torsdag 18 september 2014

Marievik

Marievik
Nya skisser från SeArch Architects
(2014-09-10)

Det verkar vara mycket på gång i Marievik (Liljeholmen). Den holländskbaserade arkitektfirman SeArch presenterade nyss några bilder på projektet (STA) i Marievik. Ett intressant projektsamarbete mellan Brunnberg & Forshed, Riksbyggen och HSB som är aktuellt för området lades ut för Byggnadsnämnden i Stockholms kommun som också är beställaren. Mer information om detta får jag tyvärr inte tag i men jag kan visa några renderingar (datoranimerade bilder) från SeArch´s begåvade spanska arkitekt Laura Alvarez bjuder på på sin hemsida. 
Innan detta bör jag dock tillägga att den huskropp som ska ersätta hörnhuset (som ska rivas) bör få en mer spektakulär utformning då den ligger bland stadens mest strategiskt placerade plats! Bilderna visar på en ca 32 våningar hög bostadshus som föga avviker från de andra husen. Därmed, menar jag, att just här borde istället satsas på ett mer vågad och specialdesignat utseende som med belyst tak och fasad skulle verkligen sticka ut från omgivningen och kunna bli ett vackert landmärke! 

Samtliga bilder är från SeArch architects.


Oscar Freyre 2014-09-18måndag 15 september 2014

Valet 2014 i Telefonplan

Valet 2014
 I telefonplan, mina hemtrakter:
"Feministiskt initiativ blev tydligen de stora vinnarna här!"
Illustration: DN

3,2% för SD är dock ändå för mycket!

Så här röstade vi till Stockholms kommunfullmäktige:

Preliminärt valresultat för Landstingsfullmäktige:

Det verkar bli maktskifte i både kommun- som Landstingsfullmäktige alltså. Problemet är att SD har vågmästarroll i de bägge men de har inget program för hur Landstinget ska skötas! 
Min slutsats av detta val är följande:
SD´s framgångar måste tas på större allvar av de andra partierna. Över 70% av deras väljare röstade på dem enbart av missnöje för de övriga partierna. Missnöjet beror på bortglömdhet, utanförskap, illegalt arbetskraftsinvandring (särskilt inom byggbranschen), nedläggning av vårdinrättningar, skolor och serviceanläggningar samt den dåliga flyktingpolitiken. Partiernas glesbygdspolitik nådde aldrig ut till väljarna och med detta följde alternativet mellan att strunta i att rösta eller att rösta på Sverige demokraterna. Om man konkretiserar "missnöjet" kan man komma åt problemet och arbeta på att få tillbaka väljarna till de traditionella partierna igen!
Oscar Freyre 2014-09-15 


torsdag 11 september 2014

Arkitekturdebatt

Arkitekturdebatt med
stadens politiker
på Arkitekt- & Designcentrum
Moderna museet
Medverkande politiker:
Regina Kevius (M)
Madeleine Sjöstedt (Fp)
Per Ankersjö (C)
Erik Slottner (Kd)
Daniel Helldén (Mp)
Maria Östeberg Svanelind (S)
Maria Hannäs (V)

Tisdagen den 9 september var jag och lyssnade på en intressant debatt om hur Stockholms framtida arkitektur skulle kunna gestaltas. Sex arkitekter och arkitektstuderande personer lade fram frågor om specifika ämnen som berör den allmänna stadsutvecklingsdebatten.
Jag ska här sammanställa kortfattat några av frågorna och svaren som jag tyckte var intressantast! 
Första frågan löd: -Hur har ni tänkt att integrera segregerade bostadsområden i förorterna? Exempelvis Tensta-Rinkeby med Bromsten/Spånga.
Svaren från Alliansen var ganska olika. Folkpartiet utlovade gemensamma badanläggningar, vilket redan finns, och levande torg! Centern, Kd och Moderaterna hade mer konkreta förslag genom att bebygga och förtäta mellan förorternas bostadsområden med blandstad. Vänstern och Socialdemokraterna poängterade vikten av levande torg och mötesplatser som icke skulle vara av kommersiell natur. Bland annat uttryckte Maria Hannäs att hennes grillkiosk i Hökarängen var ett bra exempel på sådant. Hur en icke kommersiell grillkiosk ser ut framgick det dock ej!
Andra frågan handlade om just öppna allmänna ytor som en arkitekt tyckte hade försummats genom att bygga shoppinggallerior med begränsade öppettider. Hon visade en bild på ett mörkt och ödsligt torg vars bilar blivit antända av ett förmodat gatuupplopp! Piken var klar och tydlig och i mitt tycke var detta en fullkomligt befogad fråga då shoppinggallerior, hur varma och sköna de må vara om vintrarna, är inte detsamma som öppna allmänna mötesplatser! Här fick Alliansen en känga då man ohämmat gett kommersiella krafter fritt utrymme att utnyttja de för folket så viktiga öppna platserna!

En annan arkitekturstuderande tog sig an den urusla konkurrensen, vilket hör till mina favoritfrågor till politikerna. -Vad kommer ni göra åt den dåliga konkurrensen? 
Här fanns det inga givna svar från något parti! Frågan är väldigt känslig och jag tror att det är ett ämne politiker har brottats med ganska länge utan att komma till en lösning. Summan av kardemumman pekar åt att problemet ligger hos byggherrarna trots att Erik Slottner påstår att det finns över hundra aktörer bara i vårt län!? Må hända attdet finns men dessa 95 utgör i så fall endast 5 % av marknadsandelarna och resten tillfaller de stora "Drakarna". Sverige ligger överlägset högst upp i topplistan av EUs dyraste produktionskostnader med 72% över genomsnittet! Det komplicerade systemet med markanvisning tror jag också är en annan bov i dramat.  Dilemmat med detta är att de stora aktörerna har muskler att köpa de största och attraktivaste områdena och invänta med byggstart medan de små inte har resurser till det. Med en snar och okontrollerat distributionsled av byggprodukter blir resultatet de dyraste bostäderna i Europa!
På frågan om hur man kostnadseffektivast skulle tillämpa markanvisningarna hade Daniel Helldén från Miljöpartiet en idé om att ge ett byggföretag ett område på en attraktiv plats samt en på en oattraktiv. På så vis tvingas företaget att starta upp bygget i någon av sin utdelade mark. En annan idé var att tidsbestämma både byggstart och ramavtalet.

En arkitekt tyckte att politiker la sig i för mycket i själva utformningen av hela nya stadsstrukturen! Maria Hannäs kontrade med att det går trender i arkitekturen och "att bara få in förslag på svarta hus inte genererar variation!" 
Jag anser att arkitektur liksom konsten är uttryck som ständigt förnyar sig men skillnaden borde vara att arkitekten övergripligt ser till att anpassa sin uttrycksform till de som ska använda sig av den! Byggherren skalar sedan av det de tycker är ineffektiva kostnader eller har för komplicerad design. En idé kom dock fram och det var att både politiker och arkitekter skulle kunna följa upp hela byggprocessen så att idén blir någorlunda det man tänkt sig från början!


Ny arkitektur behöver inte alltid vara dyrt för att vara tilltalande!

I Stockholms stadsutvecklingsdebatt glöms oftast arkitekturen bort eller så ignoreras den med dåligt samvete. Om vi ska förhålla oss till en av tidernas största satsning på bostäder fram till 2030, då 140 000 (Alliansens mål) eller 150 000 (de rödgrönas mål), så måste utformningen på vårt boende ges större respekt! Att göra om miljonprogrammet i en ny tappning kan bli dyrt i längden då man förr eller senare måste göra om husen för attraktionens skull! Bättre att göra de vackra redan från början så det blir billigare i längden!
Tack för orden. 

Oscar Freyre 2014-09-11

torsdag 4 september 2014

Trähusens renässans?

Trähusens renässans?
Världens högsta trähus planeras att byggas i Hallonbergen till år 2016!
Huset ska ha hela 20 våningar, stå på en höjd och vara helt i trä.

Foto: DN STHLM 

Under de senaste 5 åren har träbaserat byggkonstruktion varit på tapeten hos flera arkitekt- och byggbolag.  De menar på att bostadshus av massivt trä som stomme i stället för betong är ett effektivt och klimatsmart sätt att bygga bort bostadsproblemet i landet på. Bland de främsta företrädarna för denna nygamla teknik är byggföretaget Folkhem som nyligen öppnade portarna för deras senaste bostadsområde helt av trähus i Sundbyberg, Strandparken.Folkhems egna bilder på Strandparken vid Bällstaviken

"Tekniken går framåt när det gäller hållbar byggteknik helt i trä och i Kanada forskar man på ett träbygge i 30 våningar!". För sådana länder med mycket träindustri, som dessutom går på knä på grund av den allt sämre efterfrågan på papper, är ju detta en ny chans! Frågan är bara om jag skulle våga köpa en bostadsrätt i ett 30 år gammalt, högt och välanvänd trähus? Samma företag ligger bakom flera uppseendeväckande arkitektförslag på senare tid, bland annat Cederhuset i Hagastaden:
Foto: General Architecture för Folkhem

Trähusens renässans eller bara en trend kopplat till den kaotiska efterfrågan på bostäder? Den som lever får se!

Oscar Freyre 2014-09-04

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...