Telefonplan

Höga projekteringar i
Telefonplan
(Stockholm creative & artist district)


Bilder: Wingårdhs och SSM

Telefonplans projekteringar är intressanta av flera skäl bland annat för att jag själv bor där och för dess föredömliga förtätningssnivå! 
Hittills kända antal planerade bostäder: ca 5400
De projekt som ingår i Telefonplan är:

* Tellus Towers och t-banaöverdäckning (Centrala Telefonplan) 1500 lgh
* Timotejen 19, (The Brick) 1000 lgh
* Telefonfabriken 1 (HSB) 300 lgh, 
* Designens hus 150 lgh
* Metronomen (påbörjad)
* Monoliten (avslutad)

* Byggaktörer: SSM, Stena fastigheter, Vasakronan, JM AB, ALM Equity och Stockholms stad

 Plankarta över projektområdet Centrala Telefonplan


Tellus towers plankarta från Stockholms stad


Äldre kartor:
Aktuellt mars 2018
Tellus Towers på tidig samråd
Samråd och utställning 15/3 till 27/4 på Tekniska nämndhuset och samrådsmöte 11/4. I juni väntas Stockholms stad ta beslut i ärendet och försäljningen påbörjas i höst. Bygglov kan tidigast ske i början av 2019!

Bilder: Wingårdhs och SSM

***********************************

Aktuellt okt-17:
Exploateringskontoret låter meddela att samråd och utställning kommer ske sen höst/tidig vinter 2017!
Mer om TT och resten av Telefonplan kommer inom kort!


************************ 


Äldre inlägg:

The Brick
Uppdelning: Lilla Tellus 350 bostäder, Laboratoriet 250 bostäder.
Byggherre: Ej fastslagits. Arkitekter: ALM Equity, White, Scanprop development
Status: Förslag (beräknad inflyttning 2018)
Bilder: ALM Equity


Tellus Tower
Byggherre: SSM
Arkitekt: Gert Wingårdh
700 mindre lägenheter (bostadsrätter)
Status: Granskning Kvartal 2 2015, antagande Kvartal 4 2015

TT above the clouds, ritad av Gert Wingårdh
Telefonfabriken 1
(Designens hus)
150 bostäder
Byggherre: 
Arkitekt: White arkitekter
Byggplanen förutsätter rivning av den nuvarande Designens hus
Status: Granskning Kv 2 2015, antagande Kv 4 2015
Bilder: WhiteNytt 2015-01-31: Eftersom Projektet är överklagad, bland annat av Länstyrelsen, har ett nytt förslag om bokaler kommit upp och man har sänkt antal bostäder från 150 till 120.


Västberga 1
Överdäckning av tunnelbanan
480 bostäder
Byggherre:
Arkitekt: Varg arkitekter
Status: Samråd kv 2 2015, granskning kv 4 2015, antagande kv 1 2016 


Överdäckning av t-station Telefonplan. Varg arkitekterMonoliten & Telefonfabriken 1
Pågående planarbete
107 lägenheter
Byggherre: JM
Arkitekt: White 
Bilder: JM & White arkitekter 

Nedan: Planerad bebyggelse intill Monoliten
Telefonfabriken (HSB)

Oscar Freyre 2015-01-28

****************************************  Uppdateringar 2015-05-09

Monoliten och Telefonplantorget


 Älgkamelen flyttad till Telefonplantorget (LM-Eriksson torg)

Nytt café! 

***************************************  


Januari 2016
Tellus Towers
Skyskrapan blir två!


Över 1200 bostäder!

2016-04-08
Uppdateringar från SSM och Wingårdhs arkitekter:

Planbeskrivning

Planerad byggstart 2019

************************  


Om Tellus Towers-projektet blivit större så har The Brick blivit mindre, tyvärr!
Kv Timotejen 19 & 28


White Architects, Scanprop Developments och ALM Equity AB

2016-04-21
Lilla Tellus
920 bostäder!


Utställning på gång igen! (Tellusborgsv 87)

Utställning 23 - 24 april och 14 - 15 maj 2016Bilder: ALM Equity och WHITE

2016-05-15

Mer info: lillatellus.se


*************

2016-10-28
Tellus Towers

I väntan på bygglov och remissinstansernas yttranden, kommer faktiskt när som helst i höst, så får vi nöja oss med å titta på fasaden så länge!

Bild: SSM


******************** 


2016-12-19
Ny grundskola och bostäder i Midsommarkransen
Kommunfullmäktige beslutade förra veckan för att kvarteret Brandsteget 1 (korsningen Tellusborgsv/ Bäckvägen) ska bebyggas med en ny grundskola (Enbacken?) för 900 elever (SISAB) och 50 mindre bostäder (Besquab). Projektet ska stå klart till 2020.
Bilder: Besquab och SISAB


*********************


2017-01-24
Telefonfabriken 1 HSB
480 lägenheter
Status: påbörjad


Parkeringshuset har börjat rivas! Bild tagen 2017-01-24


**********************

2017-04-17
Försäljningen har börjat!Se SSM´s marknadsföringskampanj för TT
Länk HÄR

***************


2017-07-02
Ny planskiss för Tellus Towers

Wingårdhs arkitekter går vidare med ritningarna till Tellus Towers och nu har man tagit fram en sockel (skärmtak) som ska fungera som vindskydd och tak för det gemensamma utrymmet som man delar med tunnelbanan och de övriga huskroppen. Bostadsdelen och hotelldelen ska ha symbiosliknande förhållande där hotellets 200 rum ska dela utrymmen tillsammans med de 1500 till 1700 personer som kommer bo i komplexet. Lägenheterna kommer ha mellan 35 till 45 m2. Till höst blir det samråd.
******************


Oscar Freyre
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...