måndag 30 oktober 2017

Skärholmens C får ansiktslyftning

Skärholmens Centrum får rejäl ansiktslyftning!
SKHLM´s ägare Grosvenor har tillsammans med Brunnberg&Forsheds arkitektbyrå tagit fram en modell för en utveckling av Skärholmens centrum. 

Brunnberg&Forshed vann i våras parallelluppdraget om Skärholmens nya satsning vid Måsholmstorget och Vårbergsvägen, där det stora parkeringshuset i tre plan nu ligger. Totalt rör det sig om mellan 700 och 1000 nya bostäder, en biograf, kulturlokaler och en sportsbar-anläggning a lá Tolv (under Tele2 arena) om 2000 m2.  Två nya höghus a 24 och 18 våningar och en liten del av Vårbergsvägen omvandlas till stadsgata!

Centrumbebyggelsens byggstart sker dock först om tre år! 
Detta projekt är en del i stadens målsättning om 6300 nya bostäder till stadsdelen Skärholmen.
 Bilder: Brunnberg&Forshed och Grosvenor Fund Management Sweden2017-10-30
Oscar Freyre


söndag 29 oktober 2017

Omvandling av Södertäljevägen med fontän

Omvandling av Södertäljevägen med fontän och ljusshow!
Fontänljusshow i Barcelona

Omvandling av Södertäljevägen till stadsgata har varit på tapeten i minst ett decennium men hittills har det varit snack och en ineffektiv avvaktan på Cementas flytt! Nu har det kommit nya direktiv från stadens ledning att sätta igång projektet. Än så länge har det bara varit Jernhusen som stått för taktpinnen men deras vision är dock mycket intressant då den har ingen överdäckning eller sänkning av vägen. 
Jag har också gjort en visionsplan på hur denna väg skulle kunna omvandlas till en vacker boulevard/allé med ett par rondeller varav den ena, där Södertäljevägen möter Hägerstensvägen, kan prydas med en fontän som får en ljusshow om kvällarna. Fontänens ljusshow skulle då vara väl synligt från många håll, inte minst från Liljeholmsbron och Aspudden. En attraktion som får kvällspromenaden att få ett urbant inslag i det mörka halvåret.

Nedan ser ni min plankarta över visionen där man också ser hur mycket yta som frigörs för ny bebyggelse längs med denna del av Södertäljevägen. Området längs till höger på kartan är Marievik och där finns det redan långt framskridna planer på ny bebyggelse.
   En Söders Karlavägen typ? 

Nedan ser ni Jernhusens och Alessandro Ripellino Arkitektkontors förslag på området kring Liljeholmskajen och Södertäljevägens del vid brofästet.


 Alessandro Ripellinos plankarta. Yimbys plankarta för området.Min visionsbild över kajhörnhuset Marievikstornet version 3 från tidigare i år.


Enligt staden kan det byggas upp till 4000 nya bostäder i området och jag hoppas att det inkluderar många kulturella verksamheter för att det ska bli en ordentligt stadskänsla över det hela!

2017-10-29
Oscar Freyre

onsdag 25 oktober 2017

Ny sovstad i Stora Sköndal

Ny sovstad i Stora Sköndal
får kritik av de boende, nyhet?

För knappt en månad sedan presenterades planförslaget, från Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor och Stockholms stad, på Stora Sköndals nya stadsdel
och som ligger just nu på samråd. Innan presentationen redogjorde dock lokalpressen för allmänheten hur det stod till med planerna genom artiklar med de boendes negativa kritik mot dessa planer. Att de boende alltid klagar på nya byggplaner är inget nytt men att förmedla det som att de utgjorde en majoritet av invånarna är ett hån mot de bostadslösa och utvecklingen av Stockholm! Lokalpressens inställning, okunskap och målgrupp blottades därvid och detta är ett systematisk verktyg som de negativa antiurbana krafterna använder för att bromsa utvecklingen. Som om det inte vore sorgligt nog så hävdar tidningen att de får arga inlägg från de boende och att man därför måste ta upp det eftersom de ser sig som den "illa tvungna nimbymegafonen"! 

Planens kritik bör istället fokuseras på den sovstadskaraktär stadsplanen har med hus i park, punkthus och öppna kvarter, precis som man alltid byggt utanför tullarna sedan 40-talet. Här ska det få plats med 4400 bostäder och 1500 arbetsplatser, det mesta i form av service som äldreomsorg, förskola och skola.  Kopplingar till andra stadsdelar som exempelvis mot Farsta är totalt obefintliga och vi snackar alltså om anno 2035 när allt ska vara klart!Bilder: Kjellander+Sjöberg

Följande kartor från arkitektfirman får fylla resten av inlägget då ingenting av "egentlig" nyhetsvärde finns att rapportera!


  

2017-10-25
Oscar Freyre


fredag 13 oktober 2017

Yimby 10 år!

Stadsbyggnadsnätverket
Yimby firar 10 år!

Stadsbyggnadsnätverket YIMBY firar tio år av arbete med att främja den täta och levande blandstaden, genom såväl opinionsbildning som konkreta planer. För att uppmärksamma detta slår vi på stort med en heldag av YIMBY-aktiviteter, med bl.a. intressanta föreläsningar, panelsamtal och utställning av YIMBYs egna projekt Enköpingsvägen, Lindhagenplan 2.0 och Österbron. Det kommer att finnas gott om tillfällen att mingla med såväl YIMBYs medlemmar och talespersoner, som med speciellt inbjudna gäster. På kvällen avslutas dagen med en fest i samma lokaler.
Eftermiddagens program är gratis och öppet för allmänheten att komma och gå som man vill, men antalet platser är begränsade. Anmälan och förköpt biljett krävs dock för att närvara på kvällens festligheter.
Plats: Kungsbroplan 2, Fores lokaler
Tid Programpunkt
12.00 Dörrarna till utställningarna öppnar för allmänheten
13.00 Välkomstord från YIMBYs grundare
14.00 Föreläsning Jan Jörnmark: Tio års stadsdebatt
15.00 Föreläsning Jerker Söderlind: Möjlig förtätning och komplettering
16.00 Panelsamtal: Tio år av stadsbyggnad - behövs ett nätverk som Yimby även fram till 2027?
17.00 YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne: TIllkännagivande och prisutdelning
18.30 Efterfest (förköp krävs)
23.00 Lokalerna stänger
Speciellt inbjudna gäster:
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, är flitig debattör och en av Sveriges ledande experter på bostadspolitisk historia. Han är även författare till bland andra Övergivna platser och Göteborg - mellan kreativitet och segregation.
Jerker Söderlind är VD för Stadsliv AB och författare till boken Handeln bygger staden. Jerker är arkitekt, journalist, självutnämnd “marknadsurbanist” och har forskat vid KTH, avdelningen urbana och regionala studier. Flitigt anlitad som föreläsare och strategisk rådgivare i stadsutvecklingsfrågor.
Regina Kevius är civilingenjör och stadsbyggnads- och exploateringschef i tillväxtstaden Sundbyberg samt före detta stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm stad.
Fler gäster tillkommer!

Jag kommer personligen att närvara under hela dagen för att svara på frågor kring våra utställningsobjekt.
Välkomna!

Oscar Freyre
2017-10-13

tisdag 10 oktober 2017

Kilen-Markanvisningstävling i Sollentuna

Kilen
Markanvisningstävling i Sollentuna

Pioneer. Illustration: Berg & Gren


År 2016 bjöd Sollentuna kommun in flera aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i utvecklingen av Kilen i Helenelund och de fick in åtta olika förslag. Av dessa åtta förslag var fem digitalt och jag har valt ut tre som jag tror kommer gå vidare och som presenteras i detta inlägg. Ett av dessa är bilden ovan från Arkitektbyrån Berg&Gren. 2018 kommer kommunen att besluta om att gå vidare med två av dessa 8 samarbetspartners.
Edit: en del av projektet har tidigare postats i bloggen


Ovan: Berg & Grens planskiss


Nedan: Kilenelund av Nyréns Arkitektkontor plus SSM, ByggVesta, NCC och flera andra. Min favorit!


Nedan: Kluster från Klövern + Green
2017-10-10
Oscar Freyre
lördag 7 oktober 2017

Järva storstad

Järva storstad
En ny och djärv övergripande stadsplan från arkitektfirman
Andersson-Arfwedson

Järva 100K:
100 000 nya bostäder i Järva!

Enligt Boverket skulle Sverige behöva 710 000 nya bostäder fram till 2025 och därför har arkitektfirman Andersson-Arfwedson fått i uppdrag av ByggVesta år 2016 att ta fram visioner om nya stadsplaner, bland annat detta i Järva. 
Just nu finns det planer på sammanlagt 75 000 bostäder i området Solna, Sundbyberg, Stockholm Järva, Järfälla och Sollentuna men samordningen dessa planer emellan är i det närmaste obefintligt!
Det här förslaget sammanbinder alla planer till en enda stor övergripande storstadsplan utan att behöva bygga på naturreservaten som finns där idag.
Där den nya Tvärspårslinjen till Kista möter Ursvik vid Kymlingelänken kan knutpunkten bli Järvas "Slussen" säger arkitekten Ola Andersson.
Enköpingsvägen kommer omvandlas från tung trafikerad motorled till stadsgata (finns ett bra förslag på hur i Yimbys "Stadsplan Enköpingsgatan") och tillföra området en mer stadstrukturerad prägel!

Stockholm behöver fler sådana effektiva och storslagna visioner. Med tanke på Översiktsplanerna som kommer ungefär var tionde år borde sådana helhetsanalyser, att fokusera på både stadsdelarna för sig och samordningen för alla dessa, optimeras för att få fram bättre planer för hur Stockholm skall växa!

 Kartor: Andersson-Arfwedson

2017-10-06
Oscar Freyre

  

tisdag 3 oktober 2017

Trä vinner tävling i Ör

Trähus vinner arkitekttävling i Ör
Sundbyberg
Folkhems centrum i Ör. Bild: Arkitema Architects 

Träkonstruktioner fortsätter att vinna mark och detta projekt, helt i trä, vann en tävling i september, som Sundbybergs kommun anordnat för att utveckla Ör, Hallonbergen och Rissne.  Komplexet får totalt 210 lägenheter inklusive äldreboende och det högsta bostadshuset får 14 våningar.  "Örban" av Folkhem. Bilder: Arkitema Architects 


Vilka som vinner tävlingar för Rissnes- och Hallonbergens centrum klubbas av kommunstyrelsen senare i oktober.


2017-10-03
Oscar Freyre

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...