tisdag 31 januari 2017

Saurons öga övervakar höghusplaner i Stockholm

Saurons öga (LFV)
övervakar alla höghusplaner
i Stockholm!
Likt Saurons öga i Mordor (Sagan om ringen) övervakar Luftfartsverket alla höghusplanerna i Stockholm men de gör det väldigt ineffektivt och mycket kostsamt för samhället!

Sagan om de två tornen fick nytt liv förra veckan när LFV lät basunera ut att Innovationen måste stoppas! Det ena av de två tornen i Hagastaden, som byggbolaget Oscar Properties börjat bygga, har i princip två bygglov beviljade. Trots det vill den arroganta myndigheten stoppa bygget för de anser det kommer skada radarsystemet vid flygplatsen. Tidigare lät det att tornen var för höga för inflygningsvägen trots att inflygningen inte passerar där och flygplatsen ligger 4,5 kilometer därifrån. Vad är det LFV är så rädda för kan man undra? 
Deras omedgörliga attityd grundar sig på att de fick utökad flygsäkerhetszon 2014 i samband med att Bällstaradarn uppgraderades och tog över Gottröras och Uppsalas primära radarsystem, ett system där både militär och civilt flyg registreras. Konsekvenserna av detta nonchalerades helt och strävan av allt starkare dominans i luftrummet resulterade i en löjeväckande hyvelmaskin för all nybyggnation högre än 83 meter! Högre flygbuller och större flygplan plus ett nytt trafikavtal som ger flygplatsen tillstånd att trafikera fram till 2038 ledde till ett förödande resultat till begränsad stadsutveckling för hela storstadsregionen! Till priset av vad? En medioker och av näringslivet överreklamerade flygplats vars verksamhet gott och väl ryms i Arlanda, Skavsta och på sikt genom en satsning på ny flygplats i Södertörn och på höghastighetståg. 
Detta kan dock lösas väldigt billigt redan på kort sikt genom att återstarta Uppsala men LFV, som vill komma billigt undan, vill att Stockholm betalar flytten. (Länk till artikel här: SVT) Det handlar om runt 40 miljoner kronor som i mitt tycke borde LFV stå för eftersom de har lagt beslag på Stockholms luftrymd!
Bild tagen lördag 28 januari 2017. Febrilt verksamhet vid bygget i Hagastaden trots det gaphalsiga beskedet från LFV!

Att Stockholm skulle vara den enda staden i hela världen som inte skulle kunna lösa problemet med att bygga högt, ett måste för att lösa den akuta bostadsbristen och spara på grönområden, är patetiskt och grundar sig på myndighetstyranni! När man tittar på en karta över Londons flygplatser så förstår man ju!


Många anställda chefer inom näringslivet och hos de långväga politiker/tjänstemän vurmar överdrivet mycket om Bromma flygplats betydelse.  Som om det vore den viktigaste länken i deras tillvaro utan att reflektera på vanliga arbetares dagliga arbetspendling där avstånd till jobbet är en verklighet man måste ta hänsyn till och inte en rättighet. Det handlar om promille av den totala arbetsinsatsen för regionen och ändå kan de påverka utslag och avsluta utredningar påbörjade av regeringen. Dessa förstår inte heller att flygplatsens ringa kapacitet kan lösas på effektivare sätt! Flygplatsen i sig självt är begränsad och har nått den kapacitet den någonsin kan få och varför då inte satsa på en ny flygplats (bana) som har större utvecklingsmöjligheter på längre sikt?

Från bloggen: Fredman på Kvarnberget (klicka på bilden för bättre upplösning)


Här nedan är mitt förslag på var en flygplats i Södertörn skulle kunna ligga:
Om landningsbanan och inflygningsvägarna ligger i en nord/sydlig riktning kan de inte påverka stadens samhällsuppbyggnad såsom fallet Bromma flygplats gör! Flygplatsen är tänkt som en inrikes-filial till Arlanda.


En nedläggning av Bromma flygplats skulle dessutom ge tiotusentals nya bostäder i flygfältet och om man skulle bygga en ny flygplats i Södertörn skulle det också skapa stora möjligheter till nya arbetsplatser för de södra stadsdelarna. Arbetspendlingen mellan norr och söder skulle minska drastiskt och storstadsregionen få en balanserad struktur i samhällsuppbyggnad!

  Ett helt Södermalm skulle få plats i Bromma flygfält! Bild från bloggen: Stockholm 2.01


 Så, det enda som fattas är sunt förnuft och 40 miljoner kronor så slipper stadsbyggnadskontoret komma i kläm gång efter gång så fort nått högt ska byggas och Saurons öga kommer med jantefingrarna!
Det finns dock hopp om bygget ändå och det är att byggloven vunnit laga kraft! Länk till detta finns här: Vi i Vasastan 


Oscar Freyre
2017-01-31


torsdag 26 januari 2017

Längs med Liljeholmsbron

Promenad längs
med Liljeholmsbron
Liljeholmskajen idag med Brohuset halvvägs färdigställd längst bort!

En artikel om vikten att utnyttja sjönära stadslandskap mer publikt!

Idag gick jag och en god vän en skön vinterpromenad längs med Liljeholmskajen, Liljeholmsbron och området precis väster om bron. 
Är det nånstans stadens siluett har förändrats mest så är det just här!
I väntan på att få reda mer om Marieviks sju nya bostadstorn tog jag en bild på det 80-tals kontorshuset vid kajhörnan som är tänkt att rivas för att ge plats åt ett 38 våningar högt bostadshus. Hela detta projekt, som drivs av JM, har överklagats av länsstyrelsen för att det bland annat "skulle skugga de badande vid Tantobadet". Ett yttrande som visar på totalt likgiltighet om Stockholms stora bostadsbrist! Men det som jag reagerade starkast på var att området direkt väster om bron är ett centralt väldigt frånvarande plats med parkeringsytor, järnvägsspår och ödsliga öppna stadslandskap där endast joggare vågar sig visa under dagens ljusa timmar! 
Kontorshöghuset vid kajhörnan. Tegelbruk och metall är sällan vackert ihop!

Området vetter mot Knivsöder och ligger vackert, strategiskt och direkt vattennära till. Ändå är denna bortglömda plats en vit skamfläck vid gränslandet mellan närförort och innerstan och borde alltså vara väldigt urbant attraktivt rent socialt och ekonomiskt sett! Det finns en vacker tegelhus från 1900-talets början som fungerade som stationshus en gång i tiden men som nu hyser det ett mindre företag som har hand om gastuber. Jag och min vän fantiserade om hur detta hus skulle kunna fungera mer publikt exempelvis som en saluhall? Det är som gjord för det! Låt oss leka med den tanken och ställa oss frågan: hur skulle en saluhall påverka detta områdes karaktär? Skulle det liva upp platsen? Alla gånger tyckte vi och såg framför oss hela kajplatsen fylld av härliga restauranger med uteserveringar och scener för diverse livemusik!
Eller kommer även detta att sluta som med klocktornet i Hagastan?
Nu vet vi ju att det är Jernhusen som äger marken och de har stora planer på en omdaning av området. Kan vi hoppas på att de kan ta till vara på dessa gamla vackra hus, som med en ansiktslyft och omvandling till publikt ändamål få liva upp omgivningen, och ha med de i de nya planerna för stadsdelen? Kanske flytta den närmare vattnet?
Kolla in denna bild på området från deras sajt:

Ja, lite suddigt är bilden tyvärr men samtidigt mycket intressant! Förutom gångbron och de läckra höghusen, ser ni något mer uppseendeväckande? Vid kajen ser det ut som att man lämnat plats för "nöjesliv" och det är ju himla roligt men tegelhuset är borta! 
Om vi går tillbaka till Marievik kan vi se på bilderna arkitektfirman SeArch i samarbete med JM framtagit att där har man anpassat det sjönära stadslandskapet till att gälla endast de lyckliga som kommer flytta in i dessa hus! Inget fel på hushöjden eller höjdvariationerna, det är ju ett väldigt attraktivt läge, men man har glömt gaturummet helt! 
Instanser som Skönhetsrådet och länsstyrelsen har stirrat sig blinda i huskropparnas höjd och förfasats av deras framtida påverkan av "stadsrummet" men totalt ignorerat det som folk bryr sig mest om: gatulivet. 
Bild: SeArch

Om "expertinstanserna" istället fokuserar på det folk gärna eftersträvar istället för att visa upp naiva jantefasoner skulle vi ha en bättre förståelse för stadsutvecklingen och polariseringen mellan förändringsrädda individer och radikala attityder. Stockholm har mycket vatten, försök att utnyttja det så att det gagnar ALLA!

Flygbild: JM


Oscar Freyre
2017-01-26
tisdag 24 januari 2017

Telefonfabriken 1

Stadens fulaste parkeringshus har äntligen börjat rivas!
Telefonfabriken 1
Bild tagen 2017-01-24. Se mer på ProjektUppdateringar2

Ericssons gamla parkeringshus i Telefonplan började rivas förra veckan för att ge plats åt 480 nya lägenheter åt HSB. HSB köpte parkeringshuset av Vasakronan för 721 miljoner kronor! Där grävskopan står på bild ska ett 16-våningshus uppföras, se bild här nedan:

Tennisbanan försvinner helt tyvärr!


Bilder: HSB


Oscar Freyre
2017-01-24

lördag 21 januari 2017

Linbana över Mälaren

Linbana över Mälaren?
I veckan kom det klart besked om att gå vidare med Linbanan över Göta älv. Går det att bygga en dylikt även i Stockholm?
Kommer Göteborgs framtida symboliska stads-stiliserade vinjettbild att se ut så här? Med Karlatornet och Linbanan som de nya landmärken!

Planen är att linbanan ska gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen via Lindholmen och Lundby, en sträcka på ca 2,7 kilometer. Om linbanan blir av kommer den utgöra en stark turistiskt attraktion för Göteborg och ett landmärke att räkna med! I klass med den i London och i La Paz!
Den stora följdfrågan blir då om inte detta fenomenala kommunikationsmedel kan byggas i Stockholm? Varför inte?
Jag har ett förslag om en tänkbar bana som kan gå över Mälaren. Sträckan är från Kungens kurva till Brommaplan via Skärholmen, Bredäng, Fågelsjön-Kärsön och Brommas villastad, en sträcka på nästan 8 kilometer! En sådant kommunikationslinje högt ovan jord skulle knyta ihop norra och södra delarna av Stockholms västra närförorter med varandra på ett billigt sätt! Vad den ska heta? Mälarbanan? se karta här nedan. (Har du ett bättre namnförslag så skriv gärna det till mig!)

Karta över den tänkta sträckningen för Stockholms linbana!


Linbanan kan binda ihop dessa två stora framtida stadsutvecklingsprojekt på ett smidigt sätt. Ovan: 4200 nya bostäder bara i Kungens kurva och nedan översiktsplanen för Brommaplans förtätning med 4000 nya bostäder. Därtill kommer Skärholmen, Sätra och det som börjat kallas för Mälaräng!

Bild: Stockholms stad

Eller vad tror ni?


2017-01-21
Oscar Freyretorsdag 19 januari 2017

Gasstubben

"Gas-stubben"
Skyskrapan vid Hjorthagen skulle först bli 170 meter hög men krymptes till 140 meter men fick då avslag av Mark- och miljööverdomstolen som tyckte att den inte fick vara högre än 90 meter!

Fortums överklagan vann gehör hos Svea hovrätt i somras och det blir vägledande för kommande höghusplaner för området!
Skillnaderna i design från 170 m till vänster och 140 m till höger. Observera att det första förslaget kom år 2010, så då förstår ni hur långa våra planprocesser är för dylika projekt! Illustrationer ovan: Hertzog & de Meuron

Nu trodde alla att byggherren gett upp eftersom minskningen i antalet lägenheter blir så att säga väldigt påverkande för husets ekonomiska bärighet. När så de nya bilderna på "den hyvlade skrapan" börjar komma så ser den mer ut som en tjock stubbe än ett snyggt och väldesignat höghus. Bilderna nedan är hämtad ur en kortfilm från byggherren som visar hur oproportionerlig huset blir! Dock måste jag berömma byggherren Oscar Properties för deras tålmodiga kamp och ambitionslust att ändå gå vidare med detta!

Stockholmarna blir allt mer positiva till höghus och denna ökning beror på ungdomarnas situation då de får allt svårare att hitta egna hem och ser därför positivt på att man bygger mer på höjden! 
Mer om detta kan ni läsa på en DN-artikel med länk HÄROscar Freyre
2017-01-19 

tisdag 17 januari 2017

Om det som ska byggas i Södertälje

Om det som ska byggas i Södertälje kommun!
Ny sida på Yttre projekteringar
2000 bostäder och andra märkliga saker på gång i vår grannstad Södertälje!
Mer om det kan ni läsa påOscar Freyre
2017-01-17

söndag 8 januari 2017

Om nya projekteringar och kommungränser

Om nya projekteringar
och kommungränser!

Stora Ursvik
med 6000 nya bostäder i
ny Yttre projekteringssida
Stora Ursvik, trots att det ligger innanför Sundbybergs projekteringsområde, har därför fått en egen projekteringssida som ni hittar HÄR


Den 15 december 2016 beslutades det om en ny kommungräns mellan Solna och Stockholm och som också innefattar en kommungräns i höjd, snacka om tredimensionell stadsutveckling!
Länken till artikeln hittar ni HÄR (skrolla ända längst ned)

Oscar Freyre
2017-01-08


onsdag 4 januari 2017

Fabege om Gula linjen

Fabege satsar 100 miljoner
i tunnelbaneprojektet
Gula linjen!

En av landets största fastighetsbolag ger sig in i Stockholms tunnelbaneprojekt Gula linjen för att få till en flytt och en ny uppgång av station Arenastaden. Den norra uppgången vill man ha i Dalvägen och den södra i Hagalund och får därmed projektet att spara in på en hel station.

Fabege har stora kommersiella ytor i Arenastaden och har från tidigt stadium agerat för att påverka tunnelbanesträckningen. 
Fabege är landets sjunde största fastighetsbolag, enligt Fastighetsvärlden, och därför väldigt röststarka inom Stockholms stadsutveckling. Ohotad störst är dock Vasakronan!


Oscar Freyre
20167-01-04all Posts Plugin for WordPress, Blogger...