söndag 24 februari 2019

Dalenums Fyrtorn

En utflykt till Dalenums Fyrtorn (JM) på Lidingö
Illustration av Fyrtornet, JM och Wingårdhs arkitekter

Idag tog jag och min familj en utflykt till Lidingö för att hälsa på min styvfars grav vid Lidingö kyrka. Intresserad av stadsutveckling som jag är begav vi oss sedan mot den nya stadsdelen Dalenum bakom AGA-fabriken vid vattnet. Där uppför JM ett gäng bostadshus och ett av dessa blir ett jätteläcker 22-våningshus ritad av Wingårdhs arkitekter. Husets runda hörnbalkonger liknar Liljeholmskajens första höghus balkonger men dessa har fått en än mer sofistikerad design minst sagt!
Endast husets grund är byggt men det är ett tag kvar till tillträdet som beräknas till Q4 2020. 
Totalt blir det 125 bostadsrätter med priser från 3,3 - 10,5 miljoner Kr. 
Här är några bilder jag tog på området idag:Helt klart bland de bästa lägen på ön med egen pendelbåtskaj och sandstrand!Vy mot vattnet och kajen. JM

Illustration (JM) över området när allt är färdigbyggt:

Fyrtornet blir Lidingös högsta hus och ett fint landmärke vid inloppet till Stockholm.


Oscar Freyre
2019-02-24

torsdag 21 februari 2019

Så groteskt tråkigt!

Det här är så groteskt tråkigt att det borde vara förbjudet att få bygga så!

"Liljeholmsblick" -ja så kallar Besqab sin nya bostadsförort på Nybohovsbacken, en sovstad bara några hundra meter från Södermalm! Byggbolaget är en av få som hittills klarat sig bra igenom den rådande byggkrisen med svagare efterfrågan på bostadsrätter.  Kanske inte så konstigt då man bara fokuserat på mediokra bostäder åt barnfamiljer. Projektet, som delas med Svenska bostäder, är snart färdigt och kommer hysa sammanlagt 180 bostäder och en förskola. Det byggbolagen totalt ignorerat är gaturummet! Man undrar med fasa hur de tänkt här?
Längs med denna 400 meter långa backe finner man inte en enda bottenvåning med publikt ändamål, alltså inte ett tillstymmelse till att liva upp gatumiljön överhuvudtaget! Här har arkitekterna, om det ens fanns det, har nöjt sig att folket här ska bara laga mat, skita och sova och vill de handla så får de banne mig traska ner till gallerian. Det är ju känt sen länge att bergsbyn Nybohov varit en isolerad enklav dit man aldrig tar sig om man inte känner någon där. Till detta bygger man nu en lika sorglig sovförort vars gestaltning av fastigheterna fokuseras på utsikten så att de boende vänder ryggen till den intetsägande gatan och de få flanörerna som passerar. 
"Det här är en bostadsområde, här skiter vi i resten av staden, punkt slut!"

Här är ett par sköna bilder av det genomtrista projektets gaturum:
     
Charmerande vackert? Eller trist och antiurbant?

På byggbolagets hemsida står det att läsa: "Här bor du nära till alla kommunikationer såsom tunnelbana, tvärbana, buss och cykelbanor. Runt hörnet finns skola, dagis och all service i form av butiker och restauranger"! Som tur är så har andra brytt sig om att bygga det folk vill ha, närhet till all sorts service!

En huvudanledning till att det blir så här är den suddiga paragrafen om fastighetsindelning som finns i PBL. Den otydliga texten tolkas som att en och samma byggherre kan projektera och bygga en hel stadsdel om ingen protesterar! Så har det hänt med hela Liljeholmskajen, det stora området öster om Södertäljevägen. Där härskar byggbolaget JM som med ensamrätt till utformningen av hela stadsdelen gjort Sjöviksbacken till en plågsam uppförsbacke utan ett enda ställe där man kan ta något att dricka eller förtära! Jag tror att man kan klippa sig där i mitten av backen som annars är en 600 meter lång sovgata utan dess like!
Det borde vara förbjudet att bygga så här!


Sjöviksbacken. Bild från Eniro kartor

Vare sig det är otydligt i plan- och bygglagens paragrafer så borde byggbolagen få större ansvar när det gäller det publika rummets roll för människorna som bor i staden. Lönsamheten får inte förblindas med stadsmedborgarnas bekostnad. En stad ska inte bara tillföra boende utan gatuliv, den ska inkludera arbete som både synkroniserar med socialt beteende och kommunikation och som alstrar nya möjligheter för tillväxt. Ett politisk åläggande mot de stadsplaneansvariga vore helt rätt och något som alla i staden skulle gynnas av!


Oscar Freyre
2019-02-21  


torsdag 14 februari 2019

Om våra stadsutvecklingsföreläsningar

Bättre stadsdel skriver om våra stadsutvecklingsföreläsningar

Sedan hösten 2018 har jag och fotografen Pawel Flato hållit i ett par bildföreläsningar om stadsutveckling och arkitektur. Vi har berört ämnen om våra förorter idag och imorgon, varför man övergav stadsstrukturen och det publika gaturummet till förmån för massbilismen och arkitekturens roll i stadsutvecklingen. Vi för dialoger med våra åhörare för att få till debatt och upprättar ett interaktiv diagram utifrån bilderna som vi visat upp. Diagrammet blir sedan en plattform som tydligt visar hur vi människor föredrar vissa stadsdelar och förorter framför andra. Det ger en fingervisning för exempelvis stadsplanerare och arkitekter hur folk egentligen vill bo! 
Tanken är att vi ska hålla i dessa föreläsningar för företag och organisationer inom byggsektorn samt för gymnasieelever eller högskolestudenter.

Länk till artikeln: Bättre stadsdel 

Nedan: en bild från vår senaste "Stadsdiagrammet" från föreläsningen på Södermalm 31 jan 2019.
Vill ni boka in oss?
Mejla då till oss på: 
oscar.freyre@yahoo.se  eller pawel.flato@gmail.com


Oscar Freyre
2019-02-14måndag 4 februari 2019

Antagande Q4 2020 för Tellus Towers

Ett antagande väntas Q4 2020
om LFV ger grönt ljus!
Tellus Towers. Bild: SSM

Häromdagen kom glädjande nyheter om den nu över 11 år gamla projektet Tellus Towers i Telefonplan. stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge projektet grönt ljus för detaljplanearbete med samråd och utställning Q3 och 4 2019 samt ett antagande till Q4 2020. 
I projektet ingår också ombyggnation av tunnelbanestationen samt totalt fyra nya kvarter i direkt anslutning till stationen (se karta). Staden skriver dock i sin remiss att både flygningsvägar och Försvarets intressen måste studeras vidare. Som jag har förstått sedan tre år tidigare är att försvaret redan gett sitt godkännande men att Luftfartsverket kritiserat det höga projekteringen trots att husen kommer stå utanför flygsäkerhetszonen? Varför hålla på att utreda ytterligare? Är det ett sätt för myndigheter att säga att det är de som bestämmer? Det som media målat upp om beskedet är långt ifrån "klart" alltså, även om vi vet att Skönhetsrådet sagt nej till detta (som om det vore överraskande) fattas det stora instanser som ska säga sitt, igen! Dessutom måste planen godkännas även i kommunfullmäktige.


Kartan ovan visar den övergripande planen för hela projektet med en ny park, ett nytt torg, förskolor, handel och service. 

I media framgår det också att Tellus Towers blir Europas högsta bostadshus, vilket inte heller stämmer. Vi har Karlatornet i Göteborg som med sina 245 meter blir klart högre och i London byggs The pride, ett 240 meter högt bostadshus. I Moskva byggs det just nu två bostadstorn varav det högre blir 337 meter högt, alltså 100 meter högre än Tellus, och det andra 290 meter!


Entrén till skyskraporna från Mikrofonvägen enligt Wingårdhs och SSM

Staden har å andra sidan uttryckt sig att de ser väldigt positivt på detta projekt då det har en sådan pass hög exploatering att överdäckning och ombyggnation av infrastrukturen lönar sig. Station Telefonplan kommer då att fördubbla sin trafik och utmaningen kommer leda till nya lösningar för hela denna del av staden! 


Entré till tunnelbanan från Telefonvägen

Totalt innehåller projektet "Centrala Telefonplan" 1500 nya bostäder och blir då stadens i särklass tätaste stadsdel! Telefonplan kommer även att bli en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och självklart då en mycket intressant stadsdel för hela regionen tillsammans med de andra projekten som är på gång där, exempelvis Nya designens hus, Kobra och The Brick.Vy från taket till det lägre huset som kommer, enligt byggherren, att hysa spa- och relaxavdelning. Det högre huset (237 m 78 våningar) kommer hysas med restaurang och skybar, bara det är värt att vänta på i fyra år!


Kartan är från LFV´s uppgraderade flygsäkerhetszon från 2012. Tellus towers placering är markerad med en lila cirkel:


Andra projekt i Telefonplan är den nya idrottshallen vid Västbergaskolan. En stor anläggning för inomhusfotboll och gymnastik!


Oscar Freyre
2019-02-04

lördag 2 februari 2019

Stadsdiagrammet

Stadsdiagrammet!
Torsdagen 31 januari 2019 hade jag och min kompanjon Pawel Flato 
en bildföreläsning om stadsutveckling och arkitektur på kulturstället Ze ZigZag Zone (Södermalm). Det kom ca 25 åhörare och då de inte, likt förra gången tillhörde någon gruppering, fick vi därför ordna en annorlunda presentation av Stadsdiagrammet!


 Bild tagen strax innan föreläsningen på Ze ZigZag Zone 31-01-2019

Pawel Flato och jag har startat Flato & Freyre Stadsutvecklingsföreläsningar. Vår första ägde rum i arkitektkontoret Stadslivs lokaler i Gamla stan 19 oktober 2018. Där bjöd vi in representanter från Yimby samt från Arkitekturupproret och det blev en livat föreläsning med mycket debatt. Det var då vi presenterade vår Stadsdiagram för första gången. Det är ett diagram vars värde på y-axeln står för estetik/arkitektonisk kvalitet och x-axeln står för urbanitet/ stadsmässighet/ täthet och service och skalan på båda axlarna går från 1 till 10. Det är publiken som får sätta värdena på diagrammet vartefter våra kategorier på olika stadsdelar/ förorter visas på skärmen. Vi vill på ett tydligt sätt visa vad våra stadsmedborgare tycker om olika stadsdelar och förorter, hur de ser på arkitekturen och stadsmässigheten och väcka debatt om huruvida vi vill att det ska byggas förorter eller stad nu och i framtiden! 


Vi använder oss en enkel liten whiteboard för vår Stadsdiagram. 

Våra stadsutvecklingsföreläsningar handlar om att med bilder och kartor reflektera över hur Stockholms förortsutveckling bytt skepnad och struktur genom de sista 100 åren. Vi utgår från Yimbys utgångspunkter om den urbana stadsmässighet med tät bebyggelse som genererar underlag för service och kommersiell grogrund. Närhet till jobb, behov och nöjen och slippa bilberoendet och dyr infrastruktur. Tilltalande arkitektur som får de boende att känna stolthet istället för likgiltighet eller skam över sina hus. Estetikens roll i stadsuppbyggnaden är en viktig parameter som politiker måste se mer allvarligt på!

Genom dessa utgångspunkter upplyser vi våra åhörare dessa tankegångar, som man kanske gått och grubblat på men inte fått chansen att ventilera, för att kunna diskutera och debattera tillsammans. Vi vänder oss till allmänheten, såsom bostadsrättsföreningar, organisationer inom byggsektorn, företag och gymnasier likväl till politiska partier och högskolor.  Våra föreläsningar tar ca 1,5 till 2 timmar och vi är flexibla när det gäller specifika ämnen inom denna breda genrer. 

Vill ni boka in oss till en debattrik föreläsning så mejla oss på: 
oscar.freyre@yahoo.se
pawel.flato@gmail.com

På övre menyn i denna blogg lägger vi upp våra kommande föreläsningar!

Oscar Freyre
2019-02-02
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...