fredag 27 februari 2015

Busslinjenät 2015 och Spårväg city

Citys busslinjenät
från och med sommartidtabellen
2015
Det slutgiltiga utformningen! 
Tyvärr något beskärd. Linje 50 går till Lektorstigen och
linje 67 till Frösundavik.

Spårväg City och Lidingöbanan

Oscar Freyre 2015-02-27

torsdag 26 februari 2015

Vision söderort

Vision Söderort 2030
Nytt panorama
över södra Stockholm

En intressant film från Stockholm bygger om hur man kan utveckla och indoktrinera Söderorts näringskaraktär med näringslivet för att skapa fler arbetsplatser:


Utsikt mot ett nytt framtida panorama mot Söderort!

Mer om Vision Söderort hittar ni här i Stockholms stad
Spårväg syd bland annat!

Oscar Freyre 2015-02-26

fredag 20 februari 2015

Tellus tower flyttas


Tellus Tower flyttas!
I torsdags träffades Försvarsmakten, Stockholms stad och Länsstyrelsen för att avgöra tornets förverkligande. Det beslutades att det skulle flyttas, helst någonstans vid dess tidigare föreslagna närhet, och att det skulle ta ungefär en månad att finna en ny plats för det. Vad byggbolaget SSM tyckte om det hela sades det dock inget om men min gissning är att den nya platsen kan bli där det närliggande projektet The Brick projekteras. En överenskommelse om ett byte av stycke mark mellan byggparterna eller att tornet hamnar närmare tunnelbanan. Jag som bor här i Telefonplan ser inte några andra alternativa platser, området är inte stort! Det har föreslagits att flytta tornet till Kista också men där härskar andra byggherrar och jag tror inte de är villiga att lämna ifrån sig markanvisningar till konkurrenter lättvindigt! Om en månad kommer alltså domen!Sernekes Karlavagnstornet (Polstjärnan)
 Samtidigt kommer det rapporter från Serneke, byggherren för Karlavagnstornet i Göteborg, att deras hus har kapacitet att bli hela 260 meter högt och slå ut Tellus Tower som Sveriges högsta. Då kontrar SSM med att hur det än går kommer de att ha landets högsta bostadshus!
År 2019 avgörs denna spännande kapplöpning!

Oscar Freyre 2015-02-20

lördag 14 februari 2015

Myndighetsmissbruk

Myndighetsmissbruk
eller
tjänstemannatyranni?

Länsstyrelsen fick napp hos Försvaret när de i vanlig ordning sökte efter en svag punkt i en långt framskriden höghusprojektering. Istället för att lösa problemet diskret undanröjde de Försvarets "hemliga" anläggning genom att öppet hota med att riva detaljplanen för Tellus Tower! Sveriges högsta bostadshus har varit ett känt projekt sedan 2007. Att komma först nu och 40 miljoner kronor senare med att projektet innebar "allmänfarlig riksintresse" är inget annat än klumpig tjänstemannaterror och visar också en arrogans inför stadens bostadskris! Har tjänstemännen i Länsstyrelserna för mycket makt?
I länken nedan kan man läsa Sten Nordins reaktion på Länsstyrelsens utspel:

Det är allmänt känt att Länsstyrelsen alltid varit negativt inställda till höghusprojekteringar och lyckats stoppa flera sådana både här i Stockholm som i övriga riket. Mer eller mindre godtyckligt har de ur ett konservativt synpunkt stoppat projekt där hög förtätning varit en röd tråd, som om de vore rädda för förtätning, varför? De har samtidigt gett, exempelvis Bromma flygplats, större säkerhetszoner för att större flygplan skulle kunna flyga över de stora bostadsområden som i sin tur lett till begränsningar i stadsutvecklingen för stora delar av Storstockholm! Länsstyrelsen kallas för statens högra hand och det instiftades redan på 1600-talet som regeringens företrädare ute i landsbygden. Länsrätterna bildades 1979 och 1991 omorganiserades organisationen stärktes genom att få fler statliga uppgifter. Vad dessa uppgifter är ser ni här nedan: 
Ur Wikipedia

Är det inte en alldeles för hög koncentration av motstridiga uppgifter man skall ta hand om? Exempelvis: Hållbar samhällsplanering, här borde en institution som verkligen respekterar och har den kompetensen över hur man bäst planerar stadsutveckling ta över och då kan den i ett tidigt stadium varsko om det ligger hinder under projekteringens led. En institution som enbart fokuserar på hållbar stadsuppbyggnad och infrastruktur ger det bästa resultatet! 
Seriöst, Länsstyrelsen har helt enkelt för mycket annat i sina åtagande att man missar att synkronisera flera av statens viktiga samhällsuppgifter. Att minska antalet uppgifter borde generera bättre resultat av arbetsuppgifterna samt minska deras myndighetsmissbruk avsevärt. 
Kan ett parti vilja åta sig denna uppgift till nästa val?

Oscar Freyre 2015-02-14 
Alla hjärtans dag på alla er utom Länsstyrelsen 

tisdag 10 februari 2015

Nytt busslinjenät 2015

Nytt busslinjenät
för innerstaden

En snabb översyn av det nya linjeförslaget från Keolis som kommer att gälla från sommartidtabellen
kan åtnjutas från dessa bilder:

Stomlinjer och matarlinjer
Ny linje 41 ska gå Norr Mälarstrand från Kungsholmstorg för att mata båttrafik från kajen, mycket intressant!

Linjenäts-numrering 
Linje 5 eller 50?

Några hållplatser ska bort!

Mer uppdateringar kommer inom kort!

Oscar Freyre 
2015-02-10
Omöjligt att nå byggmålet

Omöjligt att nå målet för bostadsbyggandet!
Mehmet Kaplan (mp) bostadsutvecklings- och IT minister

Socialdemokraterna utlovade som bekant förra hösten att bygga 
250 000 bostäder fram till 2020. Enligt Sveriges byggindustrier (BI) blir det målet omöjligt att nå! Ett av orsakerna tycks bland annat vara att:
  • "Växande storstäder och ökad inflyttning påverkar inte efterfrågan nämnvärt eftersom de nya hushållen i huvudsak är resurssvaga."  -Detta är, enligt mig, minst sagt en mycket intressant synpunkt! Vad är det då som påverkar? Är allt bara prat för att det ska se snyggt ut i media? 
  • "Bostadsbyggandet är helt beroende av finansiella faktorer,  främst att hushållen har möjlighet att bygga upp eget kapital som kan användas som bostadsinvesteringar. Stryps efterfrågan via finansiella restriktioner såsom bolånetak och amorteringskrav med mera kommer regeringen att missa målet med god marginal!" -Har det inte alltid varit så?
  • "Vare sig kommunala eller privata fastighetsföretag förfogar över det kapital som fordras för att kompensera ett minskat byggande av ägda borätter."  -Vem ska då bygga de bostäder som behövs?

Vidare står det att hyresrätter är en dyrare bostadsform än ägda boendeformer!
  
Hur ser det ut för Stockholms 140 000 bostäder från Alliansen till 2030? Har de också räknat med dessa faktorer? För egen del tror jag att proppen ligger i de långa behandlingstiderna (byggprocessen) som det varit tal om att förkorta ända sedan år 2007. Men det är ju klart lättare att bortförklara det hela genom att hänvisa till detta än att säga att 
"- Nej, växande storstäder och ökad inflyttning är inte skäl nog för att bygga fler bostäder!"

Oscar Freyre 2015-02-10 

onsdag 4 februari 2015

Påsen & Godsvagnen

Påsen & Godsvagnen
Hammarby sjöstad

750 bostäder, park, 2 förskolor och nästan 5000 m2 lokaler.
Arkitektbyråer (bilderna): Nyréns, ÅWL, BERG C:F. Möller, Kjellander + Sjöberg och Ahlquist & Almquist.
Projektet med det lustiga namnet har samråd just nu och pågår fram till den 12 feb med utställning på GlashusEtt i Lugnets alle 39 Hammarby sjöstad. Hammarby sjöstad är efter Skarpnäck den andra av de nya stadsdelarna som fått "stadskaraktär". När stadsdelen planerades på 80-90-talet var trycket på bostadsbyggandet inte lika stort som det är idag ändå envisades man med att detaljplanera de nya kvarteren med samma låga täthet som övriga sjöstaden. Därför anser jag att detta projekt mycket väl hade kunnat få en tätare utformning, med fyra till sex våningar till, för att matcha efterfrågan på bostäder och följa det mål om 140 000 nya bostäder till 2020! Ett plus i detta är den nya parken som planeras!


Oscar Freyre 2015-02-04

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...