdalen. Flygtåget kallar vi snabbtåget mellan Stockholm Central och Näslanda, cirka 20 min inklusive 2 stopp (Älvsjö och Flemingbergsdalen).Områdeskarta

Karta över flygplatsområdet samt broarna Ragnarök och Bifrost. Tillfartsvägarna från E4;an vid Järna trafikplats via flygplatsen fram till Nynäsvägen vid Segersäng. Att anlägga en motorled denna sträckning, mellan 225;an och Segersäng, är nog bästa alternativet med tanke på kopplingen mellan de södra förorterna och Norvik.


Karta: Open street map


En pendelbåtsförbindelse mellan Södertälje och flygplatsen är heller ingen omöjlighet!


Med tanke på Arlandas kapacitetsbegränsning är en flygplats söder om Stockholm det bästa alternativet genom två grundläggande anledningar: det strategiska läget och ur arbetsmarknadspolitiska åtgärder! Under tiden då Arlanda tar emot BMA´s flygresenärer, när flygplatsen stängts, kan man bygga denna flygplats på 3 år inklusive infrastrukturen, förutsättningarna finns redan där!


Vi som kommer med detta förslag heter:

Oscar Freyre

oscar.freyre@yahoo.se

Per Vrethem

perkvrethem@gmail.com
Kartan nedan visar inflygningsvägarna och andra flygplatser:

Karta: Google maps

Nedan ett foto på området "Näslandet" tagen av mig hösten 2018:
Oscar Freyre
2020-09-15Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...