torsdag 3 november 2016

Nya översiktsplanen på samråd

Nya översiktsplanen
på samråd
Samråd pågår mellan den 10 november 2016 och 10 januari 2017
Utställning under sommaren 2017 och antagande kvartal 1 2018

 Ungefär vart tionde år uppdaterar Stockholms kommun sin översiktsplan. Den förra kallades Promenadstaden och togs fram av Alliansen men när Stadshuset bytte ledning efter valet 2014 övergavs planen mer eller mindre och av de stora visionerna blev det bara en tummetott av! Ett av de värsta exemplen är Årstastråket!
Denna plan lovar också guld och gröna skogar och lovorden är lika stora nu som då. Med tjatet om hur stark tillväxt vår stad har "störst i Europa" bland annat, och hur bra invånarna har det i vår gröna vackra mälarstad. Det är svårt att ta in detta som en seriös och grundläggande planinriktning i hur vår stadsutveckling kommer att te sig i framtiden.
Vi vet att politiker har väldigt besvärligt att få igenom sina visioner genom den byråkratiska processen och därmed borde de istället informera hur man effektivast kan få bukt med det, exempelvis genom lagändringar och visa på möjligheterna med att korta ned tiden för planprocessen. 
Dock står det ingenting om detta och man fortsätter bara att mala på i gamla spår vars text liksom kopieras från tidigare planer! Det är fortfarande 140 000 bostäder som mål till 2030 som gäller....

Men men, vi får väl bara hoppas att några av dessa nya planer åtminstone följs under mandatperiodens varande, för trots vackra ord finns det faktiskt några bra förslag!


Laga kraft, jaha, och hur mycket av den ursprungliga planen får man avvika från?  Ny mandat = nya avvikelser?

Nedan: Översiktskartan för den nya översiktsplanen. Det mest intressanta (det som är nytt med andra ord) är det röda stråket längs det centrala järnvägsspåret. Överdäckning? Centern har varit flitigast gällande denna idé än så länge så vi får hoppas att fler partier hakar på!
Nedan: Översiktskartans förklaringar


Fokusområden

Som grundläggande underlag för översiktsplaner gör man befolkningsberäkningar för att se hur tillväxten kan användas som just underlag för visionerna.  Stockholms kommuns befolkningstakt har saktat ned något under de senaste två åren och det beror delvis på att befolkningen flyttar till andra kommuner inom länet på grund av det begränsade bostadsutbudet. Detta sätter dock press på dessa närliggande kommuner som då måste matcha med utökat bostadsbyggande för att få bättre infrastruktur. Det är dock inte alla kommuner som varken vill eller orkar företa sig detta! Lidingö, Salem, Värmdö, Ekerö, Norrtälje, Vallentuna, Upplands bro, Vaxholm och Danderyd är några av dessa som kallas parasiterande kommuner. 
Andra kommuner såsom Nacka, Järfälla, Sundbyberg, Solna, Huddinge och Sollentuna däremot visar framfötterna och ambitioner till tillväxt! 
Det är i de sistnämnda kommunerna som stadsutvecklingen kommer att fortskrida som bäst och det kommer att berika kommunerna genom starkare attraktionskraft. Stockholms kommun ser gärna gott samarbete med dessa kommuner! 


Ok, so far so good men hur ser det ut i verkligheten?
Jo, näringslivet skriker efter kompetent arbetskraft men då det inte finns bostäder för vare sig studenter eller unga arbetsföra individer i staden väljer dessa att söka sig till andra städer istället. En ond spiral kan bli konsekvensen av detta och det är mycket allvarligt för en så viktig stad som Stockholm är för Sverige!
Konservativa krafter och remissinstanser gör gällande i att det inte finns plats eller att det redan är för trångt men stämmer detta överhuvudtaget?
Stockholm är inte tätast i Sverige och faktiskt en av de glesaste stadsregionerna i Europa så det kanske inte är så konstigt att vi växt mer än andra städer på kontinenten? Kartan här nedan är i princip identisk med den tidigare "stadsdelsförstärkande" kartan i den gamla översiktsplanen.  Det är bara det att sen dess har flera naturskyddsområden tillkommit och fler är på väg och Bällstaradarn sätter stopp för högre bebyggelse, var ska alla dessa 140 000 nya bostäder tillkomma nånstans? 

Fortsätter man att bygga förorterna enligt Le Corbisiers omänskliga utopi, med ödsliga punkthus och separerade sovstäder med bilavstånd till arbetsplatserna, så räcker inte marken till! Man måste bygga kvartersstad (innerstadslikt) och blandat med arbetsplatser, kultur- och nöjesfylld struktur så att folk trivs och arbetspendlingen minskar. 
Bygg stad av förorterna så sköter sig resten!   

Och när man ändå är inne på arbetspendling:
Kan man få de andra bleka stadsdelarna mer gröna? Bättre fördelning av arbetsplatser kräver stark politisk enighet och vilja, lös det!

Ser du att det fattas något i denna karta?

Stark politisk enighet och vilja kan löna sig, sprid ut arbetsplatserna och vi får en billigare infrastruktur. Stockholmarna pendlar över Mälaren från söder till norr och tillbaka varje dag och de blir bara fler! 
Bygg starka noder och infrastrukturella positioneringar som drar till sig näringslivet. Ta bort Bromma flyg och bygg en flygplats söder om storstan för att få bukt med arbetspendlingen en gång för alla!

Ja, just det, var är Österbron? Behöver vi mer dyra biltunnlar?

Det mesta av det som står på bilden ovan togs fram under den förra översiktsplanen, förutom Östlig förbindelse. Förbifarten klubbades under den förra översiktsplanen och nu vill man åter kasta sig in i ett mångmiljardprojekt för bilismens skull, för inte är det rimligt att tro att ha en spårvägsförbindelse i en sex och en halv kilometer lång tunnel under Saltsjön? Trafikverket har fått Yimbys broalternativ, Österbron, och jag hoppas de tänker efter riktigt ordentligt innan de bestämmer sig. Broalternativet har Tvärbaneförbindelse, gång och cykelväg samt bilväg i ett undre däckplan och på det sättet täcker det allt i transportsammanhang en stockholmare vill ha!
Dessutom får vi så småningom en vacker hängbro att lägga på vår stads lista av världsberömda sevärdheter!


Oscar Freyre
2016-11-03


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...