fredag 29 januari 2016

Nytt miljonprogram?

Nytt miljonprogram på gång?
Bostadsministern Mehmet Kaplan. Foto Magnus Wennmann (Aftonbladet)

Nu har björnen Bamse vaknat ur sitt ide och börjat fatta hur stor bostadsbristen egentligen är! På måndag ska han samla oppositionen för en gemensam och mandatöverskriden offensiv mot bostadsproblematiken genom att bygga 700 000 nya bostäder, ett nytt miljonprogram som han kallar det.
Ambitionen är att möta Boverkets önskan om 75 000 nya bostäder per år för att matcha bostadskrisen. Det vill han nu göra fram till 2025. För det krävs det dock ordentliga regelförenklingar. Korta ner bygg- och planprocessen genom att exempelvis ta bort Länsstyrelsen som remissinstans. Ett utomordentligt bra och välbehövligt idé som just nu ligger som reformförslag i riksdagen. Länsstyrelsen ligger som bekant bakom den omdiskuterade myndighetsutövningen som kallas Riksintressen vars konservativa utfall stjälper många stora projekt!

En intervju med honom om detta finner ni i denna video från Aftonbladets webbredaktion:


Oscar Freyre
2016-01-29

torsdag 21 januari 2016

Nobelcenter till Lövholmen?

Nobelcenter
Lövholmen?
Tja, varför inte?

Kors i taket, gratistidningen Mitt i är inte känt som den mest konstruktiva medieförmedlaren men i det senaste numret hade de en himla bra idé formulerat av Hägerstensbon Erik Lindberg. Klicka på bilden ovan för större bild. 
Tja, varför inte? Gnället från konservativa grupper som "bevara Blasieholmen" och andra visionslösa stockholmare har ju varit så enträget att respekten för Nobelstiftelsen och dess världsberömda verksamhet kommit i minst sagt pinsamma nivåer! Ingen av dessa verkar fatta att det är just Nobelpriset som har satt Stockholm på världskartan eftersom de anser att bevara en gammal bortglömd tullhus är av högre prioritet! Det har talats om alternativa platser såsom Vinterviken och Hagastaden, samt att till och med förlägga alltihop i Oslo, men detta var faktiskt, i mitt tycke, den bästa ide'n, om man nu måste flytta på projektet vill säga! 
Bilden nedan kommer av ett annat folklig förslag om operahus i Lövholmen men platsen lämpar sig väl även för ett Nobelcenter, eller vad tycker ni?

Cementa kommer troligtvis flytta till Lilla Värtan inom kort och området blir då så pass attraktivt att man lätt kan projektera för stora kulturella satsningar där! Jernhusen har köpt stora delar av marken där och vill skapa över 600 nya bostäder men väntar på besked om Cementas flytt innan de drar igång sina byggförslag. Tills dess kan denna ide' kunna behandlas och som det står i artikeln måste det ske ganska snart!

Bild: Jernhusen

Oscar Freyre
2016-01-21

måndag 18 januari 2016

SSM försöker på nytt!

Nya Tellus Tower(s)
Byggbolaget SSM försöker på nytt!
Bild: Wingårdhs och SSM

Stockholms stad och SSM har äntligen hittat en ny plats för det magnifika projektet, som också växt till två höga huskroppar och två mindre. Det blev bara några hundra meter bort nämligen ovanför tunnelbanestationen Telefonplan. En överdäckning av tunnelbanespåret, en ny uppgång och ny stationshall med butiker och caféer. De fyra husen kommer att rymma ca 1271 mindre lägenheter ettor och tvåor. Det blir också samma uppdelning på boendeformer som det tidigare förslaget, bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter med 1/3 vardera form. Det högsta tornet kommer ha 78 våningar och bli 237 meter högt. Nytt från det huset, förutom utformningen, är en restaurang-skybar och pool högst upp! Det lägre tornet får 58 våningar och nå 177 meter medans de andra två blir på 17 respektive 9 våningar. 
Om bygget når laga kraft, efter att ha passerat alla myndighetsinstanser, kan det bli färdigt till år 2020 alltså ett år senare än den tidigare planen. 


Tellus Towers kommer dock, om det byggs, bli slagen av Göteborgs Karlatornet som med all säkerhet lär bli 266 meter högt. Medier har fokuserat på just detta och försöker få det att se ut som att städerna tävlar med varandra, allt för att bilda opinion om exklusiva projekt som sticker ut. När exempelvis P4 Radio Stockholm intervjuade en stadsantikvarie som fick uttala sig om skyskrapan visade mediekällan sin inställning i utmanande arkitektur. Istället för att låta några av de över en halv miljon bostadslösa få ordet valde de en person som arbetar för att bevara och kämpa mot förändringar i staden!
Undersökningar visar att nära 60% av befolkningen i Stockholm är för höga byggnader men tyvärr vägrar media följa denna utveckling! 
Bilden nedan visar SVT's ABC-nytt hur de förvrängt bilden så att huset ser abnormt högt ut. Titta på husen längre bort och ni ser hur dessa också ser avlånga ut. Man frågar ju sig: vad vill de komma med detta? Motståndet mot höga hus behålls på grund av massmedias missvisande rapportering!
  

Bild: Wingårdhs

Illustration som visar hur tornen kommer samverka med den nya  stationsbyggnaden. Norr ligger mot nedre kanten av bilden.

Det ska åter bli spännande att följa detta fantastiska projekt och mer info om detta kommer med all sannolikhet under denna vecka.

Oscar Freyre
tisdag 12 januari 2016

Uppdateringar-2016

Nyhet för i år!
Projektuppdateringar
För att hålla reda på några av projekten som är på G kommer i Stockholms stad kommer jag att posta självtagna bilder här. Länken till denna sida kommer sedan att ligga i vänster och höger spalt under: "Projektuppdateringar".

Januari 2016

2016-01-23/26

Liljeholmsblick
(Besqab)
Projektet satte igång oktober 2015. Bild tagen 23 januari 2016

Det ska bli totalt 100 lägenheter och inflyttning till 2017


Rosteriet
(SSM)
Projektet startade 2013 och inflyttning 2016. Bilden tagen 23 januari 2016

Totalt 225 bostadsrätter


Kv Orgelpipan 6
 (Station Stockholms City)
Jernhusen
Bild tagen 23 januari 2016
Scandic hotell får 400 nya rum och högst upp 20 exklusiva lägenheter. Byggnaden beräknas tas i drift under 2017


Bild: 3XN

O.b.s. missa inte detta, projektet finns nu även som Lego-modell!  :-)**************************** 


Kv Basaren
Hantverkargatan 71 - 73
Rivningen påbörjades under vecka 1 och här nedan kan ni se hur det kommer att bli:

Bild: SKB Arkitekt: Wingårdh
länk till SKB

Bild: KE-gruppen

Totalt 45 lägenheter. Inflyttning: oktober 2017Mårtensdal

Byggherre: Skanska


Och så väntar vi på att denna ska sätta igång! :-)
Fritt från SkyscraperPage


Oscar Freyre
2016-01-12

onsdag 6 januari 2016

Tillbaka till forntiden

Tillbaka till forntiden
eller "kvar på ruta ett!"
Nej till nya Gallerian! Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Stockholm har det senaste året tagit två steg framåt och tre tillbaka! Krafter som vill stoppa stadens utveckling verkar ha synkroniserat sina offensiv. Här är deras resultat:


Bakgrund:

År 2015 blev ett katastrofalt år för Stockholms stadsutveckling då flera så kallade rådgivande instanser, domstolar och diverse myndigheter ratade och stoppade ett flertal av de större projekten som var på gång. Instanser som exempelvis Skönhetsrådet, Stadsmuseet och Samfund St Erik har konsekvent kämpat för utfall som leder till att stoppa allt sorts "utstickande och störande" byggprojekt för att bevara staden som ett museum i kolossalformat. Boverket och förvaltningsmyndigheter tillsammans med Länsstyrelsen har utökat betydelsenivån på sina "riksintressen" till att gälla all byggnation äldre än 90-talet, såväl övergivna industribyggnader till skorstenar, för att försvåra rivningar, renoveringar och nybyggnationer kring dessa nya upphöjda riksintressen! 

Luftfartsverket och Försvaret har i elfte timmen strategiskt väntat med att lägga in sina överklaganden till samtliga domstolsinstanser för att fördyra byggherrarnas projekt och därmed lättare få dessa att ge upp de. Då det inte finns några ersättningskrav på ett förlorad domstolsbeslut tar man givetvis chansen att vänta in i det längsta för att få bästa möjliga resultat. Naturvårdsverket har via Länsstyrelsen kämpat för att få igenom supersnabba beslut om nya naturskyddade områden i samband med att planförslag offentliggjorts. Detta gäller både för bostadsprojekt som infrastruktur.
Riksdagen stoppade regelvidrigt och i bästa Sovjetstil regeringens utredning om Bromma flygplats. En utredning som skulle undersöka om trafiken från Bromma kunde flyttas till Arlanda och på så vis göra plats för en ny stadsdel.  Utredningen censurerades!  
Till sist har det visat sig att myndigheterna har sina "heliga kor" runt om i staden vars verksamhet man försvarar mot inskränkningar till varje pris, exempelvis Swedavia och Fortum! Dessa två halvstatliga bolags verksamheter skyddas som de vore en blandning av "byggnadsminne och kassakor".  Deras affärer och expansionsplaner får icke störas eller inskränkas vare sig det gäller nya bostadsplaner eller för att skapa nya arbetstillfällen. Detta är inget annat än myndighetstyranni av värsta graden. En tyranni med fritt spelrum, orsakat av en kollapsad och handlingsförlamad stadsledning, och uppbackad av samtliga myndighetsinstanser som anser att Jantelagen är Sveriges Sharialag!  

Det här är resultaten av deras bakåtsträvande bevarelseiver, höjdskräck och myndighetsmissbruk:

Feb 2015
Tellus tower är ett bostadsprojekt som varit känt i sju till åtta år. Länsstyrelsen väljer att vänta med att tillkännage Försvarets överklagan tills et att detaljplanebeslut skall tas!

Såhär svarar Stockholms stads Bo Bergman i frågan från DN:
- Så staden skyller på Länsstyrelsen?
- Det är inte konstruktivt att skylla på någon!


Mars 2015
Efter överklagan från den heliga kon Fortum och diverse naturvårdsorganisationer som tycker att huset skulle vara synligt från Nationalstadsparken stoppar Mark- och miljödomstolen planerna på Gasklockan!Sept 2015
Trots att detaljplanen för Norra tornen vunnit laga kraft och Länsstyrelsen sagt ja överklagar Luftfartsverket projektet!Nov/Dec 2015
Utredningen av Bromma flygplats stoppas av Riksdagen, anledning okänt! Många av Brommas flyglinjer går till södra Sverige och är subventionerade och att ha Bromma är ett sätt att ha kvar subventionerna trots att utvecklingen av inrikesflyget stagnerat! 
Rena censuren menar Mp's Daniel Hellden!

Skanskas stora kontorskomplex i Hammarby sjöstad stoppas av Mark- och miljööverdomstolen efter överklagan av den heliga kon Fortum! Fortum anser att kontorsarbetarna skulle "lida" av att få rök från värmeverkets skorsten. Vad röken innehåller vill de dock ej kommentera. Det egentliga anledningen är dock att Fortum har expansionsplaner på området där Skanska tänkte bygga det 80 000 kvm stora kontorskvarteret Stockholm One!Dec 2015/ Jan 2016
Länsstyrelsen stoppar planerna för Urban Escape eller som Skönhetsrådet kallar den "Monstergallerian". I ett remiss skriver de till staden att huset skulle vara synligt från Skeppsholmen och då börjar man ju undra om Skeppsholmen också är en av dessa heliga kor?
All denna höjdfobi leder bara till utglesning av staden som i sin tur tvingar fram dyr infrastruktur, är det så vi egentligen vill ha det? Om detta monstruösa undergrävande av Stockholms stadsutveckling fortsätter kan vi bli omsprungna av Göteborg till 2025. Vissa har inte förstått att en stad måste utvecklas för att behålla sin dragningskraft! Nu är vi tillbaka till ruta ETT och Shariaanhängarna har fått oss tillbaka i forntidsmentaliteten igen!
Gott nytt år!


Oscar Freyre
2016-01-06


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...