måndag 28 november 2016

Hammarbyskogen och Nytorpsgärde

Hammarbyskogen
ska kopplas ihop med Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden
&
Nytorps gärde
ska koppla ihop Björkhagen med Enskede!

Bilder från Stockholms stad

De omdebatterade projekten i de södra närförorterna Björkhagen och Hammarbyhöjden blir av men med bantade volymer!
Protesterna om Hammarbyskogen ledde till ett nytt projekt kallad Sjöstadshöjden som med en överdäckning av Hammarbyvägen kommer att knyta samman sjöstaden med höjden. Även om det blir ett fjuttigt försök till stadsdelssammanföranden blir det bättre än inget alls. En ny väg kommer att gå från Lumaparken genom skogsbacken upp till Hammarbyhöjden. Björkhagens stormiga projekt på Nytorps gärde har också bantats ned och gärdet görs om till en mer publikt park i stil med den som kommer byggas i Årstafältet. 
Sammanlagt ska det byggas mellan 2300 till 2700 bostäder i dessa områden till 2030.

Sjöstadshöjden
550 till 650 bostäder och 2 förskolor

Hammarbyskogen
400 till 500 bostäder plus en grundskola


Nytorps gärde (Björkhagen/Kärrtorp)
650 till 750 bostäderI Björkhagens centrum finns det också planer om 200 nya bostäder.

Programmet godkändes av stadsbyggnadskontoret 2016
och preliminärt byggstart (etappvis) 2017/2018

Det finns en överenskommelse om 40 000 nya bostäder till 2030 i Influensområdet som täcker ett område från Gullmarsplan - Skarpnäck, Farsta och Hagsätra (Söderstaden)

Oscar Freyre
2016-11-28
onsdag 23 november 2016

Liljeholmskajen by night

Liljeholmskajen by night
Stockholms nya skyline växer fram i Liljeholmskajen men bara knappt tvåhundra meter bort är det becksvart!

Den här platsen ligger bara drygt 4 kilometer från centralstationen!

Årstaviken är och förblir en mörk del av den centrala staden, det har kommunledningen bestämt!
Foto: Johan Varland

Oscar Freyre
2016-11-23

måndag 21 november 2016

Nya prognoser för Stockholms län

Nya siffror
gällande befolkningsökningen
för Stockholms län har inkommit.
Flygbild över mina hemtrakter. Foto: Helikopterfoto Stockholm

Svenska Dagbladet skriver om "överhettning" i byggmarknaden?
Illustration: Svenska Dagbladet. Källa: SCB

Fram till 2025 väntas befolkningen i länet öka med 17%, alltså omkring 380 000 nya invånare, jämfört med år 2015. Ökningen skiljer sig dock mycket mellan kommunerna (se diagram ovan). Enligt regionplaneringsrådet Gustav Hemming (SCB) kommer ökningen av planerade bostäder leda till överhettning och därför önskar han fler nyanlända i byggbranschen.  Han är rädd för att överhettningen också tvingar fram stora infrastrukturella satsningar. Är det inte en självklarhet? Om staden växer måste kommunikationerna naturligtvis växa med den. Frågan är bara vad för sorts kommunikationer man prioriterar? Titta bara på Östlig förbindelse, är det fortfarande nya biltunnlar man prioriterar? Nu finns det fler utrikesfödda i länet än folk födda i andra län, betyder det att strömmen från andra delar av landet avstannat? Den starka befolkningsökningen beror också på den oväntat höga barnafödandet. Just nu finns det 2 231 000 invånare i Stockholms län och SCB´s prognoser för 2025 säger att det kommer att finnas 
2 611 000. Personligen tror jag vi når de siffrorna redan till 2023 och att farhågorna för överhettning är stark överdrivna. Det man borde bekymra sig för är istället prisfallet för bostäder kontra prisökning för nyproduktion. Det är sådana siffror som kan ställa till vilka prognoser som helst!


Oscar Freyre
2016-11-21  söndag 20 november 2016

Tellus Towers på samråd

Tellus Towers
ska ut på samråd
januari 2017
Bild: SSM

Enligt nyhetsbrev från SSM från i fredags låter byggbolaget meddela att planerna för Tellus Towers går vidare och att projektet går på samråd till januari 2017 samt räknar med säljstart Q1 2017. 

Såhär står det på Stockholms stads hemsida:


Parallelluppdraget Tvålflingan 5 till samma samråd


Oscar Freyre
2016-11-20

måndag 14 november 2016

Yimbypriset Stockholm 2016

Nu är det avgjort:
Yimbypriset till Albert Lindhagens minne 2016 går till
Oscar Properties och deras projekt 
Norra Tornen vid Hagastaden!

Bild: Anders Gardebring & Oscar Freyre.  Yimby Stockholm


Motiveringen lyder enligt följande:
"YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016 går till Oscar Properties för projektet Norra Tornen. Ett spännande och intressant nytillskott i ett Stockholm där nyproduktion oftast domineras av försiktighet och standardisering. Oscar Properties har trots hårt motstånd lyckats genomdriva något som länge förefallit omöjligt: att i en central del av stadsrummet uppföra nya byggnader med ovanliga arkitektoniska kvaliteter och hög synlighet. Projektets plats är dessutom synnerligen väl vald genom sin sammanbindande effekt där Stockholm och Solna möts i ny och växande tät blandstad."


De fem finalisterna som gick vidare till Yimbypriskommittén var:
Rinkebystråket (Familjebostäder), Järfälla kommun, Viktor Barth-Kron (DN), Tellus Towers (SSM) och Norra Tornen (Oscar Properties) 

En verklig värdig pristagare enligt mitt tycke!

Norra Tornen har haft motvind och mycket hårt motstånd från diverse myndigheter och privatpersoner men ändå lyckats behålla kampviljan att få ro hem projektet i hamn! Byggbolaget har påpekat att de har ambitionen att förändra Stockholms siluett och visar att den urvattnade antiurbana jantelagen är förlegat och begraven. 
Jag utropar stort grattis!
Oscar Engelbert VD och grundare av Oscar properties. 
Foto: Tidningen FastighetsvärldenNorra Tornen. Bilder: OMA arkitekter


Oscar Freyre
2016-11-14


P.s. tidningen StockholmsFria skriver om priset 17 nov-16

fredag 11 november 2016

Nya t-banestationer

FUT 
(Förvaltning för utbyggd tunnelbana)
presenterar de nya t-banestationerna.
Samråd påbörjades 9 november!


Station Sofia, tillsammans med Hammarby kanal, blir kanske en av de intressantaste stationslösningarna. Dock verkar det bara bli en uppgång med två entréer och båda mot Folkungagatan och på samma sida (den norra). Stationen kommer ligga 100 meter under gatan och hissarna kommer ta upp till en halv minut att ta sig upp eller ned med!Station Hammarby kanal/Luma parken är också intressant ur ett stadsstrukturell synvinkel då den kommer att förbinda de båda stadsdelarna (som egentligen hör till samma) med varandra.
Alltså skulle man kunna bara ta sig ned till tunnelbanestationen och gå längs perrongen för att komma ut på andra sidan kanalen, bara man har biljett! 


Station Gullmarsplan/ Mårtensdal kommer ha en uppgång vid det nya höga kontorskomplexet Stockholm One (vid Hammarby allé) och den andra vid Gullmarsplans bussterminal.


Stockholm One till höger på bild.

Station Sockenplan (Hagsätralinjen som blir blå-linje) får stå oförändrad då tunnelmynningen kommer ut vid Palmfeltsvägen.
Men hur blir det med Älvsjö station?
Risken är att det blir ännu en återvändsgränd om man inte bygger ut mot det framtida kollektivnodet i Älvsjö!

Mer om stationerna i Nacka finns det på denna video nedan:


Så här fungerar FUT:


Mer om tunnelbanestationer kan ni läsa på FUT´s hemsida
Länk HÄR


Oscar Freyre
2016-11-11


torsdag 10 november 2016

Paris i Stockholm

Tänk om Paris
hade legat i Stockholm?
Om man skulle lägga Paris innerstad över Stockholms i samma skala skulle kartan se ut så här! Kartillustrationen är manipulerad så att gränserna mellan kartorna suddats ut och fyllts på med vägar och kustlinjer. Kartor baserad på Google Maps.

En tankeexperiment: innanför Paris ringled bor det cirka 2,1 miljoner invånare. Om man skulle lägga den ringleden runt Stockholms innerstad skulle invånarantalet vara mindre än hälften så många. 
Stockholm har förstås mycket mer vatten, som gör tätheten orättvis fördelat, dock räcker det faktum att Stockholm ändå är betydligt glesare än Paris. Utanför Paris stadskärna bor det cirka 9 miljoner invånare att jämföra med hela Stockholms län på 2,2 miljoner invånare. Paris befolkningstäthet är 21 347 inv/km2 och Stockholms 4959 inv/km2 (Wikipedia). Om kartan hade varit omvänd skulle Stockholms innerstad haft en femtondel av invånarna i hela Stor-Paris! 
Notera att Paris ringled stämmer också ganska bra överens med Stockholms ringled, förutom östra delen, och att utfarterna ligger ungefär där våra ligger. Det stärker intrycket av täthetsskillnaden mellan de båda städerna.

Europas största städer efter invånarantal. Tyvärr är inte Istanbul med då den staden hör till de tre största. Paris ser ganska liten ut och det beror på att Stor-Paris indelas i flera självständiga städer som tillsammans bildar en lika stor ring som Moskvas!
Men Stockholm växer just nu snabbast!

Lista publicerat i DN 2015-10-16


Oscar Freyre
2016-11-09  

tisdag 8 november 2016

Saltsjöbadens Nya Centrum

Saltsjöbadens
Nya Centrum
Illustrationsskisser från Nacka kommun

Nacka kommun vann Yimbypriset förra året. Hur har kommunens ambitioner till en tätare stad fortgått sedan dess?
Nacka kommuns förslag till ett nytt centrum i Saltsjöbaden presenteras här och frågan är om detta räcker som bevis? 
Programsamråd har hållits under perioden 10 maj till 30 juni och beslut fattas innan årets slut.


Jag har tidigare denna höst lagt projektinlägg från Nacka kommun, bland annat Lugna gatan vid Nacka Forum och Jarlabergsvägen, och har varit positivt inställd till dessa två projekt.
Då det åter är dags att dela ut detta års Yimbypris ska vi ta oss an kommunens senaste storprojekt Saltsjöbadens Centrum med upp till 1500 nya bostäder.
Projektet är indelat i delområden:
* Centrum (750 bostäder)
* Vinterbrinksvägen (70 bostäder)
* Neglinge gärde (190 bostäder)
* Ljuskärrsberget (170 bostäder)
* Igelboda skola (250 bostäder)

Tidsplanen sträcker sig 15 till 20 år och indelas i 5 etapper. Om programsamrådet antas i år sker byggstart omkring årsskiftet 2018/ 2019. Nedan: Kartbilder, planidéer och lokaliseringOmrådet ser stort ut men tätheten är verkligen minimalistiskt. Husens höjd i centrum blir 6 till 8 våningar som högst och öppna kvarter förtar stadskvarterskänslan helt. Koncentreringen av folkflöden finns bara i centrumstråket och lämnar övriga området tomt så när som för de boende. Här finns det plats för ytterligare 1000 bostäder lätt!Nacka har dock fortfarande den rätta inställningen och visionen, det visar dessa textrader som finns i plansamrådsprogrammet:


Men något måste göras åt segregationen! Liksom Stockholm har sina klassbarriärer, såsom mellan Bredäng och Mälarhöjden, har Nacka sitt mellan Fisksätra och Saltsjöbaden (Gröna dalen). Det bästa är att bygga ihop dessa två enklaver och göra Saltsjöbadsleden mellan de till en vanlig gata!
 
För att återgå till Yimbypriset, som ligger nu under sina sista skälvande röstningsdagar, har både Järfälla kommun och Sundbyberg de kriterier och ambitioner som fick Nacka det åtråvärda priset förra året. 
Den elfte november får vi veta!


Oscar Freyre
2016-11-08
torsdag 3 november 2016

Nya översiktsplanen på samråd

Nya översiktsplanen
på samråd
Samråd pågår mellan den 10 november 2016 och 10 januari 2017
Utställning under sommaren 2017 och antagande kvartal 1 2018

 Ungefär vart tionde år uppdaterar Stockholms kommun sin översiktsplan. Den förra kallades Promenadstaden och togs fram av Alliansen men när Stadshuset bytte ledning efter valet 2014 övergavs planen mer eller mindre och av de stora visionerna blev det bara en tummetott av! Ett av de värsta exemplen är Årstastråket!
Denna plan lovar också guld och gröna skogar och lovorden är lika stora nu som då. Med tjatet om hur stark tillväxt vår stad har "störst i Europa" bland annat, och hur bra invånarna har det i vår gröna vackra mälarstad. Det är svårt att ta in detta som en seriös och grundläggande planinriktning i hur vår stadsutveckling kommer att te sig i framtiden.
Vi vet att politiker har väldigt besvärligt att få igenom sina visioner genom den byråkratiska processen och därmed borde de istället informera hur man effektivast kan få bukt med det, exempelvis genom lagändringar och visa på möjligheterna med att korta ned tiden för planprocessen. 
Dock står det ingenting om detta och man fortsätter bara att mala på i gamla spår vars text liksom kopieras från tidigare planer! Det är fortfarande 140 000 bostäder som mål till 2030 som gäller....

Men men, vi får väl bara hoppas att några av dessa nya planer åtminstone följs under mandatperiodens varande, för trots vackra ord finns det faktiskt några bra förslag!


Laga kraft, jaha, och hur mycket av den ursprungliga planen får man avvika från?  Ny mandat = nya avvikelser?

Nedan: Översiktskartan för den nya översiktsplanen. Det mest intressanta (det som är nytt med andra ord) är det röda stråket längs det centrala järnvägsspåret. Överdäckning? Centern har varit flitigast gällande denna idé än så länge så vi får hoppas att fler partier hakar på!
Nedan: Översiktskartans förklaringar


Fokusområden

Som grundläggande underlag för översiktsplaner gör man befolkningsberäkningar för att se hur tillväxten kan användas som just underlag för visionerna.  Stockholms kommuns befolkningstakt har saktat ned något under de senaste två åren och det beror delvis på att befolkningen flyttar till andra kommuner inom länet på grund av det begränsade bostadsutbudet. Detta sätter dock press på dessa närliggande kommuner som då måste matcha med utökat bostadsbyggande för att få bättre infrastruktur. Det är dock inte alla kommuner som varken vill eller orkar företa sig detta! Lidingö, Salem, Värmdö, Ekerö, Norrtälje, Vallentuna, Upplands bro, Vaxholm och Danderyd är några av dessa som kallas parasiterande kommuner. 
Andra kommuner såsom Nacka, Järfälla, Sundbyberg, Solna, Huddinge och Sollentuna däremot visar framfötterna och ambitioner till tillväxt! 
Det är i de sistnämnda kommunerna som stadsutvecklingen kommer att fortskrida som bäst och det kommer att berika kommunerna genom starkare attraktionskraft. Stockholms kommun ser gärna gott samarbete med dessa kommuner! 


Ok, so far so good men hur ser det ut i verkligheten?
Jo, näringslivet skriker efter kompetent arbetskraft men då det inte finns bostäder för vare sig studenter eller unga arbetsföra individer i staden väljer dessa att söka sig till andra städer istället. En ond spiral kan bli konsekvensen av detta och det är mycket allvarligt för en så viktig stad som Stockholm är för Sverige!
Konservativa krafter och remissinstanser gör gällande i att det inte finns plats eller att det redan är för trångt men stämmer detta överhuvudtaget?
Stockholm är inte tätast i Sverige och faktiskt en av de glesaste stadsregionerna i Europa så det kanske inte är så konstigt att vi växt mer än andra städer på kontinenten? Kartan här nedan är i princip identisk med den tidigare "stadsdelsförstärkande" kartan i den gamla översiktsplanen.  Det är bara det att sen dess har flera naturskyddsområden tillkommit och fler är på väg och Bällstaradarn sätter stopp för högre bebyggelse, var ska alla dessa 140 000 nya bostäder tillkomma nånstans? 

Fortsätter man att bygga förorterna enligt Le Corbisiers omänskliga utopi, med ödsliga punkthus och separerade sovstäder med bilavstånd till arbetsplatserna, så räcker inte marken till! Man måste bygga kvartersstad (innerstadslikt) och blandat med arbetsplatser, kultur- och nöjesfylld struktur så att folk trivs och arbetspendlingen minskar. 
Bygg stad av förorterna så sköter sig resten!   

Och när man ändå är inne på arbetspendling:
Kan man få de andra bleka stadsdelarna mer gröna? Bättre fördelning av arbetsplatser kräver stark politisk enighet och vilja, lös det!

Ser du att det fattas något i denna karta?

Stark politisk enighet och vilja kan löna sig, sprid ut arbetsplatserna och vi får en billigare infrastruktur. Stockholmarna pendlar över Mälaren från söder till norr och tillbaka varje dag och de blir bara fler! 
Bygg starka noder och infrastrukturella positioneringar som drar till sig näringslivet. Ta bort Bromma flyg och bygg en flygplats söder om storstan för att få bukt med arbetspendlingen en gång för alla!

Ja, just det, var är Österbron? Behöver vi mer dyra biltunnlar?

Det mesta av det som står på bilden ovan togs fram under den förra översiktsplanen, förutom Östlig förbindelse. Förbifarten klubbades under den förra översiktsplanen och nu vill man åter kasta sig in i ett mångmiljardprojekt för bilismens skull, för inte är det rimligt att tro att ha en spårvägsförbindelse i en sex och en halv kilometer lång tunnel under Saltsjön? Trafikverket har fått Yimbys broalternativ, Österbron, och jag hoppas de tänker efter riktigt ordentligt innan de bestämmer sig. Broalternativet har Tvärbaneförbindelse, gång och cykelväg samt bilväg i ett undre däckplan och på det sättet täcker det allt i transportsammanhang en stockholmare vill ha!
Dessutom får vi så småningom en vacker hängbro att lägga på vår stads lista av världsberömda sevärdheter!


Oscar Freyre
2016-11-03


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...