lördag 7 oktober 2017

Järva storstad

Järva storstad
En ny och djärv övergripande stadsplan från arkitektfirman
Andersson-Arfwedson

Järva 100K:
100 000 nya bostäder i Järva!

Enligt Boverket skulle Sverige behöva 710 000 nya bostäder fram till 2025 och därför har arkitektfirman Andersson-Arfwedson fått i uppdrag av ByggVesta år 2016 att ta fram visioner om nya stadsplaner, bland annat detta i Järva. 
Just nu finns det planer på sammanlagt 75 000 bostäder i området Solna, Sundbyberg, Stockholm Järva, Järfälla och Sollentuna men samordningen dessa planer emellan är i det närmaste obefintligt!
Det här förslaget sammanbinder alla planer till en enda stor övergripande storstadsplan utan att behöva bygga på naturreservaten som finns där idag.
Där den nya Tvärspårslinjen till Kista möter Ursvik vid Kymlingelänken kan knutpunkten bli Järvas "Slussen" säger arkitekten Ola Andersson.
Enköpingsvägen kommer omvandlas från tung trafikerad motorled till stadsgata (finns ett bra förslag på hur i Yimbys "Stadsplan Enköpingsgatan") och tillföra området en mer stadstrukturerad prägel!

Stockholm behöver fler sådana effektiva och storslagna visioner. Med tanke på Översiktsplanerna som kommer ungefär var tionde år borde sådana helhetsanalyser, att fokusera på både stadsdelarna för sig och samordningen för alla dessa, optimeras för att få fram bättre planer för hur Stockholm skall växa!

 Kartor: Andersson-Arfwedson

2017-10-06
Oscar Freyre

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...