fredag 11 november 2016

Nya t-banestationer

FUT 
(Förvaltning för utbyggd tunnelbana)
presenterar de nya t-banestationerna.
Samråd påbörjades 9 november!


Station Sofia, tillsammans med Hammarby kanal, blir kanske en av de intressantaste stationslösningarna. Dock verkar det bara bli en uppgång med två entréer och båda mot Folkungagatan och på samma sida (den norra). Stationen kommer ligga 100 meter under gatan och hissarna kommer ta upp till en halv minut att ta sig upp eller ned med!Station Hammarby kanal/Luma parken är också intressant ur ett stadsstrukturell synvinkel då den kommer att förbinda de båda stadsdelarna (som egentligen hör till samma) med varandra.
Alltså skulle man kunna bara ta sig ned till tunnelbanestationen och gå längs perrongen för att komma ut på andra sidan kanalen, bara man har biljett! 


Station Gullmarsplan/ Mårtensdal kommer ha en uppgång vid det nya höga kontorskomplexet Stockholm One (vid Hammarby allé) och den andra vid Gullmarsplans bussterminal.


Stockholm One till höger på bild.

Station Sockenplan (Hagsätralinjen som blir blå-linje) får stå oförändrad då tunnelmynningen kommer ut vid Palmfeltsvägen.
Men hur blir det med Älvsjö station?
Risken är att det blir ännu en återvändsgränd om man inte bygger ut mot det framtida kollektivnodet i Älvsjö!

Mer om stationerna i Nacka finns det på denna video nedan:


Så här fungerar FUT:


Mer om tunnelbanestationer kan ni läsa på FUT´s hemsida
Länk HÄR


Oscar Freyre
2016-11-11


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...