fredag 27 december 2013

Rekorddyra hyror, vanligt i framtidens Stockholm?

Lägenheterana på kvarteret Tygeln, som håller på att byggas vid korsningen Timmermannsgatan/Wollmar Yxkullsgatan på Södermalm, kommer att få Stockholms högsta hyror. En etta på 37 m2 får en hyra på 9500:-/månad och en femma i samma fastighet går på över 22 000:- per månad! Byggherrarna räknar iskallt med att det finns underlag för att kunna ha dessa höga hyror och det är något som gör mig orolig. Om byggbolagen vet att det alltid kommer att finnas intresse för i stort sett "sätta vilka hyror som helst bara de är i innerstan" kommer det att accelerera till en negativ spiral i stadsutvecklingen. Personligen tror jag inte att det finns en sådant stark marknad för denna negativa spiral eftersom staden helt enkelt är för liten för det! För få planerade hyresrätter och det allt för subjektivt låga ränteläget som lurar i bakgrunden och som ger sken av att man kan låna hur mycket som helst! Vad händer när räntan stiger?


Ett annat område i Stockholm som kommer att ha superhyror är Norra Djurgårdstaden där hyrorna kommer att ligga på över 6000:- /m2 och år! Dålig konkurrens inom byggsektorn är här helt påfallande. Byggsektorn sägs vara den mest korrupta branschen i Sverige där markrätter säljs ständigt till överpriser! Men vill man vara fin får man väl lida pin!
Oscar freyre 2013-12-27

onsdag 11 december 2013

Katarinabergets bussterminal
underkänt av domstol!
Ett tänkt scenario av bussterminalen i Katarinaberget enligt Sten Nordin

Tidigare publicerat på Ekenmagazinet.se
Vad är det som händer i Slussen-soppan egentligen? Mark- och miljödomstolen har underkänt planerna som Alliansen och Vänsterpartiet tagit fram för den insprängda bussterminalen i Katarinaberget. Stockholms stad kommer troligtvis att överklaga domslutet som då måste tas upp av Mark- och Miljööverdomstolen, samma domstol som underkände planerna för nybyggnation mitt emot Glashuset vid stadsgården tidigare i år men som sedan ändrade sig, och hela denna överkokta Slussen-soppa blir än mer segare och framtidslös. Frågan blir då; Var ska Nackaborna ta sina bussar hem?

Fakta om bussterminalen: Terminalen är en del i det Nya Slussen och den är tänkt att ersätta den befintliga bussterminalen med en permanent dockningscentral inne i Katarinaberget. Kapaciteten ökas från 150 till 204 avgångar i timmen och man beräknar att denna nivå bör hålla i sig ända fram till år 2030 då den nya tunnelbanan till Nacka skall stå klar. Den planerade öppningen för terminalen var till 2018 men nu står alltså dess framtid och öde oklart och i Sveriges domstolars händer! Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för bussterminalen på en rad punkter, bland dessa är att kommunen inte har upprättat erfoderligt program och inte heller hållit programsamråd. Detaljplanen brister i redovisning av alternativ och förhållanden till andra relevanta planer och program. Det saknas vidare tillräcklig redovisning av ekonomiska överväganden, enligt plan- och bygglagstiftningens krav. Bristerna anses vara både sammantaget och var för sig så allvarliga att domstolen därför upphäver detaljplanen.


Den tänkta bussterminalen under Katarinaberget i Slussen. Bild: Sthlm stad/Foster+Partner & Berg Arkitekt

Vad fanns det för alternativa planer? är min spontana fråga.
Jo, en bussterminal där den befintliga terminalen nu finns.
Varför valde man inte den?
Jo, dels därför att den inte kunde öka volymen av avgångar eftersom utrymmet är begränsat och för att bygget av Slussen kräver att ha den platsen i anspråk under en fem års arbetstid.
Då ser mina följande frågor ut så här: Varifrån ska Nacka- och Värmdöborna ta sina bussar hem och arbetspendlarna ut till Nacka? Även om domstolen inte har något med den konstruktiva aspekten på projektet att göra så undrar jag om de överhuvudtaget har tänkt på hur man skall lösa detta? Ingenstans i domstolens utslag och redogörelse står det om konsultbolaget Tyrens, som fick i uppdrag av SL och kommunen att ta fram ett projektstudie och detaljplan för denna terminal, har fått kritik om sin jävighet. Därmed framgår det inte att överklagandet baserar sig just på den kritik konsultbolaget och som kommit från diverse grupper av motståndare till bussterminalen. Länstyrelsen hade tidigare avslagit alla överklaganden av bussterminalen och gett klartecken till projektet. "Hur vi ska gå vidare med detta är det ingen som vet" sade projektledare Andreas Burghauser till Radio Stockholm i fredags. Även om detta till slut avgörs i en snygg och traditionell kohandel, såsom Mark- och Miljööverdomstolens förehavanden tidigare i höst resulterade i, så rullar miljarderna bokstavligen ut i Saltsjön! Ett nytt alternativ finns inte så vitt jag vet och en sådan lär ta tid och kosta ytterligare pengar!

Plötsligt kom jag på en sak som skulle kunna vara ETT ALTERNATIV faktisk! 
Jo, om man tittar på de södra kollektiva utfarterna från stan, Liljeholmen och Gullmarsplan, så finns det ju bussterminaler i anknytning till tunnelbanestationerna. Från dessa terminaler tar man busslinjerna ut till de geografiskt väl lämpade förorterna och därför borde en liknande bussterminal kunna byggas vid Henriksdal/Sickla som i framtiden kan anknytas till den kommande utbyggnaden av t-banans blå-linje. När man väl har bestämt var denna T-station skall ligga kan man fram till dess ha en väl fungerande bussterminal med linjer som motsvarar de som avgår från Slussen!
OF
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...