lördag 2 februari 2019

Stadsdiagrammet

Stadsdiagrammet!
Torsdagen 31 januari 2019 hade jag och min kompanjon Pawel Flato 
en bildföreläsning om stadsutveckling och arkitektur på kulturstället Ze ZigZag Zone (Södermalm). Det kom ca 25 åhörare och då de inte, likt förra gången tillhörde någon gruppering, fick vi därför ordna en annorlunda presentation av Stadsdiagrammet!


 Bild tagen strax innan föreläsningen på Ze ZigZag Zone 31-01-2019

Pawel Flato och jag har startat Flato & Freyre Stadsutvecklingsföreläsningar. Vår första ägde rum i arkitektkontoret Stadslivs lokaler i Gamla stan 19 oktober 2018. Där bjöd vi in representanter från Yimby samt från Arkitekturupproret och det blev en livat föreläsning med mycket debatt. Det var då vi presenterade vår Stadsdiagram för första gången. Det är ett diagram vars värde på y-axeln står för estetik/arkitektonisk kvalitet och x-axeln står för urbanitet/ stadsmässighet/ täthet och service och skalan på båda axlarna går från 1 till 10. Det är publiken som får sätta värdena på diagrammet vartefter våra kategorier på olika stadsdelar/ förorter visas på skärmen. Vi vill på ett tydligt sätt visa vad våra stadsmedborgare tycker om olika stadsdelar och förorter, hur de ser på arkitekturen och stadsmässigheten och väcka debatt om huruvida vi vill att det ska byggas förorter eller stad nu och i framtiden! 


Vi använder oss en enkel liten whiteboard för vår Stadsdiagram. 

Våra stadsutvecklingsföreläsningar handlar om att med bilder och kartor reflektera över hur Stockholms förortsutveckling bytt skepnad och struktur genom de sista 100 åren. Vi utgår från Yimbys utgångspunkter om den urbana stadsmässighet med tät bebyggelse som genererar underlag för service och kommersiell grogrund. Närhet till jobb, behov och nöjen och slippa bilberoendet och dyr infrastruktur. Tilltalande arkitektur som får de boende att känna stolthet istället för likgiltighet eller skam över sina hus. Estetikens roll i stadsuppbyggnaden är en viktig parameter som politiker måste se mer allvarligt på!

Genom dessa utgångspunkter upplyser vi våra åhörare dessa tankegångar, som man kanske gått och grubblat på men inte fått chansen att ventilera, för att kunna diskutera och debattera tillsammans. Vi vänder oss till allmänheten, såsom bostadsrättsföreningar, organisationer inom byggsektorn, företag och gymnasier likväl till politiska partier och högskolor.  Våra föreläsningar tar ca 1,5 till 2 timmar och vi är flexibla när det gäller specifika ämnen inom denna breda genrer. 

Vill ni boka in oss till en debattrik föreläsning så mejla oss på: 
oscar.freyre@yahoo.se
pawel.flato@gmail.com

På övre menyn i denna blogg lägger vi upp våra kommande föreläsningar!

Oscar Freyre
2019-02-02
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...