Norra Djurgårdsstaden

Höga projekteringar:

Norra Djurgårdsstaden
Visionsbild över Norra Djurgårdsstaden med den planerade ön Kolkajen 

Gasklockan
och 
Ropsten

Gasklockan
29 våningar bostäder (90 m)
Oscar Properties?
Status: detaljplanen har vunnit laga kraft men staden väntar på att en ny aktör ska ta över projektet. Kan alltså bli en ny utformning.

Illustrationer: Herzog & de Meuron


Ropsten
Vision om en ny stadsdel mellan tunnelbanan och kajen. I denna detaljplan ingår även en ny ö kallad Kolkajen. Två höga bostadshus, på cirka 24 våningar, är tilltänkta dock har inga illustrationer visats än.
Status: pågående detaljplanearbeten
Bild: FOJAB


Stockholms stadOscar Freyre
Sidstart: 2020-05-12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...