fredag 3 december 2021

Höghusprojekt i Söderort

 Aktuella höghusprojekt

i Söderort 2022

Kartan visar var de aktuella höghusprojekten finns och dess status. Klicka på bilden för bättre upplösning.


År 2022 innebär att det bara är 8 år kvar att uppnå de 140 000 nya bostäder som Stockholms stad satt upp som mål till 2030. Fram till sommaren 2021 har 44% av det målet uppfyllts alltså fattas det 78 000 bostäder. Det innebär att man måste påbörja 8200 nya bostäder per år för att hålla takten och nå målet! Samtidigt blir markbristen allt mer påtaglig och därmed har man börjat inse att man måste bygga på höjden. Staden har utsett några platser som lämpar sig för höga hus men får stark motstånd av de närboende, miljöorganisationer och Luftfartsverket. Överklaganden försenar projekten och om man inte gör något åt den byråkratiska processen samt ändrar i de juridiska regelverken nu kommer man aldrig att uppnå det målet. 

Höghusbyggen har alltid varit kontroversiellt i vår huvudstad. Man har haft ett direktiv för lämplighetsbedömning såsom den nord-sydliga axeln där Stockholm One, Skatteskrapan, Söder torn, Sergelhusen och Wennergren center uppvisas i men har under senaste decennierna tvingas frångå det och lämnat öppet fält åt andra principer. Det har resulterat i en spretig lokalisering av solitära pinnar här och där och det enda höghusklustret staden kommer att få, åtminstone de närmaste decennierna, blir vid Liljeholmen och dess omedelbara omgivning. 
Kartan ovan fokuserar på höghusprojekt i Söderort eftersom stadsdelen har legat efter i den urbana utvecklingen jämfört med norra sidan. Det är också här som möjligheterna finns, så länge Bromma flygplats används och utövar bromskloss för vår stads stadsutveckling, åtminstone fram till 2038. Om man tar en kommun som Nacka ligger de exempelvis mycket bättre till än Solna i detta avseendet. Kommunen har därför ett höghusprogram som de börjat presentera officiellt. Telefonplans Tellus towers skrotades helt i år, efter 13 år av fundering, och blir istället ett litet kluster om 5 bostadshöghus där högsta får 30 våningar. Marievik är ett annat + ställe där planer angivits om upp till 30 våningar höga bostadshus.

Innerstaden har i det närmaste stått stilla gällande höghusprojekt. Bostadshuset Strato vid Ringvägen på Södermalm är enda undantaget sedan Kv Lusten vid Hornsbergs strand 2011 tillsammans med Norra tornen 2018. Dock finns det planer vid Hagastaden av HSB, Norra Djurgårdsstaden och Värtastaden, tre av Nordens största stadsuppbyggnadsprojekt, med var sitt höghus varav det ena är kontorshus. 
Inte mycket till hjälp för de 78 K bostäder som måste byggas för målet så här måste man nog tänka om och påskynda planerna för en omstrukturering i planprocessen. Längre norrut vid Kista, som tidigare omtalades som Stockholms blivande La Defence, har det också stått i stiltje. Jag kan tyvärr inte finna någon vettig förklaring till varför man övergav visionerna men helt klart är det att området tappat i attraktion då nya platser som Arenastaden och Barkarbystaden gett Kista stark investeringskonkurrens! 

Om man istället åter blickar mot Söderort så finns det många platser som mycket väl lämpar sig att ha höghus på men då menar jag i kluster. Förutom Liljeholmen är Globenområdet och nya Slakthusområdet som gjorda för höghus. Älvsjö, Högdalen och Farsta är andra kompetenta stadsdelar men mitt favoritområde är Skärholmen och Kungens kurva. Varför? E4;ans infart mot Stockholm skall välkomna våra besökare söderifrån på ett betydligt roligare sätt än vad den gör idag. Tristare urbanitet får man leta efter och här skulle ett höghuskluster av varierad innehåll och höjd lyfta området till en av stadens mest attraktiva platser. Mälaren är inom synhåll och dess strategiska läge är i klass med Kistas! 
Nedan ser ni en bild på det kontors-och bostadshöghuset som påbörjats. Det kommer att synas väl från håll, från Botkyrka som från Essingeleden, och får bilda exempel på vad jag menar som spännande inkörsport till en än så länge växande stad.

Bredholmstorget i Skärholmens centrum. 23 vånings hus med kontor och bostäder (ca 80 m högt på 32 m.ö.h), klar för inflyttning 2024
Oscar Freyre
2021-12-03

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...