Älvsjöstaden

Höga projekteringar:

Älvsjöstaden

Uppdateringar maj 2020

Kabelverket (JM)


Kabelverksgatan 21 vån. Illustration: AIX

Under konstruktion, hela området klart till hösten 2026


Mer om Älvsjöstaden finns här Stockholm växer


**********

Gammalt material:

Bild: Varg arkitekter

Planerna för Älvsjös förtätning och utvidgning fortgår och just nu är det samråd för detaljplan 1: Kabelverket t.o.m 9 juni
Älvsjö är ett av Stockholms viktigaste knutpunkter och behöver förstärkas för att matcha målet som Södertörns kärna!
Sammanlagt finns det nu alltså ytterligare planer för ca 1500 nya bostäder fördelade på 3 detaljplaner plus detaljplaner för Kämpetorpskolan och Örby. Tågstationen och kvarter 1 håller på att färdigställas, totalt har det byggts 600 lägenheter där. Nu påbörjas också arbetet med det nya lågprishotellet på 16 våningar invid järnvägsspåret.  
Älvsjö centrum och järnvägsstation

Plankarta över Älvsjö centrum, kvarter 1 och 2

Hotellet reser sig 81 meter över havet

Kabelverket (detaljplan 1)
byggstart 2016:Bilder: Varg arkitekter


Kämpetorpsskolan

Sandaletten (detaljplan 2)
540 bostäder:Så här glada såg stadshuspolitikerna ut när de presenterade planprogrammet för drygt ett år sedan:

Mer om planerna på Nya Älvsjö kommer givetvis inom kort!
Oscar Freyre
2015-05-06


*******************************  


2016-05-12
Kabelverket etapp 3
Älvsjösatden
Familjebostäder tillsammans med Sveriges arkitekter, Alessandro Ripellini och AIX arkitekter har tagit fram en y utformning
som dock innebar att man valt bort slutna kvarter till förmån för öppna kvartersformer och därför höjt två punkthus varav det ena till 21 våningar!
Ursprungliga 350 bostäder har då utökats till 685 varav 90 är studentbostäder! Hela projektet antas ta 10 år att färdigställas beroende på hur det går med Spårväg Syd.Plankarta, att jämföras med kartan högre upp på tråden!
Plansamråd 11/5 - 22/6 och samrådsmöte 1/6 kl. 17 - 19 Älvsjö stationsplan 21. Beräknad antagande hos SBK kv 1 2017

2016-05-17 Fler bilder:

Bild: AIX arkitekter

Bild: Alessandro Ripellino


Bilder: Alessandro Ripellino & Sveriges Arkitekter

Bild: Stockholms stad

Onsdag 18/5 tas beslut för nya F9-Kämpetorpsskolan med 1000 elever!
**********************


2016-08-22
Bygget har börjatOscar Freyre

***********


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...