Södra avenyn (nya Södertäljevägen)

 Presentation av 

Södra avenyn

(nya Södertäljevägen)

Ett nytt förslag för Södertäljevägens sträcka från Liljeholmsbron fram till Essingeleden. Förslaget inkluderar även en ny hissbro,  överdäckning av Tvärbanan och en rondell med fontän och är framtagen av:

Oscar Freyre och Mikael Grahn

i samarbete med Yimby Stockholm


I somras hade Stockholms stad öppet dialogsamråd om Södertäljevägens framtid. Jag och Mikael skickade in var sitt förslag på ändringar och förbättringar men efteråt gick vi ihop till ett enat förslag och det är det som presenteras här. Vi har tagit fasta på politikernas deviser att staden måste växa utåt. Därför har vårt förslag radikala förändringar i stadsmiljön och gatustruktur samt en stor exploateringsgrad. Detta för att bokstavligen få med det som innerstaden erbjuder ut till närförorten. Vi menar allvar med denna deviser! 

Förslaget innebär att hela sträckan från Lilijeholmsbron till Essingeleden samt Hägerstensvägens början bebyggs och motorleden omvandlas till yteffektiva stadsgator. Eftersom Liljeholmsbron måste genomgå en omfattande reparation anser vi att den istället kan ersättas med en ny och lägre bro som bättre anpassar och underlättar övergången mellan stadsdelarna. Vår bro är en hiss- / lyftbro likt den som nu byggs över Göta älv i Göteborg (se bild) samtidigt som vi breddar kajen med ca 20 meter på Liljeholmssidan. En gång- och cykelbro med liknande konstruktion kan byggas längre ned vid kajen (se kartan) och anknyta Hornsgatan. Anledningen till att vi vill bredda kajen är att bron blir kortare samt att staden vill ha kvar det gamla järnvägsspåret.

Den utökade kajen kan förses med bebyggelse, park och torgverksamhet.

Södertäljevägen görs om till stadsgata med en totalbredd på 34 meter. Gatan förses med trädplantering, breda trottoarer och cykelbanor, bussfiler, last- och parkeringsplatser och en bilfil åt vardera håll. Gärna minst en busslinje från innerstan förbi området. Tvärbanans spår mellan viadukten mot Liljeholmens station och Årstadal däckas över och påbyggs med bland annat kontors- och idrottsfastigheter. Samma sak med uppställningsplatsen för tåg som SL vill ha kvar. På platsen där Hägerstensvägen möter Södertäljevägen anläggs en stor rondell som pryds med en hög fontän. Rondellens omgivning ska förses med viktiga kulturella och kommersiella byggnader av mycket hög arkitektoniskt kvalitet. Detta för att markera förslagets absoluta centrum för den nya stadsdelsomvandlingen.

Mot Essingeleden byggs två höga byggnader med gångstråk mellan husen för att markera inloppet till innerstadens början.

Hela den nya gatan kantas av bebyggelse med stark variation när det gäller höjd, arkitektur, innehåll och bostadsform. Området tål några höga byggnader eftersom det redan kommer att finnas på platsen vid tiden då detta byggs. Höghusen når en höjd upp till 90 meter utom en, det så kallade ”Södra tornet” som når 150 meter över havsnivån och är tänkt som Stockholms nya landmärke med publikt utsiktsplats på toppen.


Eftersom vi vill att Södertäljevägen skall bli en ”riktig” förlängning av innerstaden kan man passa på att göra om den till en vacker paradgata därför är vårt namnförslag för denna del av vägen ”Södra avenyn”.

Texterna till bilderna som kommer här nedan är till för att exemplifiera vad byggnaderna kan ha för ändamål och innehåll. Det är mer en visning i behovet av vad som skall ingå i en avsedd mening om att förlänga innerstaden.


Kartan vi utgick från:
Bild på modellen ovanifrån med text:


Det svarta i bilden är Tvärbanans spår samt Tunnelbanans spår mot Nybodadepån.


Fler bilder på modellen:

Bilder på Hisingsbron i Göteborg som är inspirationskällan till vår nya Liljeholmsbron:
Illustrationer: Skanska


Gatustrukturen:

Vy från Trekanten:
Kontaktinfo:

oscar.freyre@yahoo.seOscar Freyre

2020-10-05
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...