fredag 14 augusti 2020

Förslag till nya Södertäljevägen

 Mitt förslag till den nya

Södertäljevägen

Bild 1: Min modell sett rakt uppifrån.

Imorgon 14 aug är det sista dagen att lämna in synpunkter om Södertäljevägen till Stockholms stad. Det har jag gjort och även skickat med dessa volymstudiebilder som jag gjort i Sketchup. 

Södertäljevägens ombyggnation är en av stadens absolut viktigaste projekt. Motorleden är en avskyvärd barriär i ett centralt läge och bromsar upp stadsutvecklingen till en av stadens betydelsefullaste område; Liljeholmen, porten till de sydvästra förorterna. Stockholms stad har äntligen insett detta och har därför upplåtit sin sajt att hantera synpunkter från allmänheten om hur området kring vägen ska se ut.

Det finns mycket att önska men här är några av mina förslag till en förbättring av stadsutvecklingen för hela den södra stadsregionen:


Bild 2

Jag är inte för en överdäckning av leden. Vägen ligger redan högt så snarare att man sänker den så att den kan ha enkla planlösningar med de gator som förbinder östra med västra Liljeholmen. Så, för det första; gör om motorleden till stadsgata. Bygg en allé liksom Strandvägen med breda trottoarer och cykelbanor längs med hela dess längd. Hög exploatering med utbud av varierad handel och tillgång till shopping och kulturell verksamhet. Blanda bostäder med service och arbetsplatser.


Bild 3


Bild 4


Bygg ut kajerna vid både södra som norra sidan. Detta för att närma de två stadsdelarna till varandra rent fysiskt och för att man eventuellt skulle kunna bygga en ny Liljeholmsbron som har samma lösning på klaffunktion som nya Hisingsbron i Göteborg. Den nya bron behöver därmed inte vara så hög och gör överfarten till en mindre besvärlig promenad även för våra äldre.

Eftersom området kommer hysa flera höga byggnader vore det lämpligt med ett torn vid vägens mest strategiska läge, nämligen i höjd med Liljeholmsgallerian. På min skiss så sticker Södra tornet 139 meter upp från gatuplan och är formad som en Flatiron building.

Allén kan ha en stor rondell vid den plats där Hägerstensvägen tar sin början. Rondellen blir väl synlig från håll och därför bör den bestyckas med exempelvis en fontän! 


Bild 5


Att ta tillvara denna ypperliga chans att ändra på alldeles för försiktiga planer till något större och mer långsiktiga har alltid varit mitt motto. Jag hoppas därför att mina bilder kan inspirera stadsplanerarna och politikerna för detta projekt och därför är ni välkomna att höra av er så berättar jag mer! 

Nedan är den karta som staden lagt ut för det aktuella området. Jag har förhållit mig till detta men jag vet samtidigt att Jernhusen har några fingrar med i spelet och antagligen har de andra lösningar på Södertäljevägen, vad vet jag. Ni är också välkomna att höra av er!


  


Oscar Freyre

2020-08-14


Södertäljevägen

Omgjord version:

av

Mikael Grahn & Oscar Freyre

Ändringar: Tvärbanans spår (ljusblått) däckas över och går sin nuvarande dragning fram till Liljeholmens station. Kajerna utökas och en ny lyftbro anläggs för att hålla sänkningen av Södertäljevägen till gångvänlig nivå. Rondellen vid Hägerstensvägens och Södertäljevägens delning blir ny strategisk centra och kan få ny t-baneuppgång för den nya linjen mellan Fridhemsplan-Älvsjö. Rödmarkerade byggnader anger viktiga strategiska platser och exploateringen bör därför vara mycket hög med upp till 40 våningar höga landmärken!

Text skickad till Stockholms stad i tidig dialogsamråd:


Mikael Grahn & Oscar Freyre

2020-08-15 

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...