lördag 21 mars 2015

Om höga hus i Sverige


Om höga hus i Sverige?

Vi i Sverige har långt kvar till monsterskrapornas höjder när man tittar på denna skyline-bild (bearbetad från Skyscraperpage). Kina bygger just nu mer än 60% av världens skyskrapor över 300 meter och använder över 60% av världens totala cementproduktion till sin samhällsuppbyggnad. Flyttboomen från landsorten till städerna har nått gigantiska proportioner och det finns fler städer där som växer med ett Stockholm om året! Kina, jämfört med Indien eller europeiska länder, har dock väldigt mycket plats över för sin befolkning och det är inte alltid motiverat att bygga så överdrivet på höjden. I Kina finns det 221 miljonstäder, att jämföras med Europas 35! Diktaturländer har också genomgående lättare att få till stånd skrytbyggen som en sorts av populistiska åtgärd och ser höjder som prestige eller ett signum av tekniskt avancemang av rang. Kina, Ryssland, Saudiarabien och många fler länder är typexempel på detta och där finns det heller ingen inhemsk kritik! I länder som Förenade Arabemiraten har markpriset ingen betydelse. Där bygger man för att placera sina oljeinkomster i fastigheter, både inom som utanför landet, och hoppas på nya inkomstkällor inom turismnäringen. I Europa däremot är skrytbyggen något som politiker undviker så gott det går eftersom motståndet är väldigt stort samt väldigt dyrt att bygga på höjden. Här finns det andra tekniska värderingar som har högre rang. USA som tidigare ledde framstegen med höga byggnader har "stagnerat" i denna utveckling då markpriserna och den stora bostadsbubblan som sprack 2008 gjort det olönsamt med skrytbyggen. Höga hus skapar sammanfattningsvis, var man än är i världen, starka känslor och spänning och för min del även hopp om framtiden! 
 "Annars är det väl inte så mycket att oroa sig över för vår del i landet lagom, eller?"

Skyskrapor under pågående uppbyggnad 2015 plus de fyra högsta i Sverige
1. Kingdom Tower, Jeddah, Saudiarabien. Klar 2019
2. Zhongnan Center, Suzhou, Kina. Klar 2020
3. Greenland Center, Wuhan, Kina. Klar 2017
4. Shanghai Tower, Shanghai, Kina. Klar 2015
5. Karlavagnstornet, Göteborg, Sverige. Klar 2019
6. Tellus Tower, Stockholm, Sverige. Klar 2019
7. Turning Torso, Malmö. Klar 2005
8. Kista Torn, Stockholm, Sverige. Klar 2015
9. Victoria Tower, Stockholm, Sverige. Klar 2011
10. Kista Science Tower, Stockholm, Sverige. Klar 2003

Oscar Freyre

torsdag 19 mars 2015

Halvtydlig besked om TT

Idag kom det ett halvtydligt besked från byggherren SSM angående turerna med skyskrapan Tellus Tower!

Ur SSM´s hemsida idag

Det låter ju lovande! Men, den som väntar på nått gött........väntar alltid för länge, eller?

Jag tycker husets utformning är lite enformig dock så jag har gjort en egen variant på den! Höjd sockel, breddar huset med 5 meter, skivar av diagonalt sista våningsplanet (bassängterrassen) och lägger till en blinkande telemast så att den kommer upp till 250 meters höjd! Hus 1 är Wingårdhs, hus 2 är mitt förslag. Vad tycks?Oscar Freyre 
2015-03-10

tisdag 17 mars 2015

Bostadsmarknadens hyperinflation

Bostadsmarknadens 
hyperinflation!

Minusränta och deflation över hela landet utom på bostadsmarknaden, där råder det hyperinflation!
Bostadsrättspriserna för Stockholms kommun har ökat med 11% sedan mars 2014 och den låga räntan plus amorteringskraven som kommer först i augusti gör att priserna kommer att skjuta i höjden under hela våren.  Kommer bubblan att sprick till hösten? Gång på gång spräcker mäklarna i innerstaden 100 000-kronorsvallen per kvadratmeter! Här är några bilder som visar statistik över bostadsrättspriserna i Stockholms kommun. Ni avgör själva vad de vill säga er.

Så här såg det ut i DN´s nättidning för drygt ett år sedan:
 Observera den dyraste försäljningen på 3,9 miljoner år 2013 och jämför sedan med den senaste tabellen från Mäklarstatistik!
Först tabeller för länet och sedan distrikten. 
Källa: Svensk Mäklarstatistik, Booli och Fastighetsvärlden


Kurvan nedan avser endast Östermalms prisutveckling det senaste året


Här kommer nu en färsk lista på de högst betalda bostadsrätterna i riket:

Street view Styrmansgatan 14b. Nästan 40 miljoner kronor för en sexrummare på 335 km2 här alltså!

Dock sägs det från mäklarhåll att Vasastaden någon gång under förra året gick om Östermalm i prisutvecklingen. Efter innerstadens bostadsrätter kommer Brommas men om man ser prisutvecklingen procentuellt sett för hela landet har Göteborg haft det högsta under senaste tolv månaderna! Om man jämför reallöneökningarna med prisutvecklingen för bostadsrätter de senaste 10 åren kan man med lätthet säga att det råder hyperinflation på bostadsmarknaden.
Allt är dock relativt, som farbror Einstein brukade säga. Om ni tycker att fyrtio mille var mycket för en lya var det faktisk ingenting jämfört med världens dyraste lägenhet, som ligger i Monaco!

 En intressant lista över de dyraste städerna i världen. Vem vet, snart kanske Stockholm är med i den lista?

Oscar Freyre 
2012-03-17torsdag 12 mars 2015

Rosteriet

Rosteriet/ Liljeholmen
SSM
225 bostadsrätter med tillträde 2016


Fastighetsbolaget SSM, som blev drabbad av Försvarsmaktens utspel, har lovat att komma med nyheter om Tellus Tower inom kort!

Oscar Freyre 2015-03-12 

onsdag 11 mars 2015

Om Norra Djurgårdsstaden

Nytillkommen artikel idag:
Norra Djurgårdsstaden
under Projekteringar

Kvarteret Starkströmmen

Mer om detta finns i Stockholms stad

 Länken till artikeln HÄR  

Oscar Freyre 
2015-03-11

söndag 8 mars 2015

Skönhetsrådet, behövs det?

Skönhetsrådet, behövs det?
Eller behöver det moderniseras?
Tre kronor-modellen på Gustaf Adolfs torg 1894. Det var i efterdyningarna från rivningarna av dessa byggnader som Skönhetsrådet bildades. Bild: Stadsmuseet

Skönhetsrådet, eller rådet till skydd för Stockholms skönhet, bildades vid sekelskiftet 1800/1900 efter de stora stadsstrukturella förändringar som rådde då. Efter ett förslag från journalisten Fredrik Ström att inrätta ett råd vars uppgift var att bejaka stadens kulturella och arkitektoniska värden gick dåvarande kommunfullmäktige med på att stifta rådet underställt stadens ledning. De första uppdragen från Stockholms kommunfullmäktige skedde år 1919, fast reglementet fastställdes först 1928. Fullmäktige väljer 12 av de 13 ledamöterna. 
Två av dessa 12 utses av Kungliga akademien för de fria konsterna, en humanistisk sakkunnig av Kungliga vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien och två från Kungliga vetenskapsakademien och Naturskyddsföreningen. Två arkitekter utses av Statens fastighetsverk och Sveriges arkitekter.  Samfundet St Erik utser en "Stockholmsexpert". Fyra är nominerade av de politiska partierna trots att ledamöterna ska vara partipolitiskt obundna!!?.  Den trettonde ledamoten utses av rådet självt och ska efter tradition vara en person som är en framstående "Stockholmskännare". Rådet har ett kansli med tre anställda: Kanslichef/sekreterare och två handläggare. Huvudsakligen granskar rådet detaljplaner och bygglovsärenden som remitterats från stadsbyggnadskontoret.  Rådet ombeds även att yttra sig om ärenden från markkontoret, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna. Skönhetsrådet har också rätt att initiera och driva egna frågor samt självt avge yttranden. Tyvärr står det inte angående vilka områden och man får inte glömma att de bara är en remissinstans!

Trots det borde denna spännande sammansättning, av en noggrant utvald myndighetsinstans, ge stadsutvecklingen en rejäl knuff mot lyckade resultat men verkligheten är tyvärr långt därifrån!  Rådets fokusering ligger oftast på enstaka detaljer såsom utseende, höjd och volym. Dessutom fastnar i deras blickfång argument om detaljplanen passar in i omgivningen eller ej. Avsaknaden av ett övergripande synsätt tillsammans med en obalanserad verklighetsanknytning till det aktuella området är slående. För att inte nämna arrogansen mot tidens praktiska arkitektoniska tendenser som gått rådets ledamöter förbi utan att de ens reflekterar över det. Brist på visioner trots rätten till egna initiativ är också bortkastad investering. Kort och gott en kompetens som praktiskt taget går till spillo när de nonchalerar både behovet av bostäder och de krav på förändringar de berörda invånarna har för sitt närområde! Inget gehör från Skönhetsrådet när de boende eller de som oftast vistas i aktuella områden ger sina synpunkter. Detta resulterar i Skönhetsrådets rykte: konservativa bakåtsträvare!  Många minns väl fallet med Skärholmen som på 90-talet fick rådet emot sig när de boende ville måla om sina fastigheter i gladare färger? De tycks också förfoga över en sorts finkulturell jantelagsversion som resulterar i att de prompt stoppar alla förslag till högre bebyggelse än den rådande. Som om de besitter på rätten att avgöra huruvida Stockholm skall ha höga hus eller inte eftersom de anser, i deras dryga ögon, att vår stad är "finare" än världens övriga? 


Hong Kong måtte te sig som en mycket ofin och förskräcklig stad, för att inte säga rent barbarisk, i Skönhetsrådets ögon! För oss andra som förstår dess begränsade område, resurser samt dess historia ser staden som en följd av en rent ekonomisk uppbyggd stadsutveckling. Stockholm är inte där än men har tack och lov chansen idag att styra över sin uppbyggnad om en skönhetskonsultation fungerar som den skall.

Ett råd som konsulterar efter sitt kunnande är en väldig bra idé. Alla håller väl med om att en ensidigt kommersiellt utvecklad stadsbild inte är den allra vackraste sett ur humanistiska ögon. Därför bör en stad vars ledning bryr sig om dess estetiska utveckling ha en viss konstnärlig reglering. Dock måste denna reglering gå hand i hand med stadens behov och även lyssna på de som bor och agerar i den för att ge det optimala resultatet. I mitt tycke har Skönhetsrådet fallerat totalt och om den inte moderniseras med verklighetsbaserad stadsutvecklingskompetens bör den avskaffas för att ge plats åt professionell konsultation. Detta bör framhållas som en modern metodik där kommunal upphandling, som med all annan konsultation, skall gälla! 

Oscar Freyre 
2015-03-08     
  

måndag 2 mars 2015

Tempofestivalen 2015

Tempofestivalen 2015
Festivalen pågår mellan 2 och 8 mars 2015
Idag startar dokumentärfestivalen Tempo i olika delar av Stockholm. Temat i år är staden och detta föranleder anknytningen till min blogg! Intressanta filmer bjuds det på bland andra : Bikes vs Cars
Mer om festivalen hittar ni på hemsidan: Tempo

Oscar Freyre 
2015-03-02
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...