torsdag 14 februari 2019

Om våra stadsutvecklingsföreläsningar

Bättre stadsdel skriver om våra stadsutvecklingsföreläsningar

Sedan hösten 2018 har jag och fotografen Pawel Flato hållit i ett par bildföreläsningar om stadsutveckling och arkitektur. Vi har berört ämnen om våra förorter idag och imorgon, varför man övergav stadsstrukturen och det publika gaturummet till förmån för massbilismen och arkitekturens roll i stadsutvecklingen. Vi för dialoger med våra åhörare för att få till debatt och upprättar ett interaktiv diagram utifrån bilderna som vi visat upp. Diagrammet blir sedan en plattform som tydligt visar hur vi människor föredrar vissa stadsdelar och förorter framför andra. Det ger en fingervisning för exempelvis stadsplanerare och arkitekter hur folk egentligen vill bo! 
Tanken är att vi ska hålla i dessa föreläsningar för företag och organisationer inom byggsektorn samt för gymnasieelever eller högskolestudenter.

Länk till artikeln: Bättre stadsdel 

Nedan: en bild från vår senaste "Stadsdiagrammet" från föreläsningen på Södermalm 31 jan 2019.
Vill ni boka in oss?
Mejla då till oss på: 
oscar.freyre@yahoo.se  eller pawel.flato@gmail.com


Oscar Freyre
2019-02-14Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...