fredag 25 januari 2019

Byggs det för lite kontor i stan?

Om föredraget i Handelskammaren tisdagen 22 januari.
Stockholm One

Byggs det för lite kontor i Stockholm? Ja, jag fick det intrycket då jag satt och lyssnade på representanter från Värtahamnens "Royal seaport" stora stadsdelsprojekt och Slakthusområdets dito på Handelskammarens event om att kontorsbrist är en flaskhals. Bostadsbyggandet har drastiskt gått ned samtidigt som bristen på kommersiella lokaler och kontor är skriande enligt flera bedömare inom stadsuppbyggnadssektorn. Bland talarna fanns Kristina Alvendal (Royal seaport), Bonnier fastigheter, Kista Science city, Atrium Ljungberg (Slakthusområdet), Joakim Larsson (Stadsbyggnadsborgaråd) med fler. 


Man talade om hotet från näthandeln, de skyhöga hyrorna i nyproducerade kontorsbyggnader, kritisk massa för underlag av arbetsplatser och att återskapa kvartersstruktur (stenstad) med restaurang- gym- och kulturliv såsom det finns i city. Självklara saker kan jag tycka men det jag saknade mest att höra var om långsiktiga framtidsvisioner och då menar jag långsiktigt! Vi håller fortfarande med "dutt" här och där. Titta på en satellitbild över östra innerstaden och ni ser att hela Norra Djurgårdsstaden ligger inte organiskt sett ihop med övriga staden. Tre gator sammanbinder hela detta jätteområde och för mig är det inte långsiktigt stadsplanering! Slakthusområdet formas av en enda konsultbolag; Atrium Ljungberg, och den sparsamma exploateringen av området de skissat fram är förödande för en framtida tillväxt i södra delen av staden. Området har utomordentliga chanser att kunna bli ett nav värt namnet med den infrastruktur den omgärdas med. Istället väljer man "dutt" i småskalighetens praxis som råder hos många stadsuppbyggnadskonsulter idag! 
Så, svaret på frågan om det råder brist på kontor idag är JA och i framtiden också JA.

Kan bostadsbyggandet räddas av kontorsbristen?
Det beror på om byggnadskostnaderna i det här landet sänks! Det kan, förutom en bättre konkurrens, göras genom att kontorsbyggen subventionerar bostadsbyggen i samma område? Vi återkommer till det. 


"En stad i staden", precis så är det! Vill man råda bot på alla hot som bankar just nu på dörren måste man tänka utanför bubblan! Kristina var inne på kluster av företagsområden där man blandar bebyggelsen med bostäder och kulturella komplex, besöksfastigheter, som bidrar till mer liv och puls. Därmed är hon faktiskt inne på rätt spår. 
"Idag söker inte folk jobb där jobben finns, idag söker folk jobb där klustren finns!" Med det menar hon att folk söker arbeten efter hur miljön ser ut kring arbetsplatsen och ju tätare ett blandat område är desto större chanser att finna kompetens, utbyta innovationer och växla arbetsmoment, det vill säga större chanser att hitta karriär! Det är så en stad egentligen är uppbyggt, se bara på Kista, vad hände med visionerna? Blandade täta kluster skulle alltså kunna få ned bostadskostnaderna om kontorsbyggen subventionerar själva klustret!
Det är min personliga övertygelse.

Det viktiga, här och nu, är alltså att man planerar stort och långsiktigt. Kluster med blandat bebyggelse är bra men se även till att koppla ihop det med resten av staden och bered plats för framtida tillväxt. Ju mer exploaterat desto svårare för näthandeln att etablera sig eftersom den bygger på avstånd och restidseliminering! Ungdomarna är inte intresserade av att ta körkort, de autonoma bilarna är snart här, enligt dem, de vill bo, jobba och leva nära varandra. 

Bygg nu och bygg rätt och hur går det med Spårväg city till Ropsten?


Oscar Freyre
2019-01-25


lördag 19 januari 2019

Uppdateringar-Årstaberg-Kajen 6

Bygguppdateringar för Årstaberg (Årstabergsskolan) och Kajen 6 + bonus!
2019-01-18

ÅrstabergsskolanKajen 6 och hissen upp till bron:Hissen som ska binda ihop parken, bron och Södermalm med Liljeholmskajen:

Och så lite bonus! Metronomen i Telefonplan (inflyttning Q4 2020):


Bild: SSM

Här skulle jag vilja ha en gång- och cykelbro över E4:an mot Västberga för att sedan ta sig både smidigare och snabbare fram mot Årstabron och Enskede! Tänk Elcykel för bövelen! 


Oscar Freyre
2019-01-20


onsdag 16 januari 2019

Stockholms skyline 2019


Gott nytt skyline Stockholm!
Traditionsenligt varje år kommer nu årets skylineprofil för Stockholm, nu för 2019. De 17 högsta byggnaderna (exkl skorstenar, kyrkor, vindkraftverk, arenor och telemaster) bildar en klar gruppering A, B och C. Jag har inte tagit med Kistaprojektet Isafjord (23 vån) då det dels ännu inte fått laga kraft och därför inte klart med höjden. Tobaksmonopolets 19 våningar platsar inte heller bland de 17 tyvärr men ska bli kul att se den växa i höst! Grå-markerade höghus är alltså under uppbyggnad. Här är topp-171: Kaknästornet 155 m 
2: Innovationen * (Norra tornen 1) 125 m  
3: Kista torn 120 m
4: Victoria tower 118 m 
5: Kista science tower 117 m
6: Stadshuset  106 m
7: Helix (Norra tornen 2) 105 m
8: Stockholm One  102 m
9: Gasklockan  90 m
10: Kajen 6  90 m
11: Skatteskrapan  86 m
12: DN-huset  84 m
13: Söder torn  83 m
14: Folksamhuset  82 m
15: Kv Lusten  78 m
16: Kajen 5  76 m
17: Kajen 4  75 m

* = Innovationen har listats in i CNN´s årliga "Världens 10 mest spektakulära byggnader"! 

Gruppering 
A: Kista-Hagastaden-falangen, håller sig kring LFV's magiska 120 meterstrecket! 
B: Den nya 100-metersvågen. 
C: 24-våningsklubben. 

Höghus på gång att klubbas eller ev påbörjas under detta år:

Isafjord (Kista) 23 våningar
Årstaberg 2 X 24 våningar
Tobaksmonopolet 19 våningar
Kajen 7 (24 vån)
Ikano (tredje huset) Årstaberg 16 våningar
Tellus Towers 77 + 57 våningar

Känner ni till fler så hojta gärna till!

Påpassligt nog hörde en läsare av sig redan idag angående en nyhet om ett nytt höghus som beslutades idag. Det är HSB´s jubileumshus vid Norrtull (vid tullhusen). Det tidigare förslaget låg vid Rålambshovsparken. En som klassar in sig i 24-våningsklubben ritad av DinellJohansson Arkitekter:
Bild: Dinell Johansson Arkitekter

Byggstart dock först 2023! 
Källa: SVD Näringsliv


Oscar Freyre
2019-01-16

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...