lördag 14 februari 2015

Myndighetsmissbruk

Myndighetsmissbruk
eller
tjänstemannatyranni?

Länsstyrelsen fick napp hos Försvaret när de i vanlig ordning sökte efter en svag punkt i en långt framskriden höghusprojektering. Istället för att lösa problemet diskret undanröjde de Försvarets "hemliga" anläggning genom att öppet hota med att riva detaljplanen för Tellus Tower! Sveriges högsta bostadshus har varit ett känt projekt sedan 2007. Att komma först nu och 40 miljoner kronor senare med att projektet innebar "allmänfarlig riksintresse" är inget annat än klumpig tjänstemannaterror och visar också en arrogans inför stadens bostadskris! Har tjänstemännen i Länsstyrelserna för mycket makt?
I länken nedan kan man läsa Sten Nordins reaktion på Länsstyrelsens utspel:

Det är allmänt känt att Länsstyrelsen alltid varit negativt inställda till höghusprojekteringar och lyckats stoppa flera sådana både här i Stockholm som i övriga riket. Mer eller mindre godtyckligt har de ur ett konservativt synpunkt stoppat projekt där hög förtätning varit en röd tråd, som om de vore rädda för förtätning, varför? De har samtidigt gett, exempelvis Bromma flygplats, större säkerhetszoner för att större flygplan skulle kunna flyga över de stora bostadsområden som i sin tur lett till begränsningar i stadsutvecklingen för stora delar av Storstockholm! Länsstyrelsen kallas för statens högra hand och det instiftades redan på 1600-talet som regeringens företrädare ute i landsbygden. Länsrätterna bildades 1979 och 1991 omorganiserades organisationen stärktes genom att få fler statliga uppgifter. Vad dessa uppgifter är ser ni här nedan: 
Ur Wikipedia

Är det inte en alldeles för hög koncentration av motstridiga uppgifter man skall ta hand om? Exempelvis: Hållbar samhällsplanering, här borde en institution som verkligen respekterar och har den kompetensen över hur man bäst planerar stadsutveckling ta över och då kan den i ett tidigt stadium varsko om det ligger hinder under projekteringens led. En institution som enbart fokuserar på hållbar stadsuppbyggnad och infrastruktur ger det bästa resultatet! 
Seriöst, Länsstyrelsen har helt enkelt för mycket annat i sina åtagande att man missar att synkronisera flera av statens viktiga samhällsuppgifter. Att minska antalet uppgifter borde generera bättre resultat av arbetsuppgifterna samt minska deras myndighetsmissbruk avsevärt. 
Kan ett parti vilja åta sig denna uppgift till nästa val?

Oscar Freyre 2015-02-14 
Alla hjärtans dag på alla er utom Länsstyrelsen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...