Stadsutvecklingsföreläsning

Stadsutvecklingsföreläsning med Pawel Flato & Oscar Freyre
Varför föredrar du vissa stadsmiljöer före andra? Vad avgör vilken väg du väljer att gå mellan två platser? Vad är det som gör en stad trivsamt? Är det vacker arkitektur och tillgång på service, nöjen och kultur? Är det planering av gator, torg och kommunikationer? Eller tillgång på grönska och lugna platser som avgör? 

I början av 1900-talet slutade man bygga stadsmässiga förorter. Vad blev det istället och hur ska framtidens förorter se ut? 

Den som vill åtnjuta all det staden erbjuder bör även ge något tillbaka.  Vilket är vårt medborgerliga ansvar för en positiv stadsutveckling? 

Det är denna typ av jordnära frågor vi tar upp. Vi vill få åhörarna mer medveten om hur staden fungerar och förstå varför den ser ut som den gör. Att börja se staden med nya ögon!

Välkommen att boka oss för en lärorik och rikligt illustrerad föreläsning, som inkluderar interaktivitet och dialog med åhörarna. Mejla oss på:

oscar.freyre@yahoo.se  och  pawel.flato@gmail.com


Här kommer exempel på våran material:

Förortsföreläsningen kan exempelvis anpassas till lokal plats!
(klicka på bilderna för större upplösning)

Bilder från våra föreläsningar
Bild från vårt allra första föreläsning på arkitektbyrån Stadsliv Ab i Gamla stan 2018-10-19 

Inför föreläsningen "Stockholms förorter, idag och imorgon" på Ze ZigZag Zone 31 jan 2019

Nättidningen Bättre stadsdel skrev om vår föreläsning:

Länk till artikeln: Bättre stadsdel

Föreläsarna:


Pawel Flato, Fotograf


Oscar Freyre konstnär & författare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...