torsdag 10 november 2016

Paris i Stockholm

Tänk om Paris
hade legat i Stockholm?
Om man skulle lägga Paris innerstad över Stockholms i samma skala skulle kartan se ut så här! Kartillustrationen är manipulerad så att gränserna mellan kartorna suddats ut och fyllts på med vägar och kustlinjer. Kartor baserad på Google Maps.

En tankeexperiment: innanför Paris ringled bor det cirka 2,1 miljoner invånare. Om man skulle lägga den ringleden runt Stockholms innerstad skulle invånarantalet vara mindre än hälften så många. 
Stockholm har förstås mycket mer vatten, som gör tätheten orättvis fördelat, dock räcker det faktum att Stockholm ändå är betydligt glesare än Paris. Utanför Paris stadskärna bor det cirka 9 miljoner invånare att jämföra med hela Stockholms län på 2,2 miljoner invånare. Paris befolkningstäthet är 21 347 inv/km2 och Stockholms 4959 inv/km2 (Wikipedia). Om kartan hade varit omvänd skulle Stockholms innerstad haft en femtondel av invånarna i hela Stor-Paris! 
Notera att Paris ringled stämmer också ganska bra överens med Stockholms ringled, förutom östra delen, och att utfarterna ligger ungefär där våra ligger. Det stärker intrycket av täthetsskillnaden mellan de båda städerna.

Europas största städer efter invånarantal. Tyvärr är inte Istanbul med då den staden hör till de tre största. Paris ser ganska liten ut och det beror på att Stor-Paris indelas i flera självständiga städer som tillsammans bildar en lika stor ring som Moskvas!
Men Stockholm växer just nu snabbast!

Lista publicerat i DN 2015-10-16


Oscar Freyre
2016-11-09  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...